WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu: Dưới Cặp Mắt Công An Nhân Dân

Nguồn: hocmai.vn

Ngày 27-3-2009, trang mạng điện tử Công An Nhân Dân (cand.com.vn) đã đăng bài “‘Nhóm lợi dụng “Cộng đồng người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu”…!”‘. Mặc dù bài viết đã đăng trên 1 năm, nhưng lại liên quan đến một số vấn đề đã và đang xẩy ra trong cộng đồng của chúng ta hiện nay. Những vấn đề này bao gồm: (1) Việt Tân Hóa Cộng Đồng; (2) Văn Hóa Vận tại Úc châu và (3) ông Nguyễn Thế Phong chủ tịch Cộng đồng tại Victoria và Úc châu.

Người viết xin trích một số đọan của bài viết nêu trên để bạn đọc có thể dễ dàng nhận xét và người viết có thể bình luận 3 vấn đề nêu trên.

I. Việt Tân Hóa Cộng Đồng

1. Báo Công An Nhân Dân (CAND) đã viết:

… Gần đây, “Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” đã bị một số người, như Lưu Tường Quang, Võ Minh Cương, Đoàn Việt Trung, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thế Phong, Võ Trí Dũng,… lợi dụng vào mục đích lôi kéo, tập hợp những kẻ “cùng hội cùng thuyền” theo đuôi đám tàn quân khủng bố, lừa gạt tiền, quấy phá cuộc sống của cộng đồng người Việt ở Australia…

… Dưới sự chỉ huy của số người này, “Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” đã thực sự không hoạt động nhằm “giúp cộng đồng người Việt hội nhập hài hòa vào xã hội đa văn hóa Úc”- như mục tiêu đề ra khi thành lập – mà chúng lại ngang nhiên theo chân đám tàn quân khủng bố “Việt Tân” gây tội ác, chống phá quê hương, đất nước đi ngược lại nguyện vọng hướng về Tổ quốc của cộng đồng hơn 180.000 người Việt ở Australia…

… Trong số này có một số người là “chủ tịch” “Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” như Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thế Phong, Võ Trí Dũng… Cuối năm 2004, một đám tàn quân “Việt Tân” khi đó do Lý Thái Hùng, Nguyễn Kim cầm đầu “mò” đến địa bàn Australia diễn trò ra mắt tại thành phố Sydney, mặc dù đám này bị cộng đồng người Việt ở Australia xua đuổi, nhưng Nguyễn Mạnh Tiến khi ấy đang là đương kim “chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” lại lôi kéo một nhóm đàn em le te giở trò đón rước bọn “Việt Tân” cổ vũ cho cái gọi là “lễ ra mắt” của chúng.

Rồi đến khi đám “Việt Tân” do “đảng trưởng” Đỗ Hoàng Điềm cầm đầu diễn trò tổ chức kỷ niệm 20 năm “Đông tiến” tại Cabramatta Bowling Club, thành phố Sydney vào ngày 18/9/2007, Nguyễn Mạnh Tiến và Võ Trí Dũng lại đến “chiếm hàng ghế danh dự” cổ vũ cho những “thành tích khủng bố” của chúng.

Để đáp lễ những kẻ cầm đầu “Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” như Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thế Phong, Võ Trí Dũng… trong mấy kỳ “đại hội Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” gần đây, đám tàn quân “Việt Tân” cũng xua quân đến hò reo cổ vũ giúp Nguyễn Mạnh Tiến trụ lại 2 nhiệm kỳ “chủ tịch”, giúp Nguyễn Thế Phong có “ghế chủ tịch” nhiệm kỳ 2008 – 2010.

2. Bình Luận

Việc CAND đặc biệt chú ý đến Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc châu lần thứ 19 vì một quyết định quan trọng của Đại Hội. Điều 5 của Nghị Quyết Đại Hội nêu rõ “Ban Chấp Hành Cộng Đồng Liên Bang nhiệm kỳ 2008-2010 sẽ nghiên cứu việc tổ chức một Nghị Hội của các cộng đồng người Việt tự do trên toàn thế giới.” Mục đích của Nghị Hội là để kết hợp các cá nhân, các hội đòan, đòan thể, các đảng phái trong cộng đồng người Việt trên tòan thế giới, tạo thế liên kết, đồng nhất phương cách đấu tranh và phân công tác. Để từ đó mọi người Việt yêu chuộng tự do trên tòan thế giới dồn tổng lực tấn công đánh đổ chế độ độc tài cộng sản.

CAND cũng đặc biệt chú ý đến ông Nguyễn Thế Phong chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do nhiệm kỳ 2008-2010 là vì ông Phong là người sẽ thi hành Nghị Quyết này. Ông Phong cũng là một lãnh đạo cộng đồng triệt để chống cộng, có khả năng và uy tin để tổ chức Nghị Hội thành công tốt đẹp.

Sợ hãi sự thành công của Nghị Hội có thể sẽ dẫn đến việc cáo chung chế độ cộng sản tại Việt Nam, CAND mới dựng lên vở tuồng các vị đại diện Cộng đồng “theo đuôi đám tàn quân khủng bố” để lường gạt đồng bào trong nước vốn thông tin bị bưng bít.

Vì bản chất buôn dân bán nước của tập đòan cầm quyền cộng sản và cũng vì khủng hỏang tòan diện, đảng cộng sản Việt Nam đang rối lọan, đang hỏang sợ cái mà họ gọi là “diễn biến hòa bình” hay “tự diễn biến”. Từ bên trong nội bộ của đảng cộng sản đã có những thách thức độc quyền chính trị. Việc dựng lên một hình ảnh cực đoan cho các đại diện cộng đồng, các tổ chức chính trị, các nhà đấu tranh dân chủ là một sách lựơc hàng đầu nhằm trì hãm sự sụp đổ của chế độ cộng sản.
Một sách lựơc khác là khép cho mọi nỗ lực nối kết nhằm lật đổ chế độ cộng sản là hòa hợp hòa giải với cộng sản. Sách lược cũng do chính CAND tung ra vì bọn chúng biết quá rõ đại đa số người Việt đều không chấp nhận việc hòa hợp hòa giải với một tổ chức đã gây bao tang thương cho dân tộc nay lại lộ rõ bản chất bán nước cầu vinh. Lập luận này không có chỗ dựa vì hòa hợp hòa giải với cộng sản không khác gì đầu hàng cộng sản trong khi đảng này đang dẫy chết.

Nói tóm lại các lập luận cực đoan hay đầu hàng đều là sách lược do CAND tung ra nhằm kềm hãm sức kết hợp dân tộc, đứng lên giải thể chế độ cộng sản, xây dựng một chế độ tự do dân chủ cho Việt Nam.

II. Chống Văn Hóa Vận tại Úc châu

1. Báo Công An Nhân Dân Việt Cộng đã viết

Trước hết, phải thấy rằng đây là trò hết sức nghịch lý, vì miệng thì chúng hô hào xây dựng “Trung tâm” để “bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam”, nhưng khi các đoàn nghệ thuật trong nước sang Australia biểu diễn phục vụ đồng bào thì chúng lại tìm cách giở trò quấy rối, phá hoại.

Như việc, cuối năm 2005, đoàn nghệ thuật hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam sang Australia tổ chức chương trình ca nhạc – thời trang “Duyên dáng Việt Nam” tại thủ đô Canbera và thành phố Sydney phục vụ cộng đồng người Việt. Sự kiện văn hóa này đã thu hút hàng ngàn kiều bào đến thưởng thức, cổ vũ cho chương trình. Song, Nguyễn Mạnh Tiến, Võ Trí Dũng… đã kích động lôi kéo một đám lèo tèo vài chục tên giương vài tấm pano, ápphích hô hào bên ngoài rạp hát để phá rối. Hành động của chúng đã làm cho kiều bào tham dự chương trình rất bức xúc, phản đối.

2. Bình luận

Một mặt CAND tạo ra những hình ảnh giả tạo, mặt khác chúng tìm mọi cách để thực hiện Nghị quyết 36 khuynh đảo Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc châu. Văn Hóa Vận là một trong những phương cách để thực hiện nghị quyết này. Cuối năm 2005, chúng đã chi phí nhiều triệu Úc Kim công quỹ đem một đòan diễn viên hàng trăm người sang Úc trình diễn miễn phí tại Canberra, Sydney, Melbourne và Adelaide.

Tại Canberra gần 2 ngàn đồng hương tham gia biểu tình. Con số đã lên tới 4 hay 5 ngàn người tại Sydney. Ba ngàn người theo lời kêu gọi của ông chủ tịch Cộng đồng tại Victoria Nguyễn Thế Phong đã tham dự biểu tình. Buổi hát miễn phí không thể thực hiện được tại Victoria và phải công bố không thể trình diễn tại Adelaide.

Ông Nguyễn thế Phong cũng là người đã quan tâm việc Crown Casino sẽ trở thành một trung tâm văn hóa vận cho Việt cộng nên đã đứng ra tổ chức cuộc biểu tình “Impressive Vietnam” tại Crown Casino vào ngày 16-2-2009. Đây là lần đầu tiên người Việt tự do tại Úc châu đã thực hiện cuộc biểu tình tại Casino. Cuộc biểu tình này cũng là tiền đề cho “Phiên Tòa Lịch Sử: Thành Viên Kiện Chủ Tịch Cộng Đồng” đã kết thúc vào ngày 23-3-2010 vừa qua.

Trang chủ báo điện tử cand.com

Pages: 1 2

3 Phản hồi cho “Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu: Dưới Cặp Mắt Công An Nhân Dân”

 1. Tiger says:

  Hi hi hi ! Tiger xin chào các anh chị Công An ! Các anh chị đang ở đâu vậy ? Mà nói chuyện ở ngoài
  hành tinh ! Tiger đang ở ÚC nè ! Tiger thấy các chú Tiến , chú Phong , anh Dũng , anh Thân v.v làm
  rất đúng ! Ngăn cản Nghị Quyết 36 của ĐCSVN tới Úc là quá đúng ! Bởi vì Cộng Đồng Người Việt Tị
  Nạn Cộng Sản Úc Châu là nạn nhân của CSVN ! Tại sao có Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại ? Có
  bao giờ các anh chị CA tự hỏi lòng mình chưa ? Cộng đồng Người Việt Tị Nạn tại ÚC là cộng đồng
  chống CÔNG SẢN mạnh nhất và đoàn kết nhất ! Tiger có thễ so sánh như vậy với các cộng đồng ở
  nước khác . Những luận điệu hay tin tức của báo CAND với Tiger là ” Xưa rồi Diễm ” ! Hát bản khác đi ! Còn nữa ! Tiger không phải là ” khúc ruột ngàn dặm ” của các anh chị đâu nghen ! Đừng nhận vơ!

 2. dung says:

  Ki sinh trung lan khap the gioi cho nao co nan nhan cs

 3. Người Vượt Biên Tị Nạn CSVN says:

  Tội quá mấy anh CAND ơi. Khi tôi đi vượt biên các anh dí bắn tôi bỏ bố đi mà giờ này lại lo lắng cho chúng tôi quá vậy. hảy lo cho 84 triệu đồng bào còn kẹt lại dưới giùi cui của các ông đi.

Phản hồi