WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:33:pm 31/12/14 Đăng ngày “December 31st, 2014”

Con trai út của thủ tướng vào BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định

Con trai út của thủ tướng vào BCH Đảng bộ tỉnh Bình Định

Trong 5 cán bộ vừa được Trung ương chỉ định tham gia Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010 – 2015, ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – là người trẻ nhất, 24 tuổi. Sáng 31-12, Văn [...]

12:33:pm 31/12/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bà ngoại tôi hình như thông tuệ hơn triết gia Karl Marx?

Bà ngoại tôi hình như thông tuệ hơn triết gia Karl Marx?

Bà ngoại tôi không biết chữ quốc ngữ. Ông cố dạy bà chữ Hán và chữ nôm cốt để bà đọc sách kinh đạo Chúa bằng chữ nôm mà thôi. Bà ngoại tôi ghét nhất là thói xấu vào bậc nhất của con người : thích áp đặt ý định chủ quan của mình lên [...]

09:39:am 31/12/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Một xã hội cởi mở và bao dung

Một xã hội cởi mở và bao dung

Hai mươi nhăm năm trước đây, họ đã can đảm, không sợ hãi trước bạo quyền, đấu tranh để thay đổi Ba Lan từ thể chế độc tài cộng sản, sang thể chế dân chủ bằng sức mạnh đoàn kết của những người dân.

04:29:am 31/12/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trang Chân Dung Quyền Lực khiến Bộ Chính Trị lo sợ

Trang Chân Dung Quyền Lực khiến Bộ Chính Trị lo sợ

Những thông tin chi tiết, ngày tháng, con số, những văn bản được scan được đăng tải trên trang này, bất cứ ai từng làm báo hoặc đọc nhiều báo chí có kinh nghiệm đều có thể hiểu được rằng các thông tin đó không phải là không có cơ sở

03:12:am 31/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Báo cáo tình trạng vi phạm Nhân Quyền 2014 của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

Báo cáo tình trạng vi phạm Nhân Quyền 2014 của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam

ĐCV:  Sau đây là bản Báo Cáo Vi Phạm Nhân Quyền 2014 đã được bổ sung một vài thiếu sót theo đề nghị của những nhân sự liên quan. Đàn Chim Việt đăng lại theo yêu cầu của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam.   Tháng 2: 1. An ninh TP. Hải Phòng phá đám [...]

01:47:am 31/12/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

TTXVN: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Muốn rút dự án luật Biểu tình phải có đủ lý lẽ thuyết phục

TTXVN: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Muốn rút dự án luật Biểu tình phải có đủ lý lẽ thuyết phục

Ngày 30.12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 12/2014 nghe và thảo luận về: Báo cáo tình hình soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh năm 2014, nhiệm vụ Quý I/2015 và tình hình ban hành văn bản quy định chi [...]

01:14:am 31/12/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhân quyền Việt Nam một năm nhìn lại

Nhân quyền Việt Nam một năm nhìn lại

Vậy là Việt Nam đã trải qua đúng một năm trong vai trò thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, sau khi được đắc cử vào ngày 12 tháng 11 năm 2013, tại khóa họp thứ 68. Nhưng thật đáng tiếc, trong tư cách thành viên của một tổ chức danh giá này, [...]

12:58:am 31/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hy vọng từ mùa xuân mới

Hy vọng từ mùa xuân mới

Một năm nữa vừa khép lại. 365 ngày từ đất nước Việt Nam chứng kiến chuyện người, chuyện mình, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể dấy lên một niềm hy vọng. Có thể niềm hy vọng khởi đi từ tăm tối, niềm hy vọng hồi sinh từ khổ nạn hay niềm hy [...]

12:25:am 31/12/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »