WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Ngón giữa” cho Obama!

Xướng ngôn viên một kênh truyền hình Nga khuấy động quốc tế vì đã đưa lên ngón tay giữa khi đề cập đến Tổng thống Barack Obama trong một bản tin.

Trong video – được phát sóng hồi đầu tháng này trên REN-TV – Xướng ngôn viên Tatyana Limanova báo cáo rằng “Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã được bầu làm Chủ tịch Cơ Quan Hợp Tác Châu Á – Thái Bình Dương, một vị trí do Barack Obama đảm nhiệm trước đây”. Limanova sau đó nhìn xuống và đưa cao ngón tay giữa của mình.

REN không công khai giải thích về vụ việc. Tuy nhiên, theo giải thích không chính thức của báo Telegraph, London, Limanova nghĩ rằng hình ảnh của cô không được phát sóng cùng âm thanh nên đã ra hiệu cho các kỹ thuật viên phòng thu điều chỉnh lại.

Mời bạn xem đoạn video dưới đây và cho biết ý kiến:

1 Phản hồi cho ““Ngón giữa” cho Obama!”

  1. htt says:

    thì đúng là cô phóng viên này ” chĩa ngón tay” vào Obama đây mà. Nước ngoài tự do thật đấy, hahhaah

Leave a Reply to htt