WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:57:pm 13/04/13 Đăng ngày “April 13th, 2013”

Luật sư Nguyễn Văn Đài bị ngăn không cho gặp trợ lý Ngoại trưởng Mỹ

Luật sư Nguyễn Văn Đài bị ngăn không cho gặp trợ lý Ngoại trưởng Mỹ

Hôm nay, 13/04/2013, tức là chỉ một ngày sau khi diễn ra đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt lần thứ 17 tại Hà Nội, Việt Nam đã ngăn không cho luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động nhân quyền tại Hà Nội, gặp phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách nhân quyền Daniel [...]

12:57:pm 13/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Họp báo trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ

Họp báo trước cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ

“Chúng ta hy vọng rằng trong quan hệ càng ngày càng cải thiện thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ không quên đi khía cạnh nhân quyền trong quan hệ với Việt Nam.”

12:53:pm 13/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thế giới quanh ta

Thế giới quanh ta

Đây là hình ảnh, tấm gương cho lãnh đạo học hỏi, nhất là những quốc gia còn nghèo khó.

11:52:am 13/04/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tớ phục tớ quá

Tớ phục tớ quá

Khẩu hiệu mà người Cộng Sản luôn hô vang khi nói về lãnh tụ của họ là: “X Y Z muôn năm”.

11:47:am 13/04/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cuộc sống ở Bắc Hàn tồi tệ như thế nào

Cuộc sống ở Bắc Hàn tồi tệ như thế nào

Nhà độc tài Kim Jong Un có thể ăn to nói lớn, nhưng anh ta đang lãnh đạo một quốc gia với nền kinh tế kiệt quệ, nghèo nàn nhất thế giới. Trên thực tế, sự phô trương quân sự và hăm doạ chiến tranh hạt nhân thường xảy ra khi đất nước này lâm [...]

04:42:am 13/04/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »