WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:25:pm 02/12/14 Đăng ngày “December 2nd, 2014”

Quyền Con Người trong con mắt ‘tuổi teen’

Quyền Con Người trong con mắt ‘tuổi teen’

Tôi có quyền được sung sướng và được đối xử tử tế ở đây, có nghĩa làkhông ai được nhạo báng tôi và làm tổn thương đến lòng tự ái của tôi.

04:25:pm 02/12/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Những gì đã xẩy ra tại Hội Nghị thượng đỉnh APEC 2014?

Những gì đã xẩy ra tại Hội Nghị thượng đỉnh APEC 2014?

Ngay sau Hội Nghị APEC, cũng tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tổ chức một hội nghị quốc tế khác cổ vũ khái niệm “Châu Á là của người Á châu”, một khái niệm để kéo Nga, một nước Á châu khác vào khối Trung Quốc và giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ.

04:11:pm 02/12/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Dù chỉ là bà mẹ chân quê

Dù chỉ là bà mẹ chân quê

Bà lấy chồng sớm. Ông nhà là một nông phu chơn chất thiệt thà, yêu vợ thương con. Bà sanh được ba đứa. Con Hai Như, thằng Ba Uy rồi đến lượt thằng Út Kha kháu khỉnh chào đời.

04:03:pm 02/12/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tinh thần tự do dân chủ Điếu Cầy tại Virginia

Tinh thần tự do dân chủ Điếu Cầy tại Virginia

Khoảng trên 200 người đã đến tham dự buổi tiếp tân dành cho nhà báo Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải vào chiều Chủ Nhật, 23-11-2014, vừa qua. Buổi tiếp tân này do Ban Biên Tập của Bản Tin Hoa Thịnh Đốn thuộc hệ thống truyền hình SBTN tổ chức tại Mason District Government Center thuộc [...]

02:10:am 02/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »