WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:42:am 29/05/16 Đăng ngày “May 29th, 2016”

Ý kiến độc giả: Muốn biểu tình thành công phải thay đổi…

Ý kiến độc giả: Muốn biểu tình thành công phải thay đổi…

Chào các bạn. Ngày 1/5 và ngày 8/5 tại Hà Nội, Sài Gòn và các nơi khác đã nổ ra cuộc biểu tình đòi lại Biển xanh với hàng ngàn người tham gia tạo nên một sinh khí chính trị mới tại Việt nam làm nức lòng những người ưu tư với vận nước “Một [...]

08:42:am 29/05/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Quân đội Hoa Kỳ ồ ạt quay trở lại Phi Luật Tân (Philippine)

Quân đội Hoa Kỳ ồ ạt quay trở lại Phi Luật Tân (Philippine)

Ngày 12 tháng Giêng năm nay, Tối Cao Pháp Viện Phi Luật Tân đã chính thức chuẩn thuận Hiệp Uớc Liên Minh Phòng Thủ Mỹ-Phi gọi tắt là EDCA (Enhanced Defense Cooperative Agreement.) Như vậy là những nỗ lực vận động của chính phủ Obama đã bắt đầu có kết quả rõ rệt trong đối [...]

08:27:am 29/05/16 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Video bài nói chuyện của TT Obama với đại diện các tổ chức dân sự

Video bài nói chuyện của TT Obama với đại diện các tổ chức dân sự

Những nhân vật hoạt động ‘cộm cán’ nhất đã bị ngăn chặn một cách thô bạo để không thể tới gặp TT Obama. Đó là nhà báo Phạm Đoan Trang, tiến sĩ Nguyễn Quang A, luật sư Hà Huy Sơn. Những người còn lại ít ‘nhạy cảm’ hơn, nhưng ngay cả cuộc gắp với họ [...]

07:55:am 29/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »