WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:28:pm 17/05/16 Đăng ngày “May 17th, 2016”

Nguyên nhân thất thủ Điện Biên Phủ [1]

Nguyên nhân thất thủ Điện Biên Phủ [1]

Nguyên nhân sụp đổ Điện Biên Phủ đã được nhiều người bàn luận từ thập niên 50 cho tới nay và người Mỹ vẫn viết về chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất 1946-1954 cũng như về trận đánh này. Tôi xin đề cập tới ý kiến của giới quân sự, các nhà sử gia [...]

03:28:pm 17/05/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Bi Chừ Bên Nớ Ra Răng?

Bi Chừ Bên Nớ Ra Răng?

Nghệ An vừa bắn pháo hoa, vừa tổ chức đủ thứ lễ lạc/tiệc tùng, vừa lái những chiếc “ô tô xịn ngoại quốc bóng nhoáng,” và vừa xin cứu đói.

03:05:pm 17/05/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trương Duy Nhất: Viết cho Trần Huỳnh Duy Thức và các bạn tù

Trương Duy Nhất: Viết cho Trần Huỳnh Duy Thức và các bạn tù

Gởi Hải Điếu Cày, Trần Huỳnh Duy Thức và các bạn tù của tôi Cảm phục, trước tin Trần Huỳnh Duy Thức từ chối đi Mỹ và quyết định tuyệt thực. Trại 6, nhà tù khét tiếng giữa mùa nóng hất xác trà ra sân, mươi phút sau thành tro xém đen. Cái trại giam khét [...]

01:32:pm 17/05/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Anh Trần Huỳnh Duy Thức sẽ tuyệt thực cho đến chết

Anh Trần Huỳnh Duy Thức sẽ tuyệt thực cho đến chết

Nguồn tin từ gia đình người tù lương tâm nổi tiếng Trần Huỳnh Duy Thực cho hay: Anh Thức kiên quyết và bền bỉ cự tuyệt việc trục xuất anh qua Mỹ. Việc này đã làm cho nhà cầm quyền Việt Nam điên tiết và trả thù anh bằng cách chuyển anh từ nhà tù [...]

02:48:am 17/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »