WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hội thảo “Sự thật trong Internet”

Sự kiện Ngày truyền thông Công giáo thế giới lần thứ 45

Nguồn: vrmi.org

Trang Truyền thông Chúa Cứu Thế và giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn cùng tổ chức buổi hội thảo “Sự thật trong Internet” từ ngày 02 đến 04 tháng 06 năm 2011, tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, số 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

Nội dung ba ngày hội thảo bao gồm:

- Ngày thứ nhất với chủ đề “Sự thật, Việc Loan báo và Cuộc sống thực trong thời đại kỹ thuật số”, dựa trên Sứ điệp Ngày truyền thông Công giáo thế giới của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, và sau đó sẽ là thảo luận nhóm nhỏ và trao đổi chung.

- Ngày thứ hai với chủ đề “Hội thảo blogger”, sẽ do 5 bloggers đang có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động truyền thông theo năm tiểu mục sau đây:

o Blogger: Trang nhật ký cá nhân
o Blogger: Sứ mạng của Hội thánh
o Blogger: Trách nhiệm công dân
o Blogger: Điều báo chí không nói, tôi nói !
o Blogger: Thủ thuật blog

- Ngày thứ ba là Thánh lễ tạ ơn, mừng Ngày truyền thông Công giáo lần thứ 45.

Được biết, chương trình của cả ba ngày đều bắt đầu lúc 18:15 chiều.

(tổng hợp từ vrmi.org)

3 Phản hồi cho “Hội thảo “Sự thật trong Internet””

 1. kỳ Lưu says:

  Thay Dê Su sống lại kíu thế là ta đây.

  Kỳ Lưu
  Hảy tìm Nguyển Kỳ Lưu mà đọc.

 2. Dân đen nam bộ says:

  Xin gởi đến Dòng Chúa cứu thế Saigon lòng biết ơn và ngưỡng mộ. Nhân dân và Lịch sử sẽ đời đời ghi nhớ những tấm lòng hiến dâng cho dân tộc và đất nước
  Nguyện xin Thiên Chúa cứu giúp nhân dân VN khỏi tay quỷ dữ Việt cộng

 3. Khải Hoàn says:

  Ánh sáng ấm áp của Chúa Cứu Thế sẽ rọi sáng khắp miền tăm tối và sẽ tiêu diệt bọn quỷ dữ núp trong bóng tối này,sẽ mang lại hy vọng và sinh lực mới cho mọi người.Thật may mắn thay cho những ai đã được Chúa soi sáng dẫn đường và tội nghiệp thay cho bọn quỷ dữ không biết được sức mạnh của Chúa,không biết được sức mạnh vô biên mà hiệu quả vô cùng của Chúa ban cho những người theo Chúa.Sức mạnh đó là Đức Tin và Cầu Nguyện.Các phát minh hiện đại ngày nay như Internet,Laptop sẽ là cho số người tin Chúa càng nhiều hơn và làm cho mọi người tin tưởng vào một tương lai sáng lạng cho một đất nước đã chịu quá nhiều truân chuyên như Việt Nam sẽ đến gần hơn.

Phản hồi