WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:06:pm 02/05/16 Đăng ngày “May 2nd, 2016”

Tương lai chính trị của Tập Cận Bình

Tương lai chính trị của Tập Cận Bình

Trường hợp không có đảo chính, hay đảo chính bị thất bại, Đại hội Đảng vẫn diễn ra, nhưng khó khăn vẫn chưa dứt.

04:06:pm 02/05/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hai nhà hoạt động bị bắt vì thu thập tin tức ở vùng cá chết

Hai nhà hoạt động bị bắt vì thu thập tin tức ở vùng cá chết

Được biết, khu vực các anh quay phim chụp ảnh không hề có biển báo cấm các hoạt động này và Việt Nam cũng không có luật nào cấm người dân phát tán các hình ảnh mà họ thu thập được lên mạng xã hội Facebook.

03:45:pm 02/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Văn hóa xin lỗi và văn hoá chư hầu

Văn hóa xin lỗi và văn hoá chư hầu

03:14:pm 02/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ

Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ

Chỉ tội nghiệp cho Chu Xuân Phàm, giám đốc đối ngoại của KCN Formosa, chẳng biết gì nên tuyên bố trật vùa, mất chức, mất việc.

04:38:am 02/05/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những Thuyền Nhân Mới

Những Thuyền Nhân Mới

Đời nhịp sầu lỡ bước, bước hoang mang rồi. (“Thuyền viễn xứ” – Phạm Duy) “Bà X khoảng bốn mươi tuổi, hiện đang sống với chồng và con gái trong một căn nhà do chính họ làm chủ, ở California. Bà nói thông thạo hai thứ tiếng: Anh và Việt. Phục sức giản dị, trông [...]

04:29:am 02/05/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »