WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:54:pm 29/12/14 Đăng ngày “December 29th, 2014”

Những lời cuối cho một năm cũ

Những lời cuối cho một năm cũ

Còn vài ngày nữa năm 2014 sẽ qua đi. Ở Việt Nam nó sẽ qua đi và để lại rất nhiều đau đớn. Năm 2014 để lại rất nhiều người trung thực và can đảm ở trong tù. Nó cũng để lại những người lương thiện đang trong nguy cơ bị tòa án lấy mạng [...]

09:54:pm 29/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự thật nào đang diễn ra trong cung đình Việt Nam?

Sự thật nào đang diễn ra trong cung đình Việt Nam?

Ngày 5/1, Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhóm họp Hội nghị thứ 10, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 16 Ủy viên Bộ Chính trị và chốt lại nhân sự cấp cao cho bộ máy Nhà nước khóa tới. Hội nghị này được kéo lùi so với thời điểm dự kiến ban [...]

09:00:pm 29/12/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Công Bằng: Tiếng nói riêng của ngài Tổng thống Áo hay là tiếng nói chung của châu Âu?

Nguyễn Công Bằng: Tiếng nói riêng của ngài Tổng thống Áo hay là tiếng nói chung của châu Âu?

Trước các diễn biến này chắc chắn lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ sẽ không được châu Âu hưởng ứng nhưng không muốn nói ra.

05:32:pm 29/12/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tại sao khó có thể tự hào là người Việt Nam?

Tại sao khó có thể tự hào là người Việt Nam?

Tôi nghĩ nếu VN tránh được chiến tranh mới là điều đáng tự hào, chứ chiến tranh –- bất kể thắng hay thua –- thì chẳng có gì đáng tự hào. Làm người hùng vài phút để sau này mang tật suốt đời và rách nát thì rất khó xem đó là niềm tự hào.

10:24:am 29/12/14 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Viện Khổng Tử, cơ quan tuyên truyền và tình báo Trung Cộng

Viện Khổng Tử, cơ quan tuyên truyền và tình báo Trung Cộng

Các lãnh đạo Trung Cộng hãnh diện khi nhắc đến Viện Khổng Tử như một phần của “mặt trận đoàn kết” chống kẻ thù.

05:52:am 29/12/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »