WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Viện Khổng Tử, cơ quan tuyên truyền và tình báo Trung Cộng

Các nước trên thế giới, dù nhỏ hay lớn đều muốn nhân loại biết đến những cái hay cái đẹp của nước mình. Viện Goethe (Goethe-Institut), đặt tên theo nhà văn và chính khách Đức Johann Wolfgang von Goethe, có 159 cơ sở hoạt động gần khắp thế giới để trao đổi văn hóa và ngôn ngữ. Viện Goethe tự trị về tài chánh và độc lập điều hành từ chính phủ Đức. Hội Liên Minh Pháp (Alliance Française) do một số trí thức Pháp trong đó có nhà khoa học Louis Paster, nhà văn JulesVerne, sáng lập từ 1883, có mặt trên 137 quốc gia với tổng số gồm 850 trung tâm cũng hoạt động độc lập với chính phủ Pháp.

 

Viện Khổng tử. Ảnh mang tính minh họa

Viện Khổng tử. Ảnh mang tính minh họa

Các nước Phi Châu tuy nghèo nàn, lạc hậu về kỹ thuật, bị thực dân xâm lược rồi nội chiến triền miên nhưng không phải vì thế mà họ không kiêu hãnh với nền văn hóa và cũng luôn tìm mọi cách để giới thiệu cùng nhân loại những nét đặc thù của dân tộc họ. Hiến chương Phục Hưng Văn Hóa Phi Châu được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc chuẩn y ngày 24 tháng Giêng 2006 đã tạo điều kiện phục hưng các giá trị và giới thiệu văn hóa Phi Châu đến các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Ngày nay nhiều viện văn hóa Phi Châu do tư nhân tài trợ có mặt nhiều nơi trên thế giới.

Phát huy văn hóa là lẽ tự nhiên và đáng ca ngợi. Ngoài trừ những kẻ tự thu mình trong góc tối, sống trong ảo tưởng “quê hương mình là đẹp hơn cả” dù suốt đời không ra khỏi nhà để rồi trở nên ngày thêm u mê lạc hậu, phần lớn các lãnh đạo và con người trên thế giới đều biết trong cái riêng bao giờ cũng có cái chung, văn hóa của một dân tộc là một phần của văn minh nhân loại.

Thế nhưng, những khái niệm văn hóa, độc lập, tự trị, phi chính phủ của các trung tâm, các viện văn hóa nêu trên không áp dụng trong trường hợp các Viện Khổng Tử của Trung Cộng, bởi vì thực chất của các viện này chỉ là cơ quan tuyên truyền, tình báo và được đặt dưới sự lãnh đạo của Cục Tuyên Truyền Trung Ương đảng Cộng Sản Trung Quốc. Tuyên truyền là xương sống của chế độ CS. Từ khi thành lập đảng CSTQ năm 1921 đến nay, tuyên truyền luôn đóng một vai trò quyết định trong việc thực thi các chính sách của đảng. Cục Tuyên Truyền Trung Ương do Lý Trường Xuân, Ủy viên Bộ chính trị đứng hàng thứ năm làm Cục Trưởng.

Tại sao là Viện Khổng Tử mà không là Viện Mao Trạch Đông hay Viện Đặng Tiểu Bình?

Bản chất của CS từ Âu sang Á là giấu mặt và vận dụng ảnh hưởng của các nhân vật lịch sử trong đó Khổng Tử là một trong những nạn nhân.

Trong thời kỳ sau 1949 đến 1966, lãnh đạo Trung Cộng dựa vào Khổng Tử như biểu tượng của quyền hạn gia đình bởi vì trong giai đoạn đó Mao chủ trương phân tán quyền sở hữu đất đai xuống các đơn vị gia đình qua trung gian các chính sách cải cách ruộng đất và Bước Tiến Nhảy Vọt đầy thảm họa.

Mao ca ngợi Khổng Tử “nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu các thành tựu lịch sử và đánh giá chúng với quan điểm Mác Lê. Trung Hoa có một lịch sử dài nhiều ngàn năm với đặc tính riêng và là những kho tàng quý báu… Chúng ta phải tổng hợp từ Khổng Tử đến Tôn Dật Tiên và kế thừa các truyền thống giá trị này”. Lưu Thiếu Kỳ còn đi xa hơn khi cho rằng Khổng Tử có nhiều đặc điểm của một người CS tốt.

Tuy nhiên, trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa, bao nhiêu thất bại, sai lầm của Mao đều được đổ lên đầu Khổng Tử khi chiến dịch Chống Bốn Cũ (nhận thức cũ, văn hóa cũ, truyền thống cũ, tập quán cũ) được phát động. Nội dung của Cách Mạng Văn Hóa được tóm tắt là “cái mới” chống “cái cũ” và trong đó Khổng Tử đại diện cho mọi “cái cũ” và biểu tượng của xã hội giai cấp. Không chỉ chống Khổng Tử về mặt tư tưởng mà cả đền thờ, di tích, sách vở đều bị đục bỏ hay đốt phá. Mao phát biểu “đọc sách nhiều quá sẽ làm tê liệt khả năng nhận thức”. Mục đích chống Khổng Tử của Mao là để đương đầu với sự thất bại kinh tế do chính y gây ra và chống lại những lãnh đạo thực tâm sùng bái Khổng Tử trong đó có Lưu Thiếu Kỳ. Kết quả, 60 phần trăm lãnh đạo CS các cấp bị thanh trừng qua nhiều hình thức.

Khi nhân loại bước vào thiên niên kỷ thứ ba, thế giới thay đổi và sẽ thay đổi một cách nhanh chóng trong thời gian tới. Sự toàn cầu hóa không chỉ diễn ra trong lãnh vực kinh tế mà cả văn hóa, xã hội. Nhân vật lịch sử cần được đánh bóng không phải là hai hồn ma CS Mao hay Đặng mà chính là Khổng Tử. Lãnh đạo Trung Cộng Hồ Cẩm Đào khi giới thiệu Khổng Tử đã ca ngợi ông ta chủ trương một “xã hội hài hòa”. Bộ máy tuyên truyền Trung Cộng in Luận Ngữ và là tác phẩm phát hành nhiều nhất ở Trung Quốc, và các ấn bản ngoại ngữ cũng được giới thiệu nhiều nơi trên thế giới.

Theo Giáo sư Gilbert Rozman thuộc khoa xã hội học, đại học Princeton, Trung Cộng “muốn thế giới nhìn vào lịch sử Trung Quốc và những vinh quang quá khứ để khuyến khích họ chấp nhận một Trung Quốc hiện nay nhiều hơn”. Phê bình quan điểm của Hồ Cẩm Đào, Giáo sư Perry Link, Ban Đông Á, đại học Princeton cho rằng có sự mâu thuẫn về căn bản là cái cách chính phủ Trung Cộng sử dụng Khổng Tử để đại diện cho văn hóa Trung Hoa hài hòa ở nước ngoài trong khi đó đảng áp dụng chính sách toàn trị hà khắc đối với người dân trong nước.

Lịch sử hình thành Viện Khổng Tử

Kế hoạch Viện Khổng Tử được chính thức ra đời vào tháng Sáu năm 2004. Sau vài lần thử nghiệm tại Uzbekistan, viện đầu tiên được khánh thành ngày 21 tháng 11 năm 2004 tại Seoul, Nam Hàn. Đến nay, 2014, đã có 480 Viện Khổng Tử rải rác khắp sáu lục địa. Lãnh đạo Trung Cộng tuyên bố vào năm 2020 con số Viện Khổng Tử sẽ lên đến một ngàn viện.

So với Hội Liên Minh Pháp (Alliance Française) được thành lập 131 năm trước, con số một ngàn đầy tham vọng và cấp bách của Trung Cộng rõ ràng không phải chỉ thuần mục đích văn hóa. Tạp chí The Economist nhận xét Viện Khổng Tử chỉ là “cơ quan nhà nước” CS và do đó chấp hành một cách nghiêm chỉnh các chủ trương của đảng. Với điều kiện thông tin ngày ngay, nhận xét của tạp chí The Economist có thể kiểm chứng một cách dễ dàng.

Các chức năng mặt nổi của Viện Khổng Tử

Theo tài liệu chính thức, Viện Khổng Tử là bộ phận của Hán Ban (汉办) “một cơ quan của Hội Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ, một tổ chức không lợi nhuận, phi chính phủ, liên kết với Bộ Giáo Dục Trung Quốc” Nhiệm vụ công khai của Viện Khổng Tử là “giảng dạy Hoa ngữ ” và “đóng góp vào sự thành hình một thế giới đa dạng và hài hòa”.

Hán Ban, về cơ cấu trực thuộc Hội Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ, trong thực tế chẳng phải phi lợi nhuận, tự trị gì mà do một lãnh đạo CS cấp trung ương điều hành. Chủ tịch Hội Đồng Quốc Tế Hoa Ngữ là bà Chen Zhili. Bà Chen sinh tháng 11 năm 1942, nguyên Cố Vấn Nhà Nước kiêm Bộ Trưởng Giáo Dục Trung Cộng. Bà gia nhập đảng CSTQ năm 1961. Nguyên là Bí Thư đảng bộ Ban Khoa Học Kỹ Thuật Thượng Hải, sau đó được thăng cấp giữ chức Giám Đốc Ban Tuyên Truyền Thượng Hải kiêm Phó Bí Thư Ban Chấp Hành Đảng Bộ Thượng Hải. Từ năm 2008 bà Chen là Phó Chủ Tịch Quốc Hội Trung Cộng. Về cấp bậc đảng, bà Chen là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương đảng CSTQ tại các đại hội 15, 16, 17 đảng CSTQ. Tổng giám đốc hiện nay của Hán Ban là bà Xu Lin, cấp thứ trưởng trong chính phủ, thành viên của Hội Đồng Nhà Nước và ủy viên Hội Đồng Tham Vấn Chính Trị. Điều đó cho thấy cả hai lãnh đạo Viện Khổng Tử đều là cán bộ tuyên truyền cao cấp chứ chẳng thuần túy văn hóa, ngôn ngữ gì.

Về tài chánh, theo Chinadigitaltimes, Viện Khổng Tử được sử dụng một ngân sách rất cao lên đến nhiều tỉ yuan và website của Viện Khổng Tử cũng được xếp vào một trong những website tốn kém nhất tại Trung Cộng. Bà Chen Zhili ra ngoại quốc được quyền sử dụng tiền bạc một cách rộng rãi so với các ngân sách giáo dục khác. Mặc dù rất ngạc nhiên trước thái độ yểm trợ tài chánh dồi dào của Trung Cộng, nhiều đại học quốc tế, kể cả Mỹ, cần tiền bảo trợ cho các chương trình Hoa Ngữ nên cũng không khó khăn lắm trong việc chấp nhận sự thành lập Viện Khổng Tử.

Các chức năng mặt chìm của Viện Khổng Tử

- Thực hiện chủ trương tuyên truyền “sức mạnh mềm”Theo Giáo sư Joseph Nye Jr., sức mạnh mềm được định nghĩa như là khả năng đạt được mục tiêu bằng ảnh hưởng, hợp tác với đối phương thay vì ép buộc đối phương phải tuân hành. Người viết đã phân tích chi tiết trong bài Từ Hồ Cẩm Đào đến Obama, bài học về chính sách Sức mạnh mềm (Soft power).

Joseph Nye Jr. tóm tắt quan điểm này trong tác phẩm Sức mạnh Mềm: Phương tiện để Thành công trong Chính trị Thế giới (Soft Power: The Means to Success in World Politics): “Một quốc gia có thể đạt được kết quả mong muốn trong chính trị thế giới bởi vì các quốc gia khác – khâm phục giá trị của nó, tích cực noi gương các thành tựu nó đạt được, khát vọng để đạt đến mức độ thịnh vượng và mở rộng của nó, muốn theo chân nó. Trong ý nghĩa đó, quan trọng là đặt ra một nghị trình và thu hút các quốc gia khác trong chính trị thế giới, và không chỉ buộc họ thay đổi bằng các đe dọa quân sự hay trừng phạt kinh tế.

Cũng theo Joseph Nye Jr., sức mạnh mềm của một quốc gia đặt trên ba nguồn: văn hóa, giá trị chính trị và chính sách đối ngoại. Áp dụng chính sách sức mạnh mềm trong phạm vi thế giới đã trở thành mục tiêu hàng đầu trong chính sách tuyên truyền quốc tế của Hồ Cẩm Đào và các lãnh đạo Trung Cộng hiện nay.

Trung Cộng có hai đường lối tuyền truyền tương đối độc lập gồm tuyên truyền đối nội nhằm kiểm soát nhận thức người dân và tuyên truyền đối ngoại tập trung vào việc ảnh hưởng dư luận quốc tế một cách phù hợp với chính sách đối ngoại của đảng CSTQ. Tạp chí Economist giải thích các Viện Khổng Tử được sử dụng nhằm giành được sự đồng thuận của dư luận thế giới.

Mục đích cụ thể của đường lối tuyên truyền đối ngoại gồm (1) trấn an dư luận thế giới về một Trung Cộng đe dọa, (2) bảo đảm nguồn nguyên vật liệu cung ứng cho nền kinh tế tăng nhanh nhưng lãnh phí, (3) xây dựng các liên minh quốc tế và làm yếu vai trò của Đài Loan trong cộng đồng thế giới, và (4) phát huy một thế giới đa phương và giới hạn sức mạnh của Mỹ.

Khi Hồ Cẩm Đào công bố chủ trương áp dụng “sức mạnh mềm” trên thế giới đầu năm 2009, Lý Trường Xuân không giấu diếm khi cho rằng các Viện Khổng Tử là “cửa ngõ quan trọng để làm sáng danh văn hóa Trung Quốc, giúp mở rộng văn hóa Trung Quốc, đó là phần của chiến lược tuyên truyền quốc tế”.

Mặc dù luôn bào chữa là “khách quan”, “độc lập”, các vấn đề nhạy cảm như biến cố Thiên An Môn, Pháp Luân Công, Tây Tạng v.v. đều bị gạch bỏ khỏi các chương trình giảng dạy tại các Viện Khổng Tử và các học viên không được phép bàn đến các vấn đề này. Do đó, khác với nội dung do Joseph Nye phác họa, chính sách của CSTQ thực chất là một chính sách tuyên truyền và mua chuộc, tương tự như chính sách thực dân trước đây.

- Hang ổ tình báo: Trung Cộng hiện có 60 triệu Hoa Kiều sinh sống gần như tại hầu hết quốc gia trên thế giới và việc sử dụng nguồn lực của đạo quân thứ năm này để phục vụ một cách hữu hiệu đường lối đảng là một quan tâm lớn của lãnh đạo Trung Cộng.

Tờ báo có uy tín của Mỹ Forbes, trong tháng 10 2014, tố cáo một trong những trường đại học rất uy tín tại Mỹ, đại học Stanford, đã hợp tác với Trung Cộng qua trung gian Viện Khổng Tử. Ngân sách của viện do Trung Cộng tài trợ. Tác giả bài viết trên Forbes trích lời phát biểu của Arthur Waldron khi nói rằng “Viện Khổng Tử có thể đóng vai trò then chốt trong việc ảnh hưởng chính sách tình báo của Trung Cộng”.

Cũng trên Forbes, tác giả Eamonn Fingleton, chỉ trích các trường đại học Mỹ bán rẻ lương tâm trí thức qua việc im lặng trước sự kiện Thiên An Môn. Lý do, tiền của Bộ Giáo Dục Trung Cộng đổ vào các đại học này một cách ồ ạt qua cửa Viện Khổng Tử. Hiện nay có khoảng 220 ngàn sinh viên Mỹ theo học các Viện Khổng Tử. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên và nguy hiểm là các hợp đồng giữa Bộ Giáo Dục Trung Cộng và các đại học Mỹ đều phải được giữ kín.

Theo Abrice De Pierrebourg, một cựu chuyên viên ngành tình báo Pháp, nhiều “chuyên viên ngôn ngữ Trung Quốc” lại có lý lịch gốc an ninh tình báo. Chức năng của những người này không phải là giáo dục mà là kiểm soát sinh viên gốc Hoa sinh ra ở nước ngoài và đồng thời tuyển dụng tình báo để làm việc cho Trung Cộng.

Phóng viên Omid Ghoreishi của báo The Epoch Times, trong điều tra Bắc Kinh Sử Dụng Viện Khổng Tử cho mục đích Gián Điệp (Beijing Uses Confucius Institutes for Espionage) đã trích dẫn lời của Michel Juneau-Katsuya, cựu Trưởng Cơ Quan An Ninh Tình Báo đặc trách Á Châu Thái Bình Dương của chính phủ Canada rằng với kinh nghiệm nhiều chục năm của ông hoạt động trong khu vực, cho thấy Trung Cộng không ngừng nỗ lực để gây ảnh hưởng đến các quốc gia khác.

Cũng theo lời ông Michel Juneau-Katsuya, đương kim chủ tịch chấp hành công ty an ninh Northgate SSI và một trong những chuyên viên an ninh được trích dẫn nhiều nhất tại Canada, Viện Khổng Tử là một đe dọa đối với chính phủ và nhân dân Canada. Ông khẳng định “Có những thông tin cho thấy rõ ràng các cơ quan tình báo Tây phương đã xác định Viện Khổng Tử như hình thức của cơ quan tình báo do Trung Cộng sử dụng và cũng do Trung Cộng tuyển dụng”.

Bài báo trên The Epoch Times cũng nhắc lại lời tuyên bố của Hồ Cẩm Đào như một bằng chứng cho thấy các Viện Khổng Tử thực chất là hang ổ gián điệp. Họ Hồ phát biểu “Sau nhiều năm nỗ lực, chúng ta đã tìm ra cách để trồng cấy và chuẩn bị những người ủng hộ đảng chúng ta”. Dĩ nhiên các lãnh đạo Trung Cộng luôn bác bỏ những lời tố cáo của các chuyên viên tình báo quốc tế và uy tín như Michel Juneau-Katsuya.

Các lãnh đạo Trung Cộng hãnh diện khi nhắc đến Viện Khổng Tử như một phần của “mặt trận đoàn kết” chống kẻ thù. Nhưng kẻ thù của “mặt trận” này là ai? Không ai khác hơn là “năm nọc độc” gồm Đài Loan, Tây Tạng ly khai, thiểu số Uighurs, Falun Gong, các nhà tranh đấu dân chủ, và “thế lực thù địch Tây Phương” đứng đầu là Mỹ.

Một chế độ dựa trên lừa dối và khủng bố sớm muộn cũng sẽ sụp đổ

Mặc dù phát triển kinh tế nhanh trong hai chục năm qua, Trung Cộng đang đương đầu với những khó khăn khách quan về lâu dài không thể vượt qua bao gồm yếu tố dân số thặng dư và mất cân đối, y tế công cộng thiếu hụt trầm trọng, môi sinh độc hại nhưng quan trọng nhất vẫn là cơ chế chính trị độc tài toàn trị, bóp nghẹt hầu hết các quyền căn bản của con người và tham nhũng đã trở thành một đặc tính trong mọi ngành, mọi cấp từ trung ương đến địa phương.

Lãnh đạo CSTQ đã và đang làm mọi cách để tồn tài bất chấp dư luận và thể diện của một đất nước có nhiều ngàn năm văn hóa.

Sự lừa dối bỉ ổi thể hiện khi Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế đến kiểm nghiệm điều kiện môi sinh tại Bắc Kinh vào năm 2001 trước khi chấp thuận cho Trung Cộng làm quốc gia tổ chức. Ngày trước đó, lãnh đạo Trung Cộng đã ra lịnh xịt nước xanh lên hai hàng cây dọc đường phố có đoàn xe của Ủy Ban Thế Vận chạy qua để đánh lừa họ rằng Bắc Kinh là thành phố cây xanh. Hành động này giống hệt chuyện xảy ra hơn nửa thế kỷ trước khi các lãnh đạo CS tỉnh Hồ Bắc cho dời các ruộng lúa ra sát đường nơi có xe lửa của Mao chạy qua để gây tượng cho Mao rằng mùa màng dư giả. Bản chất lừa dối của chế độ CS không thay đổi và một chế độ dựa trên lừa dối và khủng bố để tồn tại, chế độ đó sớm nay muộn rồi sẽ sụp đổ.

Trần Trung Đạo

———————————————————

Tham khảo:

– Mao’s China, A history of the People ‘s Republic. The Free Press, NY 1977

– The New Chinese Empire, Ross Terrill, Basic Books, 2003

– Hiến chương Phục Hưng Văn Hóa Phi Châu ( CHARTER FOR AFRICAN CULTURAL RENAISSANCE), Unesco, 2006

– Chen Zhili http://en.wikipedia.org/wiki/Chen_Zhili

– Viện Khổng Tử (http://en.wikipedia.org/wiki/Confucius_Institute)

– Confucius and the Cultural Revolution: A Study in Collective Memory, Tong Zhang và Barry Schwarz, International Journal of Politics, Culture and Society, Vol. 11, Nọ 2, 1997

– Propaganda in the People’s Republic of China, WikipediA

– List of all Confucius Institutes in the U.S. (http://confucius.gmu.edu/upload/Resources_Alphabetical-list-of-Confucius-Institutes-in-the-USA.pdf)

– Follow The (Chinese) Money: The Tiananmen Anniversary And A Scandalous Silence On U.S. Campuses (http://www.forbes.com/sites/eamonnfingleton/2014/06/01/follow-the-chinese-money-the-tienanmen-anniversary-and-a-strange-silence-on-u-s-campuses/)

– Beijing Uses Confucius Institutes for Espionage (http://www.theepochtimes.com/n3/1018292-hosting-confucius-institute-a-bad-idea-says-intelligence-veteran/)

– Joseph S. Nye, Jr. Soft Power, Hard Power and Leadership,, Harvard University, 2006

11 Phản hồi cho “Viện Khổng Tử, cơ quan tuyên truyền và tình báo Trung Cộng”

 1. camtexas says:

  Trong lúc Hiêu Trưởng và các giáo sư ĐH Mỹ có viện Không tữ đã nhìn ra sự thật dã tâm của TC về việc thành lập viện khổng tử đã đè nghị xóa bỏ viện này vì tư tưỡng của Khổng tử không hợp vói tự do của Mỹ và sv Mỹ không chấp nhận được . Ngoài ra đây là nơi đẻ che mắt , làm tình báo,gián điệp cho TC.Một vài cn viện xưng là g/s được cữ qua Mỹ coi các viện này đã thú nhận là họ không có đũ trình độ hiểu Không tữ và tiếng Anh họ cũng rất yếu, Công việc của họ là làm theo chĩ thị,như thu thập dữ kiện tin tức báo cáo về TC.Cố nhiên dù có phản đối của gs và sv vói đũ lý do cũng nhú sự thú nhận của các cb coi viện do TC cử qua ,Mỹ ũng không thể phá bỏ viện khổng tữ được .Có lẻ đang theo dỏi sít sao về các hoạt động của Tinh Báo Hoa Nam đẻ lấy bằng chưng đóng cữa ,đập phá các viện này . Ngoài ra vì ĐH Mỹ độc lập nên cần tiền , Được xây viện khổng tử vói chính danh là phỏ biến văn hóa TC thì TC phải trã một số tiền lớn…
  Đó là nói về Mỹ. Còn VN? TC trã bao nhiêu cho Đ/H nhà nước và chúng cs đã bỏ túi bao nhiêu mà thâm thà thâm thụt xây dựng viện khổng tử và khánh thành viện một cách bất ngờ như vậy ? Mà các nước Á Đông có cần xây viện Khổng tử ,nhất là ở VN. không?
  Khổng tữ và học thuyết của Ong trong thời phân tranh vói Châu Âu đã tỏ ra lổi thời . Ngay tại TH dưới thời THQG ,đã bị tám nước dằng xé,có nhiều quan lớn ,các vị vương đã dâng sớ lê Từ HI xin cải tổ,đẻ QG co thể lớn mạnh chống lại P.Tây nhưng đều ,phần lớn bị tù chối. Nên mói có cuộc CM đòi phá bỏ phong kiến ,xóa bỏ “khổng tử ” đẻ đón là gió mới văn minh thực dụng của Tây Phương. Một sô có Tây học dịch các sách tư tưỡng của tây phương ,đồng thới hô hào cải cách toàn diện nền học thuật ,cải tạo xã hôi phong kiến ,giái phong phụ nữ vvvv…VN cúng đón nhận làn gió mới đó ,các nhà nho một mặt chống Pháp ,một mặt hô hào cải cách,cãi tiến dân trí dân sinh…
  làm thay đỏi bộ mặt phong kiến VN. Tuy nhiên các vua quan nhà Nguyễn không thức thời,vẫn theo đưôi nhà Thanh ,vẫn “khổng viết” để nước lạc hậu ,yếu đưới laij giết đạo nên Pháp lấy cớ đó xâm chiếm VN….Đó cũng là một yếu tố + các sí phu yêu nước ,nhìn qua nước Tàu ,đẻ cổ xúy manh hơn cái cách ,canh tân vn.
  Do đó VN càng ngày càng tiến bộ như ngày nay . Và VN cũng không bài trừ khổng giáo nhưng cũng không coi khổng giáo là thước đo mẩu mực con người nửa. Tuy nhiên đến ngày nay ,không còn bồng bột nữa,vn ,cũng như các QG khác ,kể cả Đailoan vẫn coi KT là đấng “vạn thế sư biểu”
  Họ lọại hết những gì không còn hợp với ngày nay . chi còn giữ những điều khuyên tốt đẹp ,những điều khuyên dạy làm người chân thật : dạy lể phép.kính trên dường dưới . Day bổn phận đói vói tỏ quốc đong bào >Day đói voi gd,học vấn , Nghĩa là dạy phát huy thiên lương của con người,kết hợp nhuần nhuyễn khổng tử và các tôn giáo đẻ hoàn thành môt vnch mẩu mực …đầy thiên tâm bác ái ,đày tinh thần yêu nước thương nòi…
  Trong lúc đó TC Mao Trạch Đông không dung hòa KT , Đấu tố khổng tữ .Và đi theo quĩ đạo của Mao HCM cũng xóa bỏ hết ,kể cả cái nguyên tắc sông dẹp ,sống rất người của người VN; kết hợp tinh thần hài hòa xưa và nay. Cho nên Xà hôi /xhcn đã làm cho,không những đất nước tan hoang mà còn làm dân tình chia rẻ ,phi nhân tính :con tố cha ,vợ tố chông ,anh em giết nhau.dân chúng lầm than khổ ải ,con người vn dưới thời đại HCM ,cũng như đươi tời đại Mao trach Đông ,con người phi nhân tính …
  Do đó ngày nay lập viện khổng tữ cũng chẳng ích gi cho Qg Dân tộc mà chĩ làm tăng thêm cái tội bán nước cho tàu ô tập cb. Tại sao các nước khác không lập mà chĩ có VN , Ngay cả ĐL Khổng Tữ chĩ chiếm một góc nhỏ thờ phượng như thờ phương QVT (quan công) vậy thôi !
  Hơn nữa vn nếu đã gọi là QG độc lập thì phải có dũng khí từ chối việc lập viện khổng tữ ,một hính thức lập viện tình báo đẻ thu tóm vn biến vn thành một tĩnh lỵ của chúng.
  Các cá nhân trong nước ,thanh niên sinh viên và học sinh ,những người quan tâm tới đất nước ,kể cả người TNCS hãy cùng la lên ,tranh đấu đập nát viện khổng tử …bới vì;
  VN,sau bao năm, đã thoát ra khỏi KHỔNG TỮ từ lâu tồi !
  VN mong có dân chủ tự do ,NHÂN QUYỀN hơn là con ngáo ộp KhổngTữ.
  Thực Hiện Nhân Quyền cho VN,cho VN có tự do dân chủ có phải HAY hơn là lệ thuộc vào tàu phù lập viên khổng tữ……
  Đã CHÔN NÓ LÂU RỒI SAO ĐÀO NÓ LÊN , lập viện đẻ THỜ ??
  (c)

 2. Chuột Cống says:

  1 tổ chức tôn giáo xuyên quốc gia ,Tàu làm bò nhai lại mấy công thức của mấy tổ chức tôn giáo quốc tế như Roman Catholic ,Islam ,Baptist …..

  • Tien Ngu says:

   Thưa,

   Đó chỉ là cái nhìn kì thị tôn giáo của lũ điếm…mắt hí…

   Trên thực tế thì tôn giáo nào cũng…đẹp cả, đức tin của con người từ những tôn giáo mà…có chổ dựa, cuộc sống cãm thấy bình an hơn.

   Chỉ có lũ khốn lợi dụng tôn giáo để kiếm…sướng, mới là gian ác, thô bỉ mà thôi…

 3. Bùi lễ says:

  Đem viện Khổng tử đặt ở Vietnam cũng có nghĩa là viện Thái Thú Tàu đã thành lập .

  Không biết mấy con khỉ già ở Bộ Chính trị lãnh được bao nhiêu triệu US mổi cụ
  để cho lập cái viện Thái Thú này

 4. NT says:

  Để khỏi phải lệ thuộc vào các yêu sách của TQ. CS Hà Nội nên xin lại hài cốt của Nguyễn Tất Thành
  từ CS Bắc Kinh và đem về chôn cất ở VN.

 5. Câu chuyện thành lập Viện Khổng Tử tại Đại Học Hà Nội làm cho nhiều người hoắng hết cả lên.

  Lướt nhẹ qua mạng, nhiều ý kiến lo lắng, thậm chí phản đối. Cũng không ít ý kiến lợi dụng sự vụ để bỉ bôi đảng và nhà nước.

  Trước hết, người ta nhận ra các Viện Khổng đều là của nhà nước Trung Quốc, chịu sự kiểm soát, định hướng, chi phối bởi những mục tiêu chính trị của nhà nước Trung Quốc, chứ không đơn thuần chỉ là dạy ngôn ngữ, trao đổi văn hóa…như các tổ chức độc lập khác. Điều này là có lý, bởi chả ai dỗi hơi tìm cách tài trợ, mở mang tư tưởng của mình ra nước ngoài.

  Có người cho rằng, tinh thần Khổng Tử đại diện cho văn hóa Trung Quốc, có sức thẩm thấu cao sẽ dần lấn át văn hóa bản địa và. Đó là sức mạnh mềm mà Trung Quốc muốn sử dụng kết hợp với sức mạnh “cứng” để xâm lược Việt Nam. Thậm chí, còn cực đoan cho rằng, đó là thứ văn hóa có tính chất tận diệt, hủy diệt các nền văn hóa khác, là thứ văn hóa chỉ biết lấy đi mà không cho lại, chỉ đồng hóa mà không khai hóa, cũng không chấp nhận sự khác biệt văn hóa của nước khác. Nhận định này có thể hơi quá, nhưng lịch sử của các quốc gia bị Trung Quốc thôn tính, trong đó có cả một ngàn năm Bắc thuộc của Việt Nam đã chứng minh điều đó.
  Đọc tiếp: http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/12/lai-chuyen-vien-khong-tu.html

 6. Builan says:

  Cái thứ TAÙ CỘNG chúng nó oí ra rôì !
  Nay chúng đem truyền bá , giáo dục _ bắt bọn CHƯ HÀU phaỉ cùng nhau nuốt, cuí đầu xuống mà liếm sạch , rồi lại oí ra cho con cháu chúng nuốt ,liếm tiếp theo ! thành lũ con ngoan tìm đường về với mẫu quốc

  “Chính quyền Trung Quốc tiến hành cách mạng văn hóa vào những năm 1966. Trong thời kỳ này, tư tưởng Khổng bị lên án gay gắt. Tượng Khổng trong Khổng Miếu Sơn Đông bị dán lên dòng chữ ‘Thằng khốn nạn hàng đầu’, rồi bị kéo đổ, đập nát. Hồng vệ binh định đào mả Khổng, nhưng nhanh chóng bị can ngăn.

  “Sau Cách mạng văn hóa, văn hóa Trung Quốc đã xuống dốc. Trí thức Trung Quốc đương đại lưu truyền câu nói “sau Tống không còn Trung Quốc, sau Minh không còn Hoa Hạ, sau Mãn không còn Hán tộc, sau Cách mạng văn hóa không còn đạo đức”. Và trong mắt tôi, văn hóa Trung Quốc đương đại là một sản phẩm què quặt. Bởi vậy, hãy nhìn nhận cho rõ thứ văn hóa Trung Cộng quảng bá là văn hóa gì, tư tưởng gì, đừng tóm tất cả mọi thứ vào một khái niệm đơn nhất là ‘văn hóa Tàu’!” (thôi dẫn)

  Như là những thật , củng cố , bổ sung thêm với baì viết cuả TTĐ
  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/12/141229_tran_quang_duc_hoc_vien_khong_tu

 7. Austin Pham says:

  Mấy ông trời con không lo dạy dân tàu bớt khạc nhổ bừa bãi, bớt ị bậy đái bậy ngay trong nước mình. Một dân tộc đi tới đâu cũng bị khinh bỉ vì dơ dáy, ồn ào mất trật tự, kém văn minh mà hợm hỉnh, ngáo ộp mới biết…đi chơi và rất… “hu khe”. Thay vì xây cả ngàn viện Khổng Tử khắp thế giới thì sao không xây cả trăm ngàn cái nhà vệ sinh ở những khu du lịch dành riêng cho dân tàu xả rồi… hốt, tạo phước đức cho con cháu sau này. Hiện tại mấy thầy chú chơi đầy đường ở nước người thiệt là ghớm, chưa kể trên máy bay. Nếu đã lỡ xây viện Khổng tử rồi thì ráng xây cái tượng của ổng đang đội quần cho tiện việc truyền bá văn hóa Mao-Khổng.

 8. NGÀN KHƠI says:

  BẢN CHẤT HỌC THUYẾT MÁC VÀ BẢN CHẤT HỌC THUYẾT KHỔNG TỬ

  Hai lý thuyết này hoàn toàn trái ngược nhau như nước với lửa :

  1/Học thuyết Khổng là duy tâm, học thuyết Mác là duy vật về nguyên tắc triết học.
  2/ Học thuyết Khổng là nhân văn và tự giác, học thuyết Mác là cưỡng chế và tập thể.
  3/ Học thuyết Khổng là học thuyết xã hội hài hòa, học thuyết Mác là học thuyết đấu tranh giai cấp.
  4/ Học thuyết Khổng là học thuyết tự do, học thuyết Mác là học thuyết chuyên chính, độc đoán.
  5/ Học thuyết Khổng chủ trương hữu sản, học thuyết Mác chủ trương vô sản.
  6/ Học thuyết Khổng chủ trương nhân đạo, học thuyết Mác chủ trương bạo lực, trấn áp.
  7/ Học thuyết Khổng chủ trương chính danh, trung thực, học thuyết Mác chủ trương tuyên truyền và dùng các biện pháp thủ đoạn.

  Từ một số các trái ngược cơ bản nêu trên, nếu người ta chấp nhận Khổng thì không thể chấp nhận Mác hay ngược lại.

  Như vậy TQ lập Viên Khổng tử ở các nơi chỉ là các ý đồ hay mánh khóe chính trị chiến thuật hay chiến lược nào đó, không bao giờ thực bụng chấp nhận hay xiển dương Khổng giáo. Viện Khổng tử không bao giờ là Viện văn hóa hay học thuật tự chủ, tự trị, mà chỉ là chiêu bài chính trị xã hội nằm trong sự điều khiển và ngân sách của Nhà nước TQ, đó chính là ý nghĩa thực chất của Viện Khổng tử do TQ lập ra ở các nước mà không là điều gì khác. Nó giống như bàn tay bí mật, lợi dụng hình ảnh Khổng tử cho các mưu đồ Hán hóa toàn câu, để nhằm có lợi cho Nhà nước CS Trung Quốc mà tuyệt đối không hề chút nào nhằm vì học thuyết của chính Khổng tử hết.

  NON NGÀN
  (29/12/14)

 9. triết lý gia 0001 says:

  ……Tưởng cũng nên nhắc lại…Khổng-tử còn có tên là !Khổng-khâu…xuất hiện vào thời tàu-cộng còn ăn ở sơ khai,nói một cách nôm na là bán khai,chỉ hơn ăn lông ở lổ một tí,vào thời đó thì có hiểu biết như khổng-tử là chuyện hiếm…..Nhưng thời nay đã hơn vài ngàn năm rồi tư tưởng của khổng-tử phần lớn không còn hợp thời nữa….Ví-dụ Khổng-tử nói trên đời có 2 hạng người bất lịch sự nhất là kẻ tiểu nhân và người đàn bà,trong đó hạng đàn bà là bất lịch sự vô cùng tận….!!..Thời nay mà ăn theo nói leo vậy không bị đàn bà xách guốc đánh cũng là chuyện lạ.Hoặc quân xử thần tử thần bất tử bất trung,tức là Vua bảo chết phải chết,thời nay là dân chủ….Tức là không có ai là Vua ngoại trừ thằng Cộng-sãn cai trị dân như Vua chúa thời xưa,ai nói trái là CSVN bắt hay ném đá phân bẩn vào nhà.Tóm lại tàu-cộng muốn lập Viện khổng-tử chẳng qua là truyền bá….Văn hóa tàu,rồi trà trộn tụi điệp viên tàu-cộng vô,rồi chiêu dụ đám Việt-gian bán nước CSVN vô,đại loại là bẩn thỉu.Chúng ta thử đi một vòng trên thế giới….Nơi nào có Tàu-cộng buôn bán tạm dịch là Chinatown thì nơi đó dơ dáy vô cùng bẩn thủi,cộng thêm tụi dân tàu ăn mặc lôi thôi,nhìn người không ra người khỉ không ra khỉ,cách biệt hẳn tây phương sạch sẽ văn minh….Tóm lại,dân Việt nam là rành tụi tàu nhất ăn dơ ở dáy,đồ ăn hàng hóa toàn lẩn chất độc..ung thư,hóa chất,nói đến đồ tàu-cộng sãn xuất là ai cũng hết hồn giá rẻ đồ dõm…….Nhưng tại sao tụi CSVN lại theo bợ đít tàu,bởi vì thằng CSVN sợ bị dân VN đứng lên lật đổ,sợ dân VN lôi tụi tham nhũng ra tòa-án….tịch thu của cải bọn CSVN đã ăn cướp của dân,lật đổ chế độ,nên bọn CSVN phải muối mặt bợ đích tàu,dù biết rằng dân Việt chủi không ra gì,chủi bọn CSVN việt-gian ban nước,nhưng vì miếng ăn bẩn thủi vì địa vị đã ăn cướp được bọn CSVN lòn trôn tàu-cộng giữa chợ đời để được hưởng bả vinh hoa……Với tôi tàu-cộng cắm giàn khoan ở biển đông,cũng chẳng khác nào bọn chúng cắm cái Viện khổng-tử ở khu đại học quốc gia ở Hà-nội,nếu dân Việt-nam chưa mất gốc không hùa theo việt-gian CSVN thì mổi lần ngó thấy viện khổng tử nên….Nhổ vào một bải nước miếng…Nhổ hoài thì viện khổng-tử sẽ thành cái viện thúi,bởi vì chính Mao-trạch-đông cũng đã từng liệng sách khổng-tử này vào sọt rác….Sao giờ tập-cận-bình lại lôi ra đem lên bàn thờ!!,Vì họ Tập muốn lợi dụng khổng-tử để chiêu tập việt-gian chiêu tập điệp viên…Chuyện quá đơn giản dể hiểu,trên đời này mà nói Nga hay tàu-cộng cai trị là thiên hạ chạy mất dép….Còn CSVN cai trị thì cái trụ điện có chân nó cũng bõ chạy…..nay kính.

  • Pham Minh says:

   Tôi đồng ý với triết lý gia 0001 hai điểm:
   1/ “… quân xử thần tử thần bất tử bất trung … tức là không có ai là Vua ngoại trừ thằng Cộng-sản cai trị dân như Vua chúa thời xưa… ”
   - Đối với TC thì nhóm lãnh đạo đảng CSVN là bọn ăn cháo đá bát, phải dạy cho chúng một bài học (vụ đánh miền Bắc năm 1979) và mới gần đây bị phó Bộ trưởng ngoại giao TQ Dương khiết Trì (nếu tôi nhớ không lầm) cho là đứa con hoang đi lạc cần phải dạy dỗ.
   Đưa thuyết Khổng Tử vào VN là nhằm nhắc nhở đàn em/đệ tử phải trung thành với đàn anh/tổ sư không được đu dây hai ba hàng như lâu nay.
   -Đối với đảng CSVN thì người dân VN chỉ nên biết và nghe lời đảng và nhà nước VN thôi. Không được nói và làm khác. Thánh hiền cũng đã “phán” như vậy từ ngàn xưa.
   Tóm lại cá hai bên chính quyền VN và TQ đều có lợi.
   2/ ” … muốn lợi dụng khổng-tử để chiêu tập việt-gian chiêu tập điệp viên… ”
   Thành lập viện Khổng Tử ở VN lúc này, đối với người dân VN nhẹ dạ, thiếu suy nghĩ là lý do tương đối có thể chấp nhận để họ đặt thêm cơ sở chân rết ở nhiều nơi. Nhân đó TQ đưa người qua cố vấn, điều hành … tuyển dung người làm việc cho họ. Đó là điều đương nhiên trong mục tiêu việc làm này.
   Tóm lại là tuyệt nhiên không có ý tốt đi truyền bá thứ văn hóa, tư tưởng mà chính họ đã vứt bỏ từ lâu.

Phản hồi