WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nói về Đạo Phật phát triển hay lụi tàn?

Tác giả: Nhất Nam Cư sỹ.

Thưa các quý bạn đồng tu! Nếu như báo Đàn Chim Việt không nói đến vấn đề Đạo Phật thì tôi sẽ không có ý kiến gì mà để nhập vào trang mạng Phật giáo, nhưng khi đọc bài viết của tác giả Trần Kiêm Đoàn đăng trên báo này và một số báo khác với nhan đề: “Đạo Phật lụi tàn hay khởi sắc?” thì với tinh thần của người Phật tử tôi xin có ý kiến như sau:

Hiện nay có nhiều người nói rằng Đạo Phật đang luỵ tàn? Từ trải nghiệm của chính bản thân tôi qua nhiều năm đem Kinh điển giáo lý của Phật để chia sẻ với các bạn đồng tu, tôi xin có mấy lời như sau qua tiêu đề:  Đạo Phật phát triển hay lụi tàn?

Thưa các bạn đồng tu!Đạo Phật chẳng những chẳng luỵ tàn mà đang trên đà phát triển mạnh mẽ dù có những chướng ngại.Nhiều người khi nhìn vào một vài việc nhỏ nhoi như thấy đạo Tin lành hay đạo Thiên chùa hoặc các đạo giáo khác có xu thế phát triển hơn mà nghĩ rằng đạo Phật yếu thế sẽ suy tàn. Hay khi thấy giáo hội Phật giáo Việt nam chưa quy tụ vào một mối mà còn có những chia rẽ đố kỵ nhau nên nói như vậy. Đó là những quan điểm rất sai lầm vì cách nhìn phiến diện mà sinh ra tâm ý đó. Thực ra muốn biết đạo Phật phát triển hay không thì phải nhìn vào thực tế ở ngay Việt nam mà suy ra rộng khắp hơn.

Ví dụ, những năm 1975 trở về trước đạo Phật ở phía Nam Việt nam phát có nề nếp từ trước nên khi đất nước hòa bình đã phát triển càng rực rỡ hơn, chất lượng hơn đặc biệt là pháp môn tu hạnh Tịnh độ trì danh niệm Phật A-Di-Đà khi đó thì ở phía Bắc Việt nam vẫn ấp ủ im lìm như lửa ủ trong bếp đầy chấu thóc, nếu nhìn thoáng qua ở bên ngoài thì chẳng thể thấy, nhưng nếu bạn gạt lớp chấu ngoài ra thì bạn sẽ thấy cả một khối lửa đỏ rực đang cháy đỏ ở bên trong mà chẳng hiện ra ngoài mà chỉ chờ có dịp hễ ai cời lên, cho thêm rơm chấu vào đó là nó bừng cháy mạnh mẽ, vô cùng. Đó là sức mạnh tiềm tàng của Đạo Phật hơn 2555 năm qua. Cho nên nhận những nhận định đạo Phật ở Việt nam suy tàn là điều sai lầm có dụng ý.

Chúng ta ai cũng biết! Ngay sau năm 1975 đất nước một dải thì đạo Phật như bừng giấc mộng, lan khắp mọi nơi đến từng thôn xóm. Chúng ta hãy xem tất cả chùa chiền đều được xây dựng tu bổ lại nhanh chóng trang nghiêm đẹp đẽ.Kinh điển Phật nhất là pháp môn Tịnh độ được in ấn hàng triệu triệu bản để đến tay mọi người. Mỗi dịp đầu tháng hay rằm thì dòng người đổ về chùa theo thầy tụng Kinh niệm Phật say sưa? Có những nơi không còn có chỗ để ngồi nữa như chùa Hoằng Pháp hay Yên tử Trúc lâm. Hay mỗi dịp xuân về thì không thể nói số người đi lễ chùa tính kể là bao nhiêu? Trẻ có, già có, người quan chức, kẻ dân thường khắp nơi nuờm nượp đổ về như thác. Chúng ta hãy nhìn dòng người trên thuyền đầy cả sông để đến chùa Hương Tích hay lên đỉnh non mờ Yên tử thì mới thấy hết sự lớn mạnh của Phật giáo Việt nam. Hay các bạn nếu có dịp về các khoá lễ của chùa Hoằng Pháp phía Nam hay Sơn tây Hà nội thì sẽ thấy càng rõ hơn,hàng ngày có hàng ngàn Phật tử với áo già lam, tràng hạt trang nghiêm ngồi nghe các bậc trí-thức giảng về giáo lý nhà Phật, đêm đến nên thắp sáng cả một vùng trời để niệm Phật A-Di-Đà. Những điều này trước đây không bao giờ có, hay nếu có quy mô và hình thức, chất lượng sao có thể được như vậy? Đành rằng có nhiều người đến chùa mà không biết nhiều về giáo lý Kinh điển Phật hay có nhiều người còn sa vào mê tín dị đoan v.v… Những cái đó không phải là điều để bạn nhận định sai về đạo Phật ở nước ta đang luỵ tàn mà phải biết rằng đó là vấn đề mà người tu hành và những ai có tâm Đại-thừa, lòng từ-bi phải biết rõ trách nhiệm của mình để đứng ra đem Kinh điển giáo lý mà chia sẻ cho họ.

Còn Phật giáo ở nước ngoài thì không cần phải nói đến nó có thể ví với hình ảnh phát triển như vũ bão càng ngày cảng lan xa, lan rộng không có gì ngăn cản được. Khắp từ Châu Âu, châu Mỹ, Úc châu và châu Á đạo Phật vươn mãi với sức sống mạnh liệt vô cùng. Điều này ai cũng thấy chẳng cần nói phải nói thêm. Vậy Đạo Phật khởi sắc hay suy tàn đây?

Thưa các bạn đồng tu! Vấn đề muốn làm cho người dân không sa vào mê tín dị đoan thì càng phải biết đem giáo lý của Phật mà lan đi đi rộng khắp. Khi mọi người giác ngộ thì vô minh cũng tan đi, giống như ánh mặt trời chiếu dọi đến đâu bóng tối tan đi đến đó. Chúng ta không thể nhìn vào những việc nhỏ bé còn tồn tại như đốt vàng mã, lên đồng v.v… rồi tự nhận định là Đạo Phật luỵ tàn. Đành rằng thời Mạt-pháp hiện nay còn có nhiều thứ phiền não hơn như người ta lo cho xây chùa hoàng tráng hơn là lo cho mở khoá lễ giảng Kinh thuyết pháp, việc giữ giới luật nhà Phật chưa được đề cao đúng mức v.v…

Nếu chúng ta không tâm tà, chỉ có một lòng chăm lo hoằng pháp lợi sinh, đem giáo lý của Phật để chia sẻ cho khắp mọi người thì sao có thể có chướng ngại?  Khi người ta giác ngộ người ta sẽ tự biết điều chỉnh những gì chưa tròn trĩnh thành sự hoàn thiện, viên mãn chứ không phải là công kích, tuyên truyền nói xấu bôi nhọ phỉ báng nhau. Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, người chuyên tâm lo hoằng pháp của Phật cần phải biết để giữ gìn sao cho Thân, khẩu, Ý đều thanh tịnh. Còn vấn đề tôn giáo khác như Tin lành, Thiên chúa v.v… là các lĩnh vực ngoài phạm vi người Phật tử quan tâm, chúng ta không thể để tâm xao lãng chi phối mà hãy chuyên tâm lo sao cho đạo Phật ngày một phát triển đi lên không ngừng như đức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật đã dạy là phải biết hoằng pháp lợi sinh, tự gánh vác lấy sứ mạng của Như-Lai giao phó.

Nhiều người nói rằng: “đạo nào cũng đẹp, đạo nào cũng quý”. Phật dạy chúng ta hãy tôn trọng các tín ngưỡng khác nhưng chúng ta cũng cần phải biết rõ một điều là tầng bậc cao thấp hoàn toàn khác nhau không thể lấy đạo này so ví đạo kia, chê bai đạo khác. “Hữu xạ tự nhiên hương”, đạo nào quý  thì tự nó sẽ toả sáng và sức sống ngày cành mạnh mẽ. Đạo Phật là như vậy, trong sáng, trang nghiêm, đầy lòng từ bi, bình đẳng tuyệt đối nên chẳng hề có kẻ thù. Ai thù ghét đạo Phật là tự mình thù ghét chính mình và tự lấy lửa đốt thân mình. Đức Phật nói: ” Nếu anh lấy cát bụi tung lên trời thì bụi đất đó sẽ rơi trúng đầu anh”. Muốn hiểu và đánh giá về các đạo giáo thì không gì tốt hơn là bạn hãy tự đọc Kinh điển giáo lý các đạo rồi tự đánh giá để có nhận định đứng đắn cho chính mình. Đừng tin vào những sự tuyên truyền nhất là những lời đó lại có tư tưởng của chính họ hay một số người áp đặt vào.

Kết thúc tâm sự này tôi thấy không gì hơn lấy chính lời giáp huấn của Phật chỉ dạy trong Kinh để chúng ta quán xét soi chung. Đức Phật dạy: ” Trong thời kỳ Chánh-pháp diệt tận, chúng sinh nơi cõi Diêm-phù-đề tình nhiều tưởng ít, tâm địa bỏn sẻn, tham lam ghét ganh, các căn lành phước báo kém cỏi. Lúc sinh tiền thọ nhận đủ loại nghiệp dữ, sau khi mạng chung sẽ chịu các quả báo đau khổ trong ba nẻo ác dữ với hạn kỳ lâu dài. Vì thế mà chư Phật khắp mười phương xót thương vô cùng, luôn luôn tìm cách cứu trừ khổ não cho các hạng chúng sinh kia.

Các đức Như-Lai hiện ra nơi đời, mục tiêu chân chánh là không chỉ tuyên dương diệu-pháp bí giáo sâu xa cho những bậc Thánh-giả, hiền-nhân  mà mục tiêu khẩn thiết nhất vẫn là nhằm cứu vớt các loại chúng sinh tội khổ, nặng về tình, nhẹ về tưởng.”
Lấy đạo Phật để soi vào đời thường:Như chúng ta đã biết! đa số các cháu làm việc sai quấy, bất hiếu với cha mẹ, hay lâm vào các tệ nạn đều là do không hiểu biết gì về giáo lý của Phật, đó cũng là lỗi của mỗi bậc phụhuynh. Vì thế, việc tạo ra nơi để các thầy giảng dạy cho các em học tập giáo lý cơ bản của Phật đạo, cùng với sinh hoạt nề nếp nơi tôn nghiêm dưới mái Tam quan là những việc làm rất có ý nghĩa không chỉ cho lợi ích trước mắt mà còn có đạo lý lâu dài cho mỗi gia đình, cho xã hội và đất nước. Chúng ta hãy nghĩ xem, nếu tất cả các em đều được học giáo lý của Phật, đều biết làm việc tốt, tránh việc làm xấu, hiếu kính cha mẹ, nhường nhịn yêu quý anh em, hoà thuận với bạn bè thì điạ phương và đất nước càng an lành tốt đẹp biết bao! Cho nên công việc này đem lại lợi ích khó thể nghĩ bàn, tất cả là nhờ nơi công sức trí tuệ tham gia của các quý vị đồng tu chúng ta cả. Tôi tin là các quý bạn đồng tu sẽ chung ta cùng chúng tôi và các vị chư Tăng, Ni để làm công việc này tuỳ theo sức lực của mình. Đành rằng thời Mạt-pháp hiện nay còn có nhiều thứ phiền não hơn như người ta lo cho xây chùa hoàng tráng hơn là lo cho mở khoá lễ giảng Kinh thuyết pháp, việc giữ giới luật nhà Phật chưa được đề cao đúng mức v.v…Nhưng càng ngày càng có nhiều Thiện-tri-thức tự đứng ra đảm nhận trách nhiệm của Như Lai giao phó, đem Kinh điển giáo lý nhà Phật để chỉ bầy làm lợi ích cho quần sinh thì Đạo Phật sẽ càng khởi sắc đam hoa và kết trái, đó là điều chắc chắn.

Thưa các bạn đồng tu! Hiện nay có hiện trạng là có những người đem đạo này để nói xấu đạo kia hay đem những nhận thức chủ quan, thành kiến, đem những hiện tượng bên ngoài, những tập tục lạc hậu gán cho đạo Phật mà đặt ra câu hỏi đầy hoài nghi rằng đạo Phật ở Việt nam khởi sắc hay lụy tàn chưa cần ai nói họ lấy vài hình ảnh tiêu cực mà kết luận đọa Phật ở nước ta sẽ tàn lụi. Họ kể ra nhìn thấy lễ hội chùa Hương hay Yên-tử người ta vẫn mê tín dị đoan đốt vàng mã, bán thịt sát sinh thú vật v.v…Vậy những cái đó có phải là từ bản chất của đạo Phật không? Đó là nhận định sai lầm không đúng. Nếu mọi người đều được học giáo lý nhà Phật thì ngay tính mạng một con kiến, con sâu cho đến cỏ cây đều được người Phật tử nâng nịu trâng trọng bảo vệ huống là lấy mạng sống của thú vật làm món ăn nuôi sống chính mình? Cho nên đây là nhận định sai lầm và đầy thánh kiến không tốt. Đốt vàng mã là tập tục của nhân gian, đạo Phật không có những khuyến khích và thói quyen này và cho rằng nó sẽ làm tốn đi tiền của và công sức làm ô nhiễm không gian mà thôi. Nhưng tập tục đó đã có nhiều đời thì nhà chùa không ngăn cấm mà sau khi học giáo lý nhà Phật, những người đó sẽ tự nhận biết để làm hay không làm nữa. Đạo Phật là đạo giác ngộ và tự giác là vì vậy.

Nhiều người nói rằng: “đạo nào cũng đẹp, đạo nào cũng quý”. Phật dạy chúng ta hãy tôn trọng các tín ngưỡng khác nhưng chúng ta cũng cần phải biếtrõ một điều là tầng bậc cao thấp hoàn toàn khác nhau không thể lấy đạo này so ví đạo kia, chê bai đạo khác. “Hữu xạ tự nhiên hương”, đạo nào quý  thì tự nó sẽ toả sáng và sức sống ngày cành mạnh mẽ. Đạo Phật là như vậy, trong sáng, trang nghiêm, đầy lòng từ bi, bình đẳng tuyệt đối nên chẳng hề có kẻ thù. Ai thù ghét đạo Phật là tự mình thù ghét chính mình và tự lấy lửa đốt thân mình. Muốn hiểu và đánh giá về các đạo giáo thì không gì tốt hơn là bạn hãy tựđọc Kinh điển giáo lý các đạo rồi tự đánh giá để có nhận định đứng đắn cho chính mình. Đừng tin vào những sự tuyên truyền nhất là những lời đó lại có tư tưởng của chính họ hay một số người áp đặt vào. Đức Phật dạy chúng ta: ” Y Kinh không y nhân” nghĩa là tin vào Kinh không tin vào lời nói của người khác.  Hãy lấy giới luật nhà Phật làm thầy và để soi mình, xét người.
Thưa các bạn đồng tu! Chúng ta nếu đánh giá một cách minh bạch chính xác thì Phật giáođang có xu hướng đi lên và đang đi vào chất lượng. Cụ thể là số Phật tử ngày một đông lên gấp bội và đang rất tinh tấn học hỏi Kinh điển giáo lý của Phật, ra sức làm nhiều công đức lành, hàng năm có nhiều hội nghị quốc tế về Phật giáo được tổ chức ở nước ta. Nhiệm vụ của người Phật tử chân chính là nên đem các giáo lý Kinh điển của Phật đã học được để chia sẻ với tất cả mọi người đặc biệt là pháp môn trì danh niệm Phật. Mỗi dịp hè,sau mỗi mùa kiết hạ, những ai có tâm Đại-thừa hãy đi khắp nơi cho con cháu chúng ta và các học sinh ở Bắc ninh về đó học tập Phật pháp sinh hoạt đoàn thể, giúp các cháu hiểu về giáo lý của Phật, biết hiếu lễ với Phật, với ông bà cha mẹ, sống đùm bọc hoà thuận với anh em và bạn bè, biết tránh điều dữ, biết làm việc lành và sau cùng cũng biết như ông bà cha mẹ trì danh niệm Phật A-Di-Đà cầu nguyện vãng sinh Tây phương Cực-Lạc làm nhiều công đức lành, đem Kinh điển giáo lý của Phật mà chỉ bảo hướng dẫn mọi người cùng được lợi ích, đặc biệt hãy tham gia các khóa học hề cho các đối tượng học sinh đang khát khao học hỏi Phật pháp, giúp các em ngoài hiểu sâu sắc giáo lý của Phật cũng phải biết lễ hiếu cha mẹ, thương yêu muôn loài xung quanh mình và san sẻ vật chất tinh thần với người nghèo khó, nuôi lòng từ bi, nuôi đức hỷ xả để chính các cháu sau này là hạt nhân tốt của hạt giống Bồ-Đề lại biết chăm lo cho Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt namnói riêng.

Chúng ta hy vọng đạo Phật sẽ cùng với đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng đi lên và phát triển không ngừng. Sức sống của nó thật là vĩ đại!
Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc các quý bạn đồng tu thân tâm thường lạc, công đức tròn đầy, đạo hạnh thêm lớn.

Ngày 23 tháng 2 năm 2011.

Nhất Nam Cư-sỹ.

© Đàn Chim Việt

41 Phản hồi cho “Nói về Đạo Phật phát triển hay lụi tàn?”

 1. haile says:

  Dân-Tộc Việt-Namđã, đang và nếu còn hiện-tượng bị đầu-độc vì tín-ngưỡng thì Dân-Tộc không còn một giống nòi, một niềm tin duy-nhất, một đạo-dức xuyên-suốt ràn-buộc Dân-tộc thành một khối vững mạnh từ thời Hùng-Vương lập nước và giữ vững lãnh-thổ. Phải khẳn-khái và nhìn nhận sự thật hiện-tượng tín-ngưỡng tại Việt-Nam : “Đạo nào cũng như Dạo nào” Mỗi Đạo có đường lối (giữ đạo) riêng bất chấp quyền lợi chung của Dân-Tộc. Viện cớ Đao không làm chính-trị, nên đã và đang không cùng chung dân-tộc đấu tranh cho tư-do, dân chủ, nhân-quyền…Chia rẻ Dân-tộc thanh nhiều khối (Đạo), mỗi Đạo thành nhiều Họ chi phối lãnh-dạo mạnh ai nấy sống !!! Dân-Tộc phải trên “Đảng và Đạo” mới co tư-do dân-chủ bên lâu./.

 2. Bạn Lot Xac nói không đúng. Chúng tôi không đồng tình với việc Phật giáo Nhà nước nhưng cũng đồng tình với Phật giáo Thống nhất vì cả hai hội này đều là cố chấp cả. còn nói quy y Phật là đúng, Quy Pháp là đúng nhưng quy y Tăng là quy y Quán Âm Bồ-Tát hay các vị Đại Bồ-Tát ( Ma-Ha-Tát) chứ không phải là quy y ai hết. Bạn nói về Đảng và Nhà nước hoàn toàn không có liên quan gì trong câu chuyện mà chúng tôi góp ý và lại quy chụp vô cớ là chúng tôi nói giọng Cộng sản. Vậy bạn là đại diện cho ai? Nếu cũng dính trò chính trị tham công cố vị, sân hận v.v… thì chính bạn là cộng sản độc đoán chuyên quyền chứ không phải là Phật-tử. Là Phật tử thì phải biết toàn tâm lo hoằng dương Phật pháp nếu không làm được sứ mạng đó thì nên rút lui. Chúng tôi kêu gọi cả hai bên hội Phật giáo chứ không riêng bên nào cả hãy đoàn kết lại để chăm lo hoằng dương Phật pháp, còn nếu không ngồi lại với nhau thì xin cả hai giải thể để bầu một hội Phật giáo mới. Vậy cứ kéo dại tình trạng này thì Phật giáo Việt nam đi đến đâu? Các vị ngồi đây làm gì? Nếu các vị tghích chức quyền thì ra làm chính trị, ra ứng cử hay làm du kích chứ không nên lấy tôn giáo là chuyện chính trị được.
  Bạn Lot Xac rõ ràng là người không hiểu giáo lý nhưng nói như cái máy và cũng đầy giọng ham chính trị hơn là vì Phật giáo nước nhà. Bạn nên tham ra diễn đàn khác như chính trị thì hơn. còn đây là diễn đàn tôn giáo. bạn là lạc đường rồi.
  Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật
  Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-Tát.
  Trân trọng:
  Diệu Huyền

  • BichThuy says:

   Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch, đã để lại di huấn phong ngài Hòa Thượng Thích Quảng Độ kế vị. Nếu theo đúng tôn ti trật tự của giáo hội Phật Giáo thì tất cả các Phật tử tại VN cũng như hải ngoại phải tuân thủ di huấn này. Thật lạ, sau khi ngài Huyền Quang mất, tại VN đã đành đã thiết lập giáo hội Phật Giáo quốc doanh với các sư ăn thịt cá ngon hơn ăn chay mà người đời gọi là “miệng Nam Mô một bồ dao găm” thì ngay tại hải ngoại 1 giáo hội Phật Giáo lạ ra đời “làm Cách Mạng” không chịu tuân thủ di huấn của ngài Huyền Quang, không chấp nhận Hòa Thượng Thích Quảng Độ là vị sư tổ của họ. Tôi không biết nội bộ của giáo hội Phật Giáo hải ngoại “lạ” này, nhưng là một Phật tử tôi chỉ tuân thủ di huấn của ngài Tăng Thống Huyền Quang và tôn ngài Thích Quảng Độ làm tôn sư của tôi.
   Thích Nhật Huân.

 3. Bạn Nam hải thật u mê. Đã còn tham chức, sân hận, ngã mạn thì đâu đã chứng quả Vô sinh vậy sao mà về với Phật được để đối chất? Cho nên cách tốt nhất là hai hội Phật giáo này nên giải tán để bầu mới là tốt nhất. Đúng như các bạn nói ngồi ỳ, cản trở bước đi lên của Phật giáo cũng là có tội lớn.
  A-Di-Đà Phật.
  Trần Quốc Hùng

 4. Tôi thì không biết các quý vị lãnh đạo của hai hội Phật giáo việt nam nghĩ gì? Nhưng khi các vị khi muốn về cõi Phật thì đối chất làm sao với đáng Thế-Tôn về chuyện tham quyền chức, sân, hận, ngã mạn đây?
  Thật là lo quá thay.
  Tôi thì không biết các quý vị lãnh đạo của hai hội Phật giáo việt nam nghĩ gì? Nhưng khi các vị khi muốn về cõi Phật thì đối chất làm sao với đáng Thế-Tôn về chuyện tham quyền chức, sân, hận, ngã mạn đây?
  Thật là lo quá thay.
  Trần Nam Hải

 5. Chúng tôi là Phật tử ở Bắc Ninh đọc bài này thấy rất xúc động nhưng cũng buồn tủi là mang tiếng nước ta có hai hội Phật giáo mà có cũng như không, chỉ suốt ngày cãi vã nhau, ăn thua, cay cú như các Phật tử đã góp ý. Như vậy tham, sân, Si, Ngã mạn,hoài nghi v.v…còn dãy dầy sao nói là viên thành Phật quả được. Trong khi người có tâm đức lo hoằng pháp lợi sinh thì phải cô độc tự thân để làm. Tôi hoàn toàn đồng ý với các chư vị Phật tử xa gần và kêu gọi các vị Đại Lão Hòa Thượng hãy vì Hoằng dương Phật pháp nước nhà mà tự nguyện xin cáo lui, để thành lập một hội Phật giáo mới chăm lo cho Phật giáo đất nước thì hơn.
  Lời nói xuất phát từ đấy lòng chân thành vì Phật pháp xin quý thầy suy xét nghĩ lại và nếu không hòa hợp được hai tổ chức tôn giáo này thì các thầy ngồi vào trong, tuyên bố giải tán để các Phật tử bầu ra một hội mới đoàn kết chăm lo cho phật giáo Việt nam thì hơn. Ngồi ỳ đó cay cú, cãi vã, cản trở bước đi của Phật giáo cũng là có tội. Đó là sự thật. Con xin các quý thầy lượng thứ nếu nói lời này có mộ phạm cũng phải nói thôi, còn hơn nhìn thấy vậy mà bước qua thì cũng là người không có đạo vậy.
  Xin cảm tạ thầy Nhất Nam lắm lắm.
  Nam mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
  Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-Tát tác đại chứng minh.
  Kính cẩn:
  Diệu Hương

  • lotxac says:

   Nếu gọi là Phật-Tử,và là con của chư Phật về TINH THẦN thì phải nghĩ và nói từ lời Phật nói ra; là nghĩ từ ý của Phật là nguyện làm các việc lành, và đoạn trừ các việc Ác.
   Là con của Phật phải hiểu rằng Đức Phật đã tịch diệt và NHẬP NIẾT BÀN; tức là không TÁI SANH nữa hơn 2555 năm nay. Chỉ có CHÚNG SANH còn TÁI SANH chứ Phật không tái sanh. Nhưng giáo pháp của Ngài đã để lại và CHƯ TĂNG thừa hành : TÁC NHƯ LAI SỨ; HÀNH NHƯ LAI SỰ. Nên DIỆU HƯƠNG là Phật Tử dĩ nhiên phải có QUY-Y PHẬT, PHÁP và TĂNG là hình ảnh với tấm Y CASA mà Chư Phật đã mặc.
   Đã QUY-Y PHẬT thì không QUY-Y THIÊN THẦN; QUỈ; VẬT : nghĩa là không đem những con VẬT như DÊ; GÀ; HEO; NGƯỜI TẾ THẦN như các ĐẠO PHẠM THIÊN; hay Đấng A-LA hay JA-HÔ-VA như các THẦN GIÁO khác có trước và sau ĐỨC PHẬT trong các thời kỳ THƯỢNG CỔ và TRUNG CỔ.
   - Phật Tử qui-y PHÁP rồi; là không QUI-Y ngoại đạo TÀ-GIÁO; thí dụ như các thầy BÙA; thầy LỖ BAN; thầy Phù Thủy để hại người haịi mình etc… và etc…
   -Phật tử QUI-Y TĂNG là chư tăng có trên ba vị rồi; là KHÔNG QUI-Y TỔN HỬU; ÁC ĐẢNG; tổn hữu là những kẻ làm tổn thương đến CHA;MẸ; THẦY và làm PHẬT chảy máu những kẻ ấy là loài TỔN HỮU.
   ÁC ĐẢNG là những ĐẢNG cướp bóc; giết người; cần-sa; ma tuý etc… lớn hơn nữa là ĐẢNG CỘNG SẢN như TQ; như HỒ CHÍ MINH; như POL-PỐT đem SƯ ra bắn giết TẬP THỂ; hoặc bắt nhốt; hành hạ bỏ đói; bỏ khát như CSVN sau 1975.
   Người nói CHÂN THẬT thì không chịu nghe. Trong khi CSVN đã phá CHUÀ; GIẾT HẠI TU SĨ hàng loạt; mà cả THẾ-GIỚI lên án; trong khi đó NHÂN DÂN THẾ GIỚI cứu vớt chúng ta qua cảnh trốn chạy bán chết bán sống, và nuôi sống chúng ta có được ngày hôm nay; thì lẽ nào DIỆU HƯƠNG đi nghe theo CSVN để phá tan cái GỐC PHẬT GIÁO đã có từ ngàn xưa do chính CÔNG TRÌNH của chư TĂNG; CHƯ TỔ lập ra…
   NAY DIỆU HƯƠNG tính bứng GỐC RỄ do xúi dục của những tên cò mồi CSVN giật dây ?
   Mà NAM với MÔ ?

 6. Đạo Phật Việt nam đáng lẽ phát triển còn rực rỡ hơn nữa nếu không bị hai tổ chức giáo hội ham quyền chức này cản trở tạo bước ỳ. Tôi đồng ý với các Phật tử nam Phong và mọi người rằng tốt nhất là hai tổ chức này xin tan biến vào vi trần, để tạo mới một hội Phật giáo duy nhất chăm lo việc hoiằng pháp lợi sinh. Xin cảm kích trước những lời viết nồng nàn đầy trách nhiệm của thầy Nhất Nam.
  Trân trọng:
  Diệu Huyền

 7. Nam Phong says:

  Đọc bài của thầy Nhất Nam tôi thật xúc động vì đó là tấm lòng, sự suy nghĩ trăn trở của người Phật-tử thuận thành. Tôi không biết nhận xét của Bạn Lot Xac là ai nhưng nghe giống như giọng của những vị chân bước vào chùa mà tâm ở ngoài, ăn thua cay cú chính trị hơn là lo lắng việc hoằng dương Phật pháp. Chuyện các quý vị tranh gfiành ngôi thứ để mặc đạo Phật trôi đến đâu thì đến, môt ăm một thua. Cuối cùng thì hai thứ hội Phật giáo đó trở thành cái trống rỗng có mà như không có. Thế nhưng lại cho những suy nghĩ trăn trở của người có tâm với Phật đạo là những kẻ sơ cơ và lại còn ra lợi dạy đời. Đời này tu không lo hoằng pháp lợi sinh lo tìm mưu kế để ghì nhau, lo tu không lo lại lo làm chính trị thì chẳng biết nếu không có đủ trí đức tu hành vượt qua tâm giới, đời sau rồi sẽ ra sao? Một đằng thì biến chùa thành nơi tham quan du lịch kiếm tiền, ham lợi dưỡng, một đằng cay cú cố chấp muốn mình phải là duy nhất mà quyên “sắc
  bất dị không, quyên pháp vô ngã nhưng khi nói ra lời thì cứ vanh vách như khánh như chuông gõ chẳng có hồn. Theo chúng tôi tốt hơn hết là cả hai thứ này nếu không hòa hợp lại được thì xin cả hai tuyên bố giải thể để Phật-tử hội lại bầu ra một giáo hội Phật giáo đoàn kết chăm lo cho sự nghiệp Phật giáo nước nhà thì tốt hơn là ngồi đó như đá, như gỗ cản trở bước đi của Phật giáo nước nhà.
  Nam mô A-Di-Đà Phật.
  Kính cẩn:
  Nam Phong

  • lotxac says:

   Những lời phát biểu của Nam Phong đúng rặc là mùi Cộng-Sản tuyên truyền: CHỈ CÓ GIÁO HỘI NHÀ NƯỚC DO CÁN BỘ CÀI VÀO CẦM ĐẦU BỌN TĂNG QUỐC DOANH để mê hoặc TÍN ĐỒ. Miệng NAM-MÔ chứa một BỒ DAO BÚA (Dấu hiệu CSQT).
   Trong Kinh Pháp Cú đức Phật dạy rằng: The greatest treasures in life is health and wisdom : Hạnh phúc lớn nhất của đời người là SỨC KHOẺ và TRÍ TUỆ.
   Loại thiếu TRÍ TUỆ như NAM PHONG NHĨ là loại chỉ có QUY-Y TỔN HỮU ÁC ĐẢNG; chứ loại này chẳng biết QUY-Y TĂNG hay PHẬT PHÁP gì hết.
   Hắn học tới đâu mà chê người khác là thiếu TU thiếu học ?; xin lỗi; trò đời của các ngươi ta đã trải qua những gì chúng nằm trong bụng của chúng; cái mưu đồ của Ma-vương (evils) ta đã biết Pháp ngăn ngừa.
   Là người Phật Tử phải biết: Caring; respecting, và honoring. Không biết Nam Phong là đệ tử của Đảng nào tại Vn mà to tiếng lên dữ vậy ?

 8. Võ Hưng Thanh says:

  Tôi nhận thấy bài về đạo Phật đang suy tàn hay không suy tàn của ông Nhất Nam cư sĩ có vẻ hơi yếu. Đáng lý ra các bậc cao tăng, các nhà trí thức Phật giáo cần nên đi vào đề tài này để xiển dương và bảo vệ đạo Phật một cách cần thiết và chính đáng. Tôi đã nhiều lần nói tôi không phải người Phật giáo, như tôi có cảm tình với đạo Phật, nhất là rất tôn kính và ngưỡng mộ đức Phật. Cho nên, mới trước đây, khi đọc bài của các ông Trần Kim Đoàn và Nguyễn Hữu Liêm viết về đề tài này, tôi thấy quá thời sự, nên đã có viết bài ngắn theo cách cảm nghĩ liên quan. Chỉ tiếc ĐCV hình như đăng không trọn vẹn lắm, nên có chỗ sự phát biểu của tôi chưa hoàn chỉnh lắm. Nay đọc bài của ông Cư sĩ Nhất Nam tôi thấy nên nhấn mạnh thêm về ý này. Chủ đích của bài viết mà hai ông Đoàn và Liêm thể hiện là muốn đối lập ý nghĩa hữu thần hay vô thần trong đạo Phật. Ý hai ông này hoàn toàn thiện chí. Tức hai ông muốn nói, theo hiểu đạo Phật theo nghĩa chữ Không, tức tính Không, thì không có đấng Tối cao, điều này khiến cho đạo Tin lành ngày này một số người nào đó có thể quyến dụ một số nào đó các phật tử đi theo họ, và biết đâu sự cải đạo âm ỉ này, có thể làm cho đạo Phật suy tàn. Tôi thấy sự lo lắng đó là hoàn toàn chính đáng. Bởi vậy ý bài viết của tôi trước đây là muốn minh định thêm về vấn đề này. Theo tôi đạo Phật không phải hoàn toàn vô thần, mà chữ Không hay tính Không của đạo Phật là hiểu theo nghĩa triết học hơn là theo nghĩa cảm tính. Và hiểu theo nghĩa chiều cao đó, chữ Không hay tính Không nằm trong tính Nhất nguyên hay Nhất thể về tinh thần, vậy không thể bảo đạo Phật là vô thần theo cách hiểu bình dân được. Nói khác, sự khác nhau giữa đạo giáo phương Tây với đạo Phật phương đông theo tôi chỉ là sự khác nhau trong quan điểm nhìn về cái nhất thể, không phải sự khác nhau nhìn thuần túy về quan điểm cuộc đời. Nếu Thiên Chúa giáo quan niệm tam vị nhất thể, thì tính nhất thể đó cũng chỉ là nhất thể tinh thần bao quát mà thôi. Đạo Tin lành cũng không thể đi ra ngoài ý thức này. Cho nên theo tôi sự lôi kéo của một một số tín đồ Tin lành nào đó nếu có tại VN ngày nay đối với tín đồ đạo Phật là không chính đáng, không cần thiết, và kể cả vi phạm vào quy định tự do tôn giáo.
  Dầu thế, đạo Phật cũng phải nên tự vệ. Cái các ông Đoàn và Liêm nêu ra là hoàn toàn chính đáng. Sự cứu rỗi của đấng tối cao mang tính chủ thể đối với người bình dân vẫn có thể hấp dẫn hơn tính giải thoát mang tính ý thức tự giác thuần túy trong đạo Phật. Nói khác, các tôn giáo phương Tây mang tính chất tôn giáo nhiều hơn là Phật giáo thực sự mang tính chất triết học nhiều hơn. Cho nên về mặt tổ chức, mặt hành đạo, mặt ý thức dân gian, có thể Phật giáo không bằng các tôn giáo phương Tây khác. Song mặt triết học chiều sâu và chiều cao, đạo Phật vẫn có thế mạnh trí thức của mình. Nhưng trí thức thì bao giờ cũng ít hơn lực lượng bình dân. Cho nên để phát triển hay thậm chí là “cứu nguy” cho đạo Phật khỏi bị “tàn lụi” như có người băn khoăn hiện nay, các cư sĩ Phật giáo, các tín đồ Phật giáo, các chức sắc Phật giáo, ngoài ý nghĩa tôn giáo thông thường trong đạo Phật, cần mở rộng, nâng cáo, phát triển, hay nghiên cứu đào sâu hơn mặt triết học Phật giáo. theo tôi thấy điều này hiện nay, hay có thể nói từ xưa đến nay là thật sự vô cùng cấp bách, cần thiết, chính đáng. Không phải chỉ như cái nhìn chủ quan, có phần nông cạn, có phần lạc quan tếu theo tôi hiểu như trong bài viết mà ông cư sĩ Nhất Nam đã phát biểu có vẻ như chỉ mới nặng về chất cảm tính, chất xã hội thực tiển và chất thời sự theo ông ta hiểu nhiều hơn.

  VHT

  • @ Võ Hưng Thanh , Trần Kim Đoàn và Nguyễn Hữu Liêm

   CHÁN NGẤY NGẬY cho các bóac PhậP tử
   Võ Hưng Thanh , Trần Kim Đoàn và Nguyễn Hữu Liêm
   Các bác có trình độ CHỈ THIẾU Tâm và Tầm NÊN BỎ thời gian những khỏanh khắc SÁT NÁT lo cho chuyện trần gian thực tế như ĐƯA RA Ánh sáng vụ tự thiêu của Anh hùng PHẠM THÀNH SƠN tháng 3/2011 tại ĐÀ NẴNG hay để thời gian làm sáng tỏ vụ án CÙ HUY HÀ VŨ còn gấp giá trị 1.000.000 (theo cách nói CNCS tự do gấp 1.000.000 CN Tư bản đang giãy chết !) LÀ BÀN chuyện PHẬp PháT !!
   Nam Mô A di đà Phật !
   Xin Phật lượng thứ cho con

   • Võ Hưng Thanh says:

    Đạo Phật từ ngàn xưa vốn vẫn gắn với xã hội và văn hóa VN. Nay thấy có vấn đề về Phật giáo được ông Đoàn và ông Liêm nêu lên, tôi cũng có ý muốn góp một ý kiến nhằm xây dựng thế thôi. Tôi đâu phải là Phật tử gì cho cam như ông Viện bảo. Ông Nguyễn Hữu Viện hình như không mấy khi thấy được nhiều vấn đề khác nhau. Ồng chỉ cố chăm bẳm vào các mục đích trước mắt của ông thôi, còn ngoài ra không còn biết trăng sao, trời đất gì cả. Quả là :

    Nhìn trời chỉ thấy một sao
    Nhìn rừng chỉ thấy một cây ở bìa
    Eo ơi quả đúng trật chìa
    Nói năng kiểu đó lia chia lợi gì
    Đời mà nhìn hẹp khá chi
    Ếch ngồi đáy giếng biết gì trên cao !

    VHT

   • Nguyễn Hữu Viện

    @ Võ Hưng Thanh , Trần Kim Đoàn và Nguyễn Hữu Liêm

    CHÁN NGẤY NGẬY cho các bóac PhậP tử : Võ Hưng Thanh , Trần Kim Đoàn và Nguyễn Hữu Liêm đều LÀ 3 ĐÀ ĐIỂU chạy cúi đầu chui mỏm VÀO ĐỤN CÁT trên HOANG MẠC !

    Các bác NẾU nếu nhé (nên chưa chắc ! ) LÀ LỌAI phật tử thuần thành

    NÊN BỎ thời gian những khỏanh khắc SÁT NÁT lo cho chuyện trần gian thực tế như ĐƯA RA Ánh sáng vụ tự thiêu của Anh hùng PHẠM THÀNH SƠN tháng 3/2011 tại ĐÀ NẴNG

    hay để thời gian làm sáng tỏ vụ án CÙ HUY HÀ VŨ còn gấp giá trị 1.000.000 (theo cách nói CNCS tự do gấp 1.000.000 CN Tư bản đang giãy chết !) LÀ BÀN chuyện PHẬp PháT !!

    Nam Mô A di đà Phật !

    Xin Ngài lượng thứ cho con

    Nam Mô A di đà Phật !

 9. kinhky says:

  Xét về mặt tinh thần,làm gì có chuyện đạo phật suy tàn,có câu.Phật là phật đã thành,chúng sinh là Phật sẽ thành.Phật nói,mỗi người tự thắp đuốc lên mà đi…chứ chẵng cần mong cầu,tìm kiếm đâu cã.Phật tánh sẵn có trong TÂM mỗi người,tu hành là đễ phát triễn ra cái chơn tâm sẵn có cũa mình một cách viên mãn,cho nên kinh Lăng nghiêm mới nói về NHẤT THIẾT DUY TÂM SỠ HIỆN,trong kinh Hoa nghiêm NHẤT THIẾT DUY TÂM TẠO,có nghĩa rằng hàng ngày,từng gìờ, từng phúc từng giây,từng sát na…chúng ta nghĩ nói,hành động,tạo tác (nghiệp) lành hay dữ.Phật nói,TAM THIÊN,ĐẠI THIÊN,thế giới nhiều như cát sông Hằng,một hạt bụi trong hư không cũng là thế giới.Trí thức cũa thế gian khác với trí thức cũa đạo phật,tuy nhiên vẫn hỗ tương cho nhau như bóng với hình…cho nên mới nói những nghi thức như mê tính,di đoan khác với tinh thần cũa nhà phật là chuyện cũa cá nhân,đều nầy sẽ không làm cho đạo phật phát triễn thêm hay suy tàn…thiết tưỡng.
  Làm người,mỗi một tôn giáo muốn tự mình phát triễn thì không nên bôi nhọ một tôn giáo khát đễ cùng nhau thăng tiến,vì sự tạo tác mỗi người mỗi khác nên sự nhận thức,lãnh hội và hành động cũng khác,đó là chuyện rất ư là tự nhiên.Nếu qúa khích hay cuồng tính,chẵng khác gì chũ nghĩa Cộng sãn,vô tình tự đào nguyệt chôn chính mình và cái cũa mình mà thôi.Tóm lại,hành vi bôi nhọ là một hành vi chính trị mà Hán cộng đã từng từ xưa đến nay, lũng đoạn và chi phối cái bãn gốc văn hóa Bách việt chăng,có thễ nên cãnh giác điều đó.Xin trích./. ,

 10. lotxac says:

  Người hiểu về Phật-Pháp,và thực hành theo Phật-Pháp; thì nhớ lời tôi nói lại của các bậc Danh-Sư đã dạy: NHƯỢC VẬN THẠNH SUY VÔ BỐ ÚY.
  THỊNH SUY NHƯ LỘ THẢO ĐẦU PHÔ.
  Dù thịnh hay suy cũng không lấy đó làm lo sợ.
  Thịnh và suy như sương dính trên cây cỏ vào buổi sáng mai.
  Giáo-lý của Đức Bổn-Sư Thích Ca Mưu-Ni Phật đã nói ra cách đây trên 25 thế-kỷ; nếu tính từ buổi ban đầu khi khoa học chưa phát triển….mãi cho đến ngày nay; Giáo-Lý của Ngài chẳng những không lỗi thời; mà Chân lý ấy lại được các nhà Bác-học; khoa học; vật lý học; nhà văn; nhà nghiên cứu học; các nhà trí thức Tây-Âu đang ca tụng; tán dương, và số người Tây Phương theo Đạo Phật một cách chóng mặt đối với các Đạo TIN-LÀNH và THIÊN CHÚA GIÁO tại Âu-châu, và Mỹ họ lại theo đạo Phật một lúc càng nhiều; đó là SỰ THẬT tôi muốn nói cho những ai là người tự nhận mình là người Phật Tử Việt-Nam.
  Xưa kia; tôi đến Ấn-Độ trước năm 1972; có các Thầy VN tu ở đó như Cố HT Chơn Thường; Cố HT Trí Chơn; hay HT Pháp Nhẫn; tôi đã được biết số người Bà la Môn giáo cải Đạo để vào qui-y Phật với một số khiêm tốn. Mới đây; theo tin-tức từ các vị Tăng-Thống Ấn độ đưa tin cho chúng tôi rõ là số Phật tử qui y Phật ở Ấn Độ đã lên đến một con số trên 75,000,000 Phật-Tử rất kỷ lục. Tại TQ; nếu Giang T Dân không đàn áp một lần nữa với PHÁP LUÂN CÔNG thì số người TU THEO PHÁP MÔN này sẽ lên con số nửa tỉ (500.000.000) người Phật Tử.
  Không ai ngờ rằng: Khi POL-PÔT theo chủ nghĩa MAOIS tiến chiếm Campuchia sau năm 1975 chúng đem các ông SƯ SÃI ra cánh đồng CHẾT đập đầu chết sạch; số trẻ còn lại họ đuổi về nhà làm ruộng; một số khác bắt đi lính giết người… Thế nhưng; khi lính khối XANH được LHQ đưa vào Cămbốt do Pháp điều hành; bây giờ SƯ-SÃI ở Cămpuchia chỗ nào cũng có hình bóng; Chùa Chiền lại mọc lên như cũ.
  Có ai tàn nhẫn hơn MAO TRẠCH ĐÔNG cho lính; cán bộ; công an vào các CHÙA THIẾU LÂM; NGA MI; TÀO ĐỘNG bắc các SƯ SÃI giam cầm; tra tấn; cho mặc lại quần áo đời rồi đem ra Pháp trường xử bắn hàng loạt để tránh mặt thế nhân.
  Xưa kia; tại xứ Phật Népal các Tăng-sĩ; Chùa chiền; Tu-Viện A Nan-Dà bị bọn Hồi giáo tấn công vào giết sạch Sư Sãi; đốt sạch Kinh Sách cháy ngút tới 6 tháng trời. Thế mà ngày nay Đạo Phật tại Đây lại được LHQ và các nước Tây Phương, và nhất là Mỹ đã truǹ tu lại dưới thời Ông U-THANT khi ông là TTK/LHQ. Hiện nay; các nước Á châu; Tây Tạng; Nhật; Tàu và VN đến đó xây Tháp; Chùa cúng dường Công Lao khai THỊ của Đức Phật.
  Hai tác giả DOAN và LIÊM viết bài ” Đạo Phật phát triển hay tàn lụi ” chỉ là một giả thuyết để khơi lên dấy lên ” MỘT VŨNG ĐỤC ” để cho người THEO PHẬT SƠ CƠ xốn xao; mà chính hai tác giả cũng xốn xao không ít trong bải này; không có một đáp số. Ta chỉ TỘI NGHIỆP cho kẻ sơ nhi.
  Nhưng với người Phật Tử có lòng tin Phật vững chấc như hạt KIM CƯƠNG thì chẳng có gì pải lo sợ; vì ĐẠO PHẬT là ĐẠO sẽ VĨNH VIỄN mãi mãi; vì TÌNH THƯƠNG (compassion ) trang trải đến với muôn loài chúng sanh, và khi nào chúng sanh hết đau khổ trên cõi đời này; khi đó ĐẠO PHẬT mới không cò́ mặt trên thế gian này. Đó là SỰ THẬT tôi muốn nói.

  • lotxac says:

   Continuing…..
   Ngày xưa; tôi theo mẹ đi Chùa khi còn bé nhỏ; bên cạnh mẹ nghe mẹ vang vái cầu khẩn Phật Trời phù hộ cho chồng; cho con được ơn Trên ban ơn; giáng phước; được mọi sự yên lành; với lòng thành mẹ khấn bái đặt lên bàn những mâm quả; trái bánh với lòng thành khấn nguyện. Con bên cạnh mẹ; chỉ mong được Sư ông cho bánh; cho quả ăn xong rồi theo mẹ về nhà,,, chứ không hiểu gì về SỰ RA ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT,và CUỘC ĐỜI NGÀI trong đường TU-HÀNH và HÀNH ĐẠO gần 49 năm….
   Khi lớn lên; đi học; du học, và đọc về TIỂU SỬ NGÀI; về HÌNH ẢNH NGÀI do các VĂN-NHÂN; các SỬ-GIA; các HỌA SĨ; các nhà ĐIÊU KHẮC đã ca ngợi về Ngài; sáng tác về Ngài, và càng đọc về những câu chuyện về tiền kiếp của Ngài… cho đến khi Ngài đắc quả Phật…. đến khi Ngài NHẬP NIẾT BÀN hay gọi là ĐẠI BÁT NIẾT BÀN.
   Chúng tôi vừa học hỏi; vừa nghiên-cưu, vừa thực tập về những PHÁP MÔN ngài dạy thật bổ ích cho đời sống chính mình trong kiếp sống vội vã gây nên bỡi CHIẾN TRANH; bỡi LOẠN LẠC; bỡi kiếp sống THA HƯƠNG; có lúc phải sống một mình trong CÔ-ĐƠN tẻ lạnh trên xứ người. Giả sử; nếu tôi không có thực tập những lời Ngài dạy trong cuộc sống bấp bênh từ dạo ấy; chắc có lẽ tôi chẳng có cuộc sống kéo dài đến ngày hôm nay.
   Ngoài hàng trăm; hàng ngàn câu Phật ngôn; Pháp-cú Kinh mà Ngài đã nói; những lời nói BẤT HŨ từ ngàn năm xưa đến ngàn năm sau vẫn còn giá trị với thời gian và không gian: TA LÀ PHẬT ĐÃ THÀNH; mà CHÚNG SANH LÀ PHẬT SẼ THÀNH; câu nói này; tôi chưa nghe một vị GIÁO CHỦ nào nói; mà chỉ có Ngài nói câu nói đó. Câu nói khác của Ngài rằng: CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG MỚI XÓA BỎ ĐƯỢC HẬN THÙ. Và HẬN THÙ KHÔNG RỬA ĐƯỢC HẬN THÙ.
   Đạo Phật như Đức THÍCH CA MÂU NI đã đoán biết trước : TẤT CẢ CÁC PHÁP như LỘ DIỆT; NHƯ ĐIỂN; ƯNG TÁC NHƯ THỊ QUÁN : các Pháp trên thế gian này không có chi là bền chắc; nó tụ rồi nó tan; nó hưng rồi nó diệt, và ĐẠO PHẬT cũng có lúc cực THỊNH như thời VUA A-DỤC. Nhưng cũng có lúc SUY như thời MAO; thời HỒ; thời Pol-Pốt; thời bọn Muslim tiến chiếm Ấn Độ; tiến chiếm Afghanistan, và Tượng Phật trong núi ở đó đã bị bọn Taliban đặt MÌN cho nổ tung mới vài năm nay không xa… và bọn chúng cũng phải trả một quả báo chiến tranh tang tác trên xứ này thịt nát xuơng tan; dân tình thê thảm như VN ta do HCM chủ trương NAM TIẾN trước đây.
   Thế nhưng; Phật đã dạy các đệ tử rằng: CHỈ có TÌNH THƯƠNG mới xoá bỏ HẬN THÙ; nên các TU-SĨ ở Ấn-Độ trước đây; ở Căm-Bốt trong thời Pol-Pot các chư Tăng quì dưới cánh đồng chết để chịu chặt đầu; chứ không hoảng sợ bỏ chạy; không trả thù như các TÔN GIÁO KHÁC; không đốt KINH THÁNH như các TÔN GIÁO KHÁC; không ĐỐT NHÀ THỜ như các TÔN GIÁO KHÁC; không TRẢ ĐŨA GIẾT DÂN; ĐỐT DÂN;CHẶT ĐÂU; hay đặt BOMBS như các TÔN GIÁO KHÁC. Ngay phái PHÁP LUÂN CÔNG tuy bị GIANG T DÂN sát hại; tra tấn một cách dã tâm; nhưng môn phái này vẫn hoạt động; cầu nguyện bằng TINH THẦN VÔ UÝ cho đến chết trong lúc bị tra tấn mà họ không sợ sệt.
   Quả là con nhà Phật; đã ghép mình tin vào lời PHẬT DẠY; vì trong nhiều kiếp của Ngài cũng đã bố thí cả thân mạng vì TÌNH THƯƠNG chúng sanh.
   Tôi rất hãnh diện là một PHẬT-TỬ của Ngài, và đang thực hiện lời Ngài dạy; nên tôi cũng khuyên ĐỒNG ĐẠO nên thực hành lời Phật để qua khỏi cái nhà ĐANG BỐC LỬA CHÁY DỮ DỘI ( Tam giới bất an; giai du hoả trạch). Sau trận bốc cháy cả thế giới sẽ diễn biến sắp tới;… CHỈ CÓ MỘT TÔN GIÁO CÒN TỒN TẠI; ĐÓ LÀ PHẬT GIÁO vì TÔN GIÁO ĐÓ TIN CÓ ” NHÂN QUẢ “. Đó là lời dẫn chứng của một nhà BÁC HỌC người ĐỨC tên là ESTEIN; người đã được Mỹ đưa qua Mỹ; mà là người chế ra trái NGUYÊN TỬ (NUKE ) đầu tiên đã được Mỹ thả xuống NHẬT trong đệ II thế Chiến; nhưng sau khi ông đọc về GIÁO LÝ của PHẬT ông đã phát biểu lời trên chứ không phải tôi phát biểu.
   Vậy ai tự nhận mình là Phật Tử kể cả những người khoát chiếc áo VÀNG; nên hãnh diện và làm đúng GIỚI LUẬT mà PHẬT đã chỉ dạy; thì lo gì ĐẠO PHẬT phát khởi hay tàn lụn ?

Phản hồi