WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:24:pm 24/12/14 Đăng ngày “December 24th, 2014”

Những người thay Trọng Lú*

Những người thay Trọng Lú*

Sáng 19-12, Học viện Chính trị tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ cho 36 đồng chí. Các đồng chí được nhận bằng tiến sĩ là nghiên cứu sinh các khóa 2008, 2009, 2010 của 7 chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt [...]

08:24:pm 24/12/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những sự kiện xung quanh phim Cuộc Phỏng Vấn

Những sự kiện xung quanh phim Cuộc Phỏng Vấn

Mùa hè 2014, Sony Pictures hoàn tất những buớc cuối cùng của phim hài Cuộc Phỏng Vấn. Cuốn phim có nội dung cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) lập kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jung Un. Phim hư cấu 100%, đậm tính trào lộng. Tuy vậy Bắc [...]

06:38:pm 24/12/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cuba hội nhập: ai mừng, ai lo?

Cuba hội nhập: ai mừng, ai lo?

Cái thuận lợi lớn của Cuba khi hội nhập với thế giới là không có một thế lực nào ở gần ngăn cản, kiềm chế và phá đám như Việt Nam khi đổi mới và hội nhập

05:25:pm 24/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bạc Ác &Xuẩn Động

Bạc Ác &Xuẩn Động

Liệu cái phương cách “trị an”(đốn mạt, bạc ác, ngu xuẩn và ti tiện) như vậy thêm được bao lâu nữa?Và sau khi vở kịch cách mạng hạ màn thì các đồng chí lãnh đạo sẽ trốn vào cái xó nào?

03:38:pm 24/12/14 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tự do tôn giáo sẽ là trọng điểm

Tự do tôn giáo sẽ là trọng điểm

Thay vì tản lực tranh đấu, chúng ta ở trong và ngoài nước cần dồn sức và phối hợp cùng nhau để đẩy mạnh và tận khai thác hai mũi công chính kể trên, mà trong đó tự do tôn giáo sẽ là trọng tâm cho năm 2015

03:26:pm 24/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Địa chính trị trong quan hệ Hoa Kỳ-Cu Ba

Địa chính trị trong quan hệ Hoa Kỳ-Cu Ba

Cuba cần quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ, đặc biệt là nếu chính quyền Venezuela sụp đổ.

07:27:am 24/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giáo Hoàng dũa giáo triều thê thảm nhân mùa Giáng Sinh

Giáo Hoàng dũa giáo triều thê thảm nhân mùa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh năm nay, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô có hai việc được thế giới nhắc đến. Thứ nhất, về mặt đối ngoại, cả hai chính phủ Mỹ và Cuba đều xác nhận việc hai nước nối lại bang giao một phần là nhờ sự trung gian tiếp tay thu xếp của GH Phan-xi-cô. Thứ [...]

07:11:am 24/12/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tú Kép: Trăm năm trồng người

Tú Kép: Trăm năm trồng người

Chẳng những chúng trồng thường dân, mà trồng cả chủ tịch nước. Hay thật. Không khéo rồi đây, sau khi chứng minh rằng đường xe lửa Tàu đến đâu, đất Tàu cộng đến đó, thì chúng sẽ lý luận rằng anh Ba là người Tàu, thì chỗ anh Ba nằm cũng là đất Tàu luôn, nghĩa là Hà Nội sẽ trở thành Đông quan như dưới thời Minh thuộc. Dám lắm bà con ơi!

12:01:am 24/12/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »