WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:52:pm 09/12/14 Đăng ngày “December 9th, 2014”

Cờ vàng: Biểu tượng – Mục Đích – Phương tiện – Sự lạm dụng

Cờ vàng: Biểu tượng – Mục Đích – Phương tiện – Sự lạm dụng

Họ dùng cờ vàng làm biểu tượng của tự do, dân chủ, nhưng đồng thời họ nhân danh tự do, dân chủ để chống lại chính nó.

04:52:pm 09/12/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hồi ký của Ngoại Trưởng Clinton về tiến trình dân chủ tại Miến Điện

Hồi ký của Ngoại Trưởng Clinton về tiến trình dân chủ tại Miến Điện

Bà Aung San Suu Kyi tuy là một biểu tượng tinh thần nhưng để lại ấn tượng cho Ngoại trưởng Clinton rằng đây là một nhân vật vô cùng thực tế để hiểu rằng phải làm việc chung với thành phần quân sự vì không còn một con đường nào khác.

04:32:pm 09/12/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Tiếng chuông cảnh thức của LM Toàn

Tiếng chuông cảnh thức của LM Toàn

02:08:pm 09/12/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thư gửi giới văn nghệ sĩ về việc nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt

Thư gửi giới văn nghệ sĩ về việc nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt

Dù chỉ “dạo chơi” trong “thánh đường nghệ thuật”, tôi biết rất rõ, những nghệ sĩ đích thực luôn dung chứa những tâm hồn nhạy cảm, cao thượng và thánh thiện.

04:53:am 09/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chỉ thu hồi, kiểm điểm là xong ư?

Chỉ thu hồi, kiểm điểm là xong ư?

Bộ máy Kiểm tra, Giám sát, Thanh tra, Kiểm sát, Tòa án của đảng và nhà nước VN cần giật mình, tỉnh giấc ngủ quá lâu và quá sâu, lập lại trật tự và luật pháp đã bỏ lỏng hầu như tê liệt.

04:43:am 09/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân oan đòi tự do cho Bùi Hằng

Dân oan đòi tự do cho Bùi Hằng

Sáng nay nhiều bà con dân oan đã tụ tập trước cửa Tòa án Nhân dân, phố Lý Thường Kiệt – Hà Nội để đòi công lý cho mình và tự do cho Bùi Thị Minh Hằng. Bà con cầm theo những bannner tự tạo, với dòng chữ “Công lý và tự do cho Bùi [...]

02:00:am 09/12/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »