WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:11:pm 14/04/13 Đăng ngày “April 14th, 2013”

Phản hồi của một Việt kiều Séc

Phản hồi của một Việt kiều Séc

Phát biểu của các kiều bào là những lời nói có chọn lọc…

04:11:pm 14/04/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Giáo phận Vinh thắp nến hiệp thông

Giáo phận Vinh thắp nến hiệp thông

Hướng về 14 Thanh Niên Yêu Nước đã bị nhà cầm quyền VN kết án bất công tại phiên sơ thẩm ngày 8,9 tháng 1 năm 2013 và cầu nguyện cho gia đình luật sư Lê Quốc Quân sớm thoát khỏi cảnh áp bức của bạo quyền, vào lúc 20h 30 ngày 13/4/2013 , dưới [...]

02:38:pm 14/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chế độ Cộng Sản còn thì Hoàng Sa vĩnh biệt

Chế độ Cộng Sản còn thì Hoàng Sa vĩnh biệt

Ông Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu cảnh sát biển “thực thi pháp luật trên biển, nhất là nhiệm vụ bảo vệ an toàn đối với công tác thăm dò, khai thác dầu khí; giữ môi trường hòa bình ổn định”. Ông Thanh vừa nói “thực thi pháp luật” và “bảo vệ an toàn” [...]

12:38:pm 14/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thập kỉ mất mát, ai lợi? Ai thiệt?

Thập kỉ mất mát, ai lợi? Ai thiệt?

Khi nền kinh tế tạo bong bóng, những đối tượng hưởng lợi đã rút tiền đi mua sắm vàng, ngoại tệ. Nền kinh tế không chấp nhận phá sản để chủ nợ mất vốn thì sẽ tạo ra suy thoái.

12:31:pm 14/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vai trò của nhà nước trong khủng hoảng kinh tế

Vai trò của nhà nước trong khủng hoảng kinh tế

Hai yếu tố chính để kiểm soát sự can thiệp của nhà nước, là tự do báo chí và tự do bầu cử…

12:17:pm 14/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »