WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:52:pm 09/05/16 Đăng ngày “May 9th, 2016”

Tự hào thắng Mỹ, sao chị không về VN mà sống?

Tự hào thắng Mỹ, sao chị không về VN mà sống?

Chị qua Nga rồi qua rồi bỏ tiền ra để qua Tây Đức với cái bầu trong bụng để nước Đức nhân đạo cho chị vào trại tỵ nạn đẻ con rồi được ở lại Đức.

04:52:pm 09/05/16 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vài suy nghĩ về Đại Vệ Chí Dị của Bùi Thanh Hiếu

Vài suy nghĩ về Đại Vệ Chí Dị của Bùi Thanh Hiếu

Đây cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan cá nhân của tôi về Đại Vệ Chí Dị, rất có thể không đúng

04:44:pm 09/05/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Cuộc cách mạng Cá Chết ở Việt Nam bắt đầu

Cuộc cách mạng Cá Chết ở Việt Nam bắt đầu

Để đối phó lại những tiếng kêu thống thiết như thế thì các lãnh đạo khác ở xa hơn rủ nhau tắm biển, ăn cá biển biểu diễn… đánh lừa dân rất ư hoành tráng!

04:21:pm 09/05/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nỗi đau hạt phù sa sông Hồng

Nỗi đau hạt phù sa sông Hồng

Dòng sông Hồng là tài sản vật chất, tài sản tinh thần, tài sản văn hóa và cũng là tài sản tâm linh thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam.

04:05:pm 09/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Kiều bào Séc biểu tình bảo vệ môi trường

Kiều bào Séc biểu tình bảo vệ môi trường

Cuộc biểu tình lần này cũng vắng bóng cờ đỏ, chỉ có các biểu ngữ bằng 2 thứ tiếng Việt và Séc.

03:24:pm 09/05/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một linh mục ở Bắc Ninh bị đánh trọng thương

Một linh mục ở Bắc Ninh bị đánh trọng thương

Chúng xông tới mở cửa xe của cha Thế và dùng gậy sắt đánh tới tấp vào người, khiến linh mục bị trọng thương.

04:21:am 09/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đảng chư hầu chọn cả 2 Cá và Thép

Đảng chư hầu chọn cả 2 Cá và Thép

01:02:am 09/05/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »