WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:01:am 16/04/13 Đăng ngày “April 16th, 2013”

Kiểu đàm phán của Mỹ hiện nay lấy Trung quốc gây sức ép với Bắc Triều tiên

Kiểu đàm phán của Mỹ hiện nay lấy Trung quốc gây sức ép với Bắc Triều tiên

Nguời ta tự hỏi tại sao Hoa kỳ lại không làm nên một cuộc cách mạng ngoại giao lớn nữa tại bán đảo Triêu-tiên? Điều này chỉ có thể trả lời là Hoa kỳ có thực lòng mong muốn cải thiện quan hệ ngoại giao chân thực với Bắc Triều-tiên hay không?

12:01:am 16/04/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hai cựu chiến binh Hoa Kỳ và nghi án lịch sử Hồ Chí Minh

Hai cựu chiến binh Hoa Kỳ và nghi án lịch sử Hồ Chí Minh

Hai cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam đang bận rộn trăm bề nhưng không nên để Hoa Kỳ mắc mưu của Trung Quốc lần thứ 2. Hai chiến hữu Mc Cain và John Kerry đừng nên kêu gọi Trung Quốc hoặc đến Trung Quốc nhờ giảm căng thẳng tại Triều Tiên.

12:01:am 16/04/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nước sông Pa và Cường Đô la

Nước sông Pa và Cường Đô la

Sổ Tay Thượng Dân K’Tien Làm sao tôi có thể kể cho các em biết rằng người Kinh của chúng tôi đang giết chết dân tộc các em từng ngày từng giờ. Amai B’lan —————————————– Hơn nửa cuộc đời, tôi sống trong Thung Lũng Điện Tử (Silicon Valley) tại phía Nam của Vịnh San Francisco. Ở [...]

12:01:am 16/04/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Luật Đất đai dưới mắt một sinh viên trẻ

Luật Đất đai dưới mắt một sinh viên trẻ

Tác giả nhận xét: «Trong vòng 25 năm, Luật đất đai đã thay mới 3 lần, sửa 5 lần, năm nay định sửa nữa là 6 lần, sao mà phải thay đổi dữ vậy? Thay đổi «vì dân», hay là để đối phó với sự chống đối của dân?

12:01:am 16/04/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »