WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:43:pm 06/05/16 Đăng ngày “May 6th, 2016”

Ứng cử viên Ted Cruz thôi tranh cử sơ bộ Cộng Hòa

Ứng cử viên Ted Cruz thôi tranh cử sơ bộ Cộng Hòa

Cuộc tranh cử sơ bộ đảng Cộng Hòa hôm thứ ba ngày 3-5-2016 tại Indiana vừa qua đánh dấu một khúc quành trong tiến trình đưa tới việc đề cử người đại diện.

11:43:pm 06/05/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bàn về chiến lược quân sự “Offshore Control” của Hoa Kỳ

Bàn về chiến lược quân sự “Offshore Control” của Hoa Kỳ

Sẽ còn quá sớm để nhìn thấy một cuộc cấm vận hàng hải toàn diện đối với Trung Cộng như chiến lược Offshore Control trình bày nhưng đã quá trễ để phá vỡ liên minh quân sự đã được hình thành để sẵn sàng thực thi chiến lược này.

11:26:pm 06/05/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nị ăn cơm chưa?

Nị ăn cơm chưa?

Tui không đủ kiến thức, cũng như chữ nghĩa, để có thể đưa ra những nhận định cùng với những kiểu ví von xa xôi …

11:09:pm 06/05/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lại nói về tướng Giáp

Lại nói về tướng Giáp

Không lẽ hiện tượng tướng Giáp tại Việt Nam lại là hiện tượng ‘ngồi nhầm ghế’, ‘xỏ nhầm giày’…

10:48:pm 06/05/16 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

LHQ lên tiếng về vụ cá chết ở Việt Nam

LHQ lên tiếng về vụ cá chết ở Việt Nam

Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở khu vực Đông Nam Á (OHCHR) hôm thứ Năm đã bày tỏ lo ngại về tác động của vụ cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền trung của Việt Nam đối với việc thụ hưởng quyền con người của quốc gia này, đặc biệt là quyền [...]

10:42:pm 06/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thấy gì dưới đáy biển sau thảm họa cá chết

Thấy gì dưới đáy biển sau thảm họa cá chết

“Đáy biển không còn chi nữa rồi! Cá chết nằm la liệt. Nhím, ngao, sò, ốc, vẹm chỉ còn lại vỏ. Rặng san hô đẹp như vườn hoa lung linh sắc màu, giờ ngả nghiêng, xiêu vẹo, ố vàng, nám đen xám xịt” – ngư dân Phạm Văn Thùy thông báo sau cú lặn thứ [...]

10:38:pm 06/05/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đảng CSVN tham hay ngu?

Đảng CSVN tham hay ngu?

Nhưng nếu tham nhũng mà biết giữ gìn đất nước để ăn lâu dài, thì vẫn còn khá hơn thứ tham nhũng mà không biết giữ nước, đem bán nước để ăn được nhiều và nhanh một lần.

10:30:pm 06/05/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phản ứng phải tương xứng với nguy cơ

Phản ứng phải tương xứng với nguy cơ

Nhân dân Việt Nam đang như cá nằm trên thớt, chết dần chết mòn, kinh tế suy thoái, núi nợ phình to, tài chính kiệt quệ, y tế suy đồi, giáo dục bất cập, đạo đức băng hoại, xã hội hỗn loạn…

10:18:pm 06/05/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ai sẽ được chọn đứng phó cho ông Donald Trump

Ai sẽ được chọn đứng phó cho ông Donald Trump

Đúng sai không rõ, chỉ biết ông Trump đang tìm người đứng phó.

04:44:am 06/05/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »