WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:47:pm 14/12/14 Đăng ngày “December 14th, 2014”

Thư gởi anh Lê Hiếu Đằng

Thư gởi anh Lê Hiếu Đằng

Thấm thoắt, anh đã từ giã thế gian trọn một năm. Hôm nay anh em, bạn bè lại tụ về đây, chùa Diệu Pháp, để tưởng nhớ anh, thắp nén hương lòng mà tâm tư ngổn ngang. Một năm đã qua không có gì mới, con thuyền Việt Nam vẫn đang chòng chành trong cơn [...]

10:47:pm 14/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Hãy chấm dứt sử dụng các điều luật lố bịch’

‘Hãy chấm dứt sử dụng các điều luật lố bịch’

“Các nỗ lực dập tắt tiếng nói của blogger chỉ khiến cho các cam kết của Việt Nam với Liên hiệp quốc khi ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền trở thành trò đùa,”

05:17:pm 14/12/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tại sao lại chống Điếu Cày?

Tại sao lại chống Điếu Cày?

Thật là vô lý khi buộc một người không có tí kỷ niệm nào với cờ vàng lại phải có cái tâm tình giống như người từng sống chết với lá cờ.

05:07:pm 14/12/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tàu: Gián điệp là một nghề vinh quang

Tàu: Gián điệp là một nghề vinh quang

Tình báo Pháp cảm thấy bị tràn ngập trong những năm sau này. Tinh báo tàu ở khắp nơi trong lúc tình báo Pháp không biết gì nhiều về họ.

07:21:am 14/12/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sơ kết hai năm cho ông Thủ tướng

Sơ kết hai năm cho ông Thủ tướng

Những ngày cuối năm đang đến. Sài Gòn đỡ nóng bức hơn với những cơn gió mát thi thoảng kéo về. Đường phố Sài Gòn đã trang hoàng xong cho dịp Noel và tết tây. Sóng đôi với lá quốc kỳ – người ta gặp trên đường Lê Duẩn – lá cờ nửa đỏ nửa [...]

07:01:am 14/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự bế tắc chính trị của đảng CSVN

Sự bế tắc chính trị của đảng CSVN

Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng cho đảng CSVN thay đổi để điều chỉnh cho thích hợp với môi trường, sau khi việc thay đổi hiến pháp 2013 có đầu voi đuôi chuột. Đảng CSVN đang đối diện với cải cách chính trị mạnh mẽ, hay bất ổn xã hội vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

12:01:am 14/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tại sao nước Tầu bị tụt hậu?

Tại sao nước Tầu bị tụt hậu?

Gần đây, theo Bản Tường trình của Quỹ Tiền tệ Thế giới, tháng 10/2014, thì Tổng sản lượng quốc gia của Trung cộng, tính theo khả năng mua bán, đã vượt qua Hoa kỳ, Trung cộng là 17632 tỷ $, Hoa kỳ là 17416 tỷ $. Tuy nhiên theo nhiều nhà kinh tế và chuyên [...]

12:00:am 14/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »