WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những sự kiện xung quanh phim Cuộc Phỏng Vấn

Một cảnh trong phim Cuộc Phỏng Vấn

Một cảnh trong phim Cuộc Phỏng Vấn

Mùa hè 2014, Sony Pictures hoàn tất những buớc cuối cùng của phim hài Cuộc Phỏng Vấn. Cuốn phim có nội dung cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) lập kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jung Un. Phim hư cấu 100%, đậm tính trào lộng. Tuy vậy Bắc Triều Tiên phản đối kịch liệt và răn đe trả đũa thích đáng nếu cuốn phim vẫn ra mắt khán giả.

Sony Pictures dự định ra mắt khán giả vào ngày Giáng Sinh năm nay.

22 tháng 11: Toàn bộ hệ thống computers của Sony bị đánh phá, để lộ rất nhiều thông tin đời tư của những siêu sao điện ảnh Hollywood, thiệt hại ước đoán hàng triệu Mỹ kim.

Ngày 7 tháng 11: Bắc Triều Tiên phủ nhận mọi cáo buộc của Mỹ về vai trò của họ trong cuộc tấn công này, nhưng lại ca ngợi hành động trên là đúng đắn, cẩn thiết.

Ngày 16 tháng 12: Nhóm hacker có tên “Guardians of Peace” đe dọa một cuộc tấn công theo kiểu 9/11 vào những rạp nào chiếu phim trên.

Ngày 17 tháng 12: Lãnh đạo hiệp hội rạp chiếu phim trên lãnh thổ Mỹ tuyên bố hủy bỏ không chiếu phim Cuộc Phỏng Vấn, và Sony Pictures cũng hủy bỏ buổi ra mắt khán giả vào ngày Giáng Sinh.

Ngày 19 tháng 12: FBI kết luận Bắc Triều Tiên là thủ phạm của cuộc tấn công vào hệ thống computers của Sony. Tổng thống Obama nói Sony hủy bỏ buổi ra mắt Cuộc Phỏng Vấn là sai lầm.

Ngày 20 tháng 12: Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ cùng điều tra sự cố trên, nhưng Mỹ không chấp nhận.

Tổng thống Obama gọi đó là hành động phá hoại mạng, nhưng dư luận không đồng ý. Họ coi đó là hạnh động chiến tranh mạng, mà Mỹ đã thua ở trận mở màn.

Ngày 22 tháng 12: Hơn chín tiếng đồng hồ, trên toàn lãnh thổ Bắc Triều Tiên không thể truy cập Internet. Mỹ không bình luận gì về sự cố này.

23 tháng 12: Sony tuyên bố “Cuộc Phỏng Vấn” vẫn ra mắt khán giả vào ngày Giáng Sinh.

Chúng ta chờ xem, những gì xảy ra sau đó…

Biên tập vien ĐCV
© Đàn Chim Việt

Phản hồi