WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:35:am 01/05/16 Đăng ngày “May 1st, 2016”

Lê Công Định: Chiến thắng dang dở

Lê Công Định: Chiến thắng dang dở

‘Đại thắng 30/4′ vẫn còn dang dở ngay cả khi nhìn từ góc độ của chính bên thắng cuộc. Cuộc tổng tiến công mùa xuân 1975 của quân đội Bắc Việt xét về phương diện quân sự là một chiến dịch xuất sắc. Khởi đầu bằng mặt trận Ban Mê Thuộc, quân tấn công đã [...]

06:35:am 01/05/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Biểu tình đòi biển sạch và tôm cá

Biểu tình đòi biển sạch và tôm cá

Cuộc biểu tình sôi động với sự tham gia của hàng ngàn người đã diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn. Trước đó, dân Quảng Bình, Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung – nơi ảnh hưởng trực tiếp bởi nạn tôm cá chết – đã có các cuộc xuống đường lẻ lẻ. Cùng [...]

06:19:am 01/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vấn đề của đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 2)

Vấn đề của đảng Cộng Sản Việt Nam (Phần 2)

Con người là người từ lúc biết tìm cách sống khác với các loài động vật khác. Cái “biết” chủ quan của người làm cho người khác với những thú vật khác từ khi khám phá ra lửa, biết ăn chín, giữ vệ sinh và biết tu chỉnh tự nhiên để phục vụ cho chính con người.

12:18:am 01/05/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »