WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Trần Quí Cao: Cơ hội lớn cho Tổ Quốc và ĐCSVN

pobrane

Thời cơ trước mắt cực kì thuận lợi cho nước Việt Nam thoát Chậm Tiến, thoát Độc Tài Toàn Trị, và song song với đó là thoát Trung.

Thời cơ trước mắt cũng cực kì thuận lợi cho đảng CSVN thoát ra khỏi chính mình, tự xác lập là một chính đảng luôn đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam từ năm 1945 tới nay, và thức thời có công lớn trong việc đưa Việt Nam vào một giai đoạn mới: Dân Chủ, Phát Triển bền vững và Tự Chủ.

Cơ Hội Cho Tổ Quốc: Một Cái Nhìn Nhanh Lịch Sử Cận Đại và Hiện Trạng Của Tổ Quốc

Từ năm 1945 tới năm 1954: Việt Nam đắm chìm trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất

Từ năm 1954 tới năm 1975: Việt Nam bị chia hai miền với hai chính thể đối lập. Sau một thời gian ngắn sống trong hòa bình, đất nước lại chìm trong cuộc chiến tương tàn, vừa có tính nội chiến, cũng vừa có tính ủy nhiệm. Các bạn dưới 50 tuổi hiện nay nhìn cảnh chiến tranh tàn phá Iraq, Syria thế nào, thì có thể tưởng tượng rằng Việt Nam ta từng chịu cảnh tàn phá như thế trong suốt gần “hai mươi năm nội chiến từng ngày” của cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai.

Từ năm 1975 tới 1990: Vừa thống nhất xong, Việt Nam liên tiếp phạm các sai lầm ghê gớm về chính trị và quản lí, mà hậu quả tại hại trên nền kinh tế và sự phát triển của dân tộc không hề kém cuộc chiến trước đó. Sự kiện thuyền nhân Việt Nam chấn động thế giới là một cuộc chảy máu bi thảm nguồn nhân lực của đất nước, để lại một Việt Nam kiệt quệ nguồn nhân lực tái thiết suốt mười mấy năm sau đó…

Từ năm 1990 tới nay: Bên dưới bề mặt tốc độ tăng trường kinh tế khởi sắc (dù còn khá chậm so với tiềm năng và so với lân bang) do áp dụng lại một số nguyên tắc của nền kinh tế thị trường, Việt Nam ngày càng lún sâu vào hố độc tài toàn trị và, do đó, vào vòng ảnh hưởng toàn diện của Trung Quốc. Vòng ảnh hưởng ngày càng siết lại, cho tới nay đã trở thành vòng nô thuộc khiến Việt Nam bó tay nhìn Trung Quốc khống chế nền chính trị và ngang nhiên xâm chiếm dần lãnh hải, lãnh thổ của mình.

Có thể tóm tắt rằng:

Từ sau năm 1945 tới nay, Việt Nam luôn là một đất nước của chiến tranh (30 năm chiến tranh) và của chậm tiến (trên tất cả các mặt chính trị, giáo dục, kinh tế…), dưới thể chế độc tài toàn trị (trước năm 1975 là miền Bắc, sau năm 1975 là toàn nước). Hiện nay Việt Nam còn bị nằm trong vòng khống chế ghê gớm của Trung Quốc, một cường quốc đang lên và có dã tâm bành trướng với thực lực kinh tế và quân sự quá vượt trội so với Việt Nam.

Việt Nam Cần Làm Gì Để Thoát Chậm Tiến, Thoát Độc Tài và Thoát Lệ Thuộc Vào Trung Quốc?

Thoát Chậm Tiến, Độc Tài và thoát Trung là hai quá trình song song với nhau. Thoát Chậm Tiến, Độc Tài giúp giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, và càng thoát ra ngoài vòng kiềm hãm của Trung Quốc thì Việt Nam càng mạnh mẽ hội nhập và hợp tác quốc tế để sự phát triển càng bền vững hơn.

Đã có nhiều tiếng nói, bài viết phân tích các việc Việt Nam nên làm nhằm đạt Mục Tiêu nêu trên. Tác giả xin tổng hợp:

1) Trong lúc hải quân Mỹ hiện diện tại biển Đông, Việt Nam cần khéo léo nâng cao mức độ hợp tác quân sự với Mỹ, Nhật, Úc, Ấn… đồng thời hội nhập và đoàn kết các nước ASEAN hơn nữa. Tận dụng các nguồn lực quốc tế tạo nên một thế mạnh tổng hợp bảo vệ biển Đông khỏi sự độc chiếm của Trung Quốc, qua đó bảo vệ chủ quyền của tổ quốc.

2) Tham gia TPP. Tận dụng cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu để tăng thu hút đầu tư, tái cấu trúc nền sản xuất. Quyết tâm tạo nền tăng trưởng nhanh và bền vững tương xứng với tiềm năng đất nước. Tăng nhanh dự trữ ngoại tệ.

3) Dân Chủ hóa đất nước, với quyết tâm chính trị cao và theo một lộ trình hợp lý được sự ủng hộ của dân chúng. Dân Chủ hóa đất nước cắt đi nguồn gốc của các Tổng Công Ty, Tập Đoàn Kinh Tế nhà nước, các Nhóm Lợi Ích đang hoành hành, tàn phá nền kinh tế quốc dân; cắt đi nguồn gốc của của mức độ tham nhũng hàng đầu thế giới, của bất công và áp bức xã hội khiến cả đất nuớc đầy tiềm năng phát triển bị chia rẽ, bị kiềm hãm. Bản thân việc Dân Chủ hóa đất nước thúc đẩy hòa hợp hòa giải dân tộc, từ đó các thành phần khác nhau trong dân tộc sẽ hợp tác nhau cùng góp sức đưa đất nước thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn nhiều mặt hiện nay. Chắc chắn Việt Nam sẽ có một chính phủ đủ sức đưa đất nước thoát khoải cái ao tù thu nhập trung bình, mất tự do dân chủ, suy thoái đạo đức, lệ thuộc Trung Quốc…

3) Dần dần thoát khỏi “4 tốt” và “16 chữ vàng”. Kiên trì và mềm dẽo không để Việt Nam bị lôi vào vòng xoáy tranh chấp và hận thù dân tộc mà Trung Quốc áp đặt trên biển Đông. Trong khi giữ hòa hiếu lân bang, cần cảnh giác truyền thống xâm lấn Việt Nam cùng mưu đồ làm suy yếu Việt Nam của Trung Quốc. Đất nước Dân Chủ hơn một bước, giàu mạnh hơn một bước, Việt Nam sẽ thêm một bước thoát khỏi “4 tốt” và “16 chữ vàng”. Trong tư thế giàu có và hùng mạnh, Việt Nam càng có tư thế tự chủ để lành mạnh hóa mối bang giao với Trung Quốc một cách bền vững và sâu sắc, tạo nền hòa bình lâu dài cho dân tộc.

Nếu tiến hành thành công các việc nói trên, Việt Nam sẽ phát triển nhanh và mạnh. Theo ước tính của người viết, nếu đi đúng hướng, sau 5 năm GDP Việt Nam ước khoảng 160% hiện nay, sau 10 năm ước tính khoảng 250%, sau năm 15 năm ước tính khoảng 400% hiện nay.

Mười lăm năm qua rất nhanh. Việt Nam sẽ ngày càng giàu có, càng dân chủ và văn minh, dân chúng ngày càng ấm no hạnh phúc. Một Việt Nam như vậy, Trung Quốc có dám lấn chiếm ngang ngược như hiện nay không?

Thời Cơ Trước Mắt Là Quá Thuận Lợi và Quá Lớn Cho Việt Nam

Nếu lấy Thoát Chậm Tiến, Thoát Độc Tài, Thoát Lệ Thuộc vào Trung Quốc làm mục tiêu thì Việt Nam đang có thời cơ quá lớn:

Sự đồng thuận ủng hộ chính trị của quốc tế. Chưa bao giờ Việt Nam có nhiều hậu thuẫn, và hậu thuẫn mạnh mẽ trên thế giới như hiện nay. Các nước lớn nhất, giàu mạnh nhất và văn minh nhất đều ủng hộ Việt Nam đạt các mục tiêu nói trên. Có thể kể tên một số nước gồm Mỹ, Nhật, các nước Tây Âu (Pháp, Đức, Anh…), Ấn Độ, Úc… Sự ủng hộ thể hiện rất rõ trên tất cả các mặt trận: chính trị, quân sự, ngoại giao.

Các liên minh quân sự ngăn chặn Trung Quốc bành trướng. Chưa bao giờ có các liên minh, liên kết quân sự quanh biển Đông, vì biển Đông hùng hậu và cùng nhằm mục đích ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc chà đạp trên luật pháp và trên các chuẩn mực ứng xử quốc tế… Có thể kể các liên minh liên kết Mỹ-Nhật, Mỹ-Úc, Nhật-Úc, các tam giác Mỹ-Nhật-Úc, Mỹ Nhật-Singapore… Tất cả các liên minh, liên kết, tam giác đó đều ủng hộ mạnh mẽ một Việt Nam độc lập và tự chủ.

Sự đồng thuận trong lòng Việt Nam. Chưa bao giờ lòng dân có sự đồng thuận cao như bây giờ cho Thoát Độc Tài, Thoát Chậm Tiến, Thoát Lệ Thuộc vào Trung Quốc. Dù chưa có một cuộc thăm dò ý dân nào được chính quyền cho phép, nhưng có thể cảm nhận lòng của đại đa số dân chúng đã rất chán ghét chế độ độc tài toàn trị, đang khao khát Tự Do Dân Chủ để xây dựng tổ quốc giàu mạnh, nhanh chóng ra khỏi vòng lệ thuộc Trung Quốc. Do đó bất kì động thái nào đưa Việt Nam về hướng đó đều nhận sự ủng hộ của đại đa số dân chúng. Không chỉ lòng dân bên ngoài đảng CSVN, nhiều đảng viên đảng CSVN cũng ủng hộ hướng thoát Trung, thoát độc tài. Qua các tiếp xúc cá nhân, người viết bài này tin rằng đại đa số các đảng viên bình thường không đồng tình với “4 tốt”’ và “16 chữ vàng”. Ngay cả trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng thì ý kiến của đa số cũng nằm trong hướng chống Trung Quốc bành trướng.

Cơ Hội Cho Đảng Cộng Sản Việt Nam

Cơ Hội Cho Tổ Quốc Cũng Là Cơ Hội Cho Đảng CSVN.

Đảng CSVN đã lãnh đạo toàn diện đất nước 40 năm qua, chịu trách nhiệm về tất cả các thành công và các thất bại của tổ quốc.

Trong lòng đảng CSVN hiện nay, nhiều đảng viên đã thấy, từ năm 1975 tới nay, dưới sự lãnh đạo toàn diện của đảng CSVN, đất nước bị suy thoái toàn diện. Mức độ chậm tiến của Việt Nam so với lân bang ngày càng lớn, trên mọi mặt. Mức độ lệ thuộc, gần như là nô thuộc, vào Trung Quốc đã quá mức phẫn uất của dân chúng từ lâu. Nhiều đảng viên đã thấy con đường đất nước phải đi là hướng về Dân Chủ Tự Do.
Thời Cơ Trước Mắt Là Quá Thuận Lợi và Quá Lớn Cho đảng CSVN thoát khỏi các bế tắc hiện nay.

Cơ Hội Gì Cho Đảng?

Cơ Hội Đảng Lập Công Lớn Với Đất Nước

Chuyển thành công và êm thấm đất nước từ chế độ độc tài và toàn trị đã 40 năm sang chế độ dân chủ và tự do là công lao rất lớn. Lòng dân sẽ ghi nhận.

Đưa đất nước vào phát triển kinh tế bền vững, lâu dài, xây dựng xã hội Việt Nam trong khuôn khổ các giá trị sống quí báu của truyền thống dân tộc và của trào lưu tiến bộ của nhân loại như Tôn Trọng Con Người, Nhân Ái, Công Bằng, Trung Thực… tạo nền vững chắc cho hạnh phúc ấm no là công lao rất lớn. Lòng dân sẽ ghi nhận.

Đưa đất nước trở lại nền Tự Chủ, thoát lệ thuộc vào Trung Quốc là công lao rất lớn. Lòng dân sẽ ghi nhận.

Cơ Hội Xây Dựng Đảng Thành Một Chính Đảng Bình Đẳng Trong Lòng Dân Tộc

Đưa đảng CSVN từ một đảng “cướp chính quyền”, dùng bạo lực để ngồi trên đầu dân tộc, thống trị đất nước trở về làm một chính đảng bình đẳng trong lòng dân tộc, cùng các chính đảng khác cạnh tranh lành mạnh để xây dựng tổ quốc chung.

Đưa đảng CSVN từ một đảng nắm chính quyền mãi lay hoay trong bế tắc trước lòng dân chán ghét trở thành một chính đảng có chỗ đứng trong lòng dân. Đảng sẽ vững mạnh vì các đảng viên của đảng CSVN sẽ yên tâm và trở lại tự hào một cách chính đáng về đảng của mình.

Đảng CSVN có thể tin rằng quá trình canh tân, chuyển đối sẽ được dân chúng ủng hộ, do đó sẽ diễn ra trong trật tự và hòa bình. Đây là một công cuộc rất rộng lớn, dân chúng sẽ cùng gánh vác với đảng nếu thấy đảng thật lòng. Cùng với quá trình Dân Chủ hóa, dân chúng sẽ trở thành lá chắn bảo vệ xã hội chống lại các hành động cực đoan xuất phát từ quyền lợi ích kỉ của phe nhóm.

Đảng CSVN có thể tin rằng, nếu làm tốt đẹp và êm thấm các quá trình kể trên, số phiếu bầu cho đảng chắc chắn không tới mức 99% mà ai cũng thấy là gian dối, nhưng chắc cũng sẽ quá bán. Đảng vẫn tiếp tục nắm chính quyền trong 1-2 nhiệm kì nữa. Sau đó sẽ là quá trình “tự thân vận động” của cơ chế Tự Do Dân Chủ… Đảng sẽ không còn bị cô lập bởi dân chúng. Không còn lo bị lật đổ bằng bạo lực. Và sẽ có một vị trí quan trọng trong lịch sử, trong lòng dân.

Các động thái mới đây của đảng CSVN cho thấy đảng đã phát những tín hiệu phản đối hành vi và thái độ Trung Quốc trên biển Đông trong khi tiếp đón các phái đoàn chính trị và quân sự cao cấp của Mỹ. Hi vọng rằng đây là những tín hiệu thật lòng chứ không phải để làm dịu lòng dân, và hi vọng rằng đây là các chỉ dấu cho một hướng đi lâu dài vì sự phát triển bền vững của dân tộc chứ không chỉ vì các mục tiêu chính trị trước mắt, không chỉ vì sự kiện biển Đông! Dân chúng sẽ hiểu rõ hơn thực chất của các động thái này qua chuyến thăm Mỹ trong những ngày sắp tới của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Mong rằng đảng CSVN nhận thấy quyền lợi của mình trong một nước Việt Nam phát triển, giàu mạnh, văn minh và quyết tâm đồng hành cùng dân tộc trong một chính thể Dân chủ, Tự do.

Cơ Hội trước mắt là rất lớn và chung cho tất cả, không của riêng ai.

Trần Quí Cao – 150603

© Đàn Chim Việt

3 Phản hồi cho “Trần Quí Cao: Cơ hội lớn cho Tổ Quốc và ĐCSVN”

 1. Thức tỉnh says:

  Trong tình hình CSTQ và CSVN hiện nay đang tứ bề thọ địch từ khắp mọi miền trên thế giới , trên lĩnh vực tuyên truyền chính trị bị phê phán bành trướng bá quyền với những bằng chứng hiển nhiên không thể chối cãi tại Biển Đông , khiến cho cả hai chế độ CS phải lâm vào tình trạng thảm bại chính trị tận cùng khi đối diện với nhân dân của cả 2 nước , khi nói về tính chính danh , chính nghĩa nghĩa của ĐCS . Nhất là trong bối cảnh cả hai VN và TQ , thành phần ung nhọt Lợi ích nhóm chẳng khác chi Mafia lấn lướt cả chính quyền độc tài khét tiếng !

  Kinh tế suy thoái , Biển Đông thất bại , các uỷ viên Trung ương Đảng nghi kỵ lẫn nhau , sợ nhân dân bùng phát nỗi lên , sợ những lực lượng mafia vô hình , sợ sự bấp bênh của ĐCS dễ đỗ vỡ , ngọn cờ phục hưng một đế chế Trung hoa mới , thấy rõ đang bị cả thế giới tẩy chay . Bao nhiêu đây đủ để cho ĐCSTQ phải tìm cách hạ cánh an toàn với đa số Uỷ viên Trung ương Đảng biến chất hoá thân thành Tư bản đỏ .

  Việt Nam cũng tương tự , nhưng thảm bại hơn khi ĐCSVN hôm nay phải nương tựa vào kẻ thù năm xưa , lại hèn hạ trước huynh đệ TQ để bị cướp bóc , cùng một nền kinh tế bên bờ vực phá sản phải mong Mỹ đỡ đầu . ĐCSVN chắc chắn phải tìm cách hạ cánh an toàn trước Trung Quốc .

  Thế giới muốn né tránh chiến tranh vũ khí xảy ra tại Biển Đông ắt phải dùng biện pháp áp lực kinh tế với TQ . Cho dù Biển Đông được giải quyết như thế nào , thì Biển Đông vẫn là một vết thương trí mạng cho cả VN lẫn TQ .

  Đảng CSTQ và ĐCSVN đã ở vào thế bị triệt buộc phải chọn Hạ Cánh An Toàn là con đường duy nhất trong một vài năm sắp tới . Đương nhiên muốn hạ cánh an toàn , xã hội cần phải ở thế biến động tối thiểu và có sự trợ giúp của cả thế giới .

  Cơ hội lớn cho tổ quốc VN thì có . Nhưng cơ hội cho ĐCSVN thì không . Cộng sản VN phải thoái vị như Bảo Đại đã thoái vị .

 2. NÓI VỀ MỘT CHIẾN LƯỢC XÃ HỘI

  Nhớ các năm trước 36 trí thức kiều bào lớn từ nước ngoài gửi kiến nghị về đề nghi đội ngũ lãnh đạo VN trong nước thực hiện tự do dân chủ, nhân quyền, phát triển đất nước theo yêu cầu hiện đại v.v… Nhưng xin lỗi đó chỉ là thứ quan điểm ngây thơ, thậm chí ấu trĩ, không tưởng và cũng chẳng thực tế, kết quả.

  Bởi vì sao ? Bởi vì quan điểm đó là quan điểm kiểu tự do tư sản, kiểu định chế pháp lý cổ điển. Điều đó hoàn toàn trái cựa đối với mọi người lãnh đạo cộng sản bất kỳ ở nước nào. Quan điểm cộng sản ngược lại bao giờ cũng là quan điểm vô sản, quan điểm tập thể, quan điểm cách mạng Mác lênin, quan điểm Đảng lãnh đạo, quan điểm XHCN, thế thì chuyện ông nói gà bà nói vịt có làm sao phù hợp và biết bao giờ kết quả ?

  Cho nên chỉ có con đường duy nhất ngày nay là đặt lại vấn đề chủ nghĩa Mác, đặt lại vấn đề quan điểm cộng sản. Bởi nếu đối với những người CS nào chỉ là cơ hội, chỉ nhằm vụ lợi riêng thì không nói, nhưng đối với những người CS nào đó thật sự có ôm ấp lý tưởng vốn từ đầu đã theo đuổi, không bóc trần ra thực chất lý tưởng của họ thì chẳng bao giờ thay đổi được quan điểm, ý hướng hay mục đích của họ được cả.

  Nói chung, niềm tin cũng chẳng khác gì một chất bám dính, càng ở xa ánh sáng thì càng khó bong ra được, nên nó trở thành đồng hóa với bản chất, thành tập quán tự nhiên, trở thành như cái gì đó vô thức mà người ta không thể tự nhiên tự mình có ý thức để ra khỏi đó được. Đó là chưa nói đến nguyên lý chuyên chính của Mác, qua sự cụ thể hóa của Lênin và sự trui luyện của Stalin, nó đã trở nên như một pháo đài bất khả xâm phạm mà bất kỳ người nào đã vào đó rồi thì không thể nào ra được. Đấy mọi sự kiên định của cách mạng CS chính là như thế và cũng không ngoài như thế.

  Nhưng chủ nghĩa Mác thực chất là chủ nghĩa quần chúng, chủ nghĩa bình dân, nó xuất phát từ quan điểm cảm tính, quan điểm bình dân của Mác, quan điểm tính đảng của Mác (tuy ông tự nhận mình là khoa học), và nó xuyên suốt qua Lênin, Mao Trạch Đông, đến cả Hồ Chí Minh v.v… cũng đều như thế. Đó là nguyên lý giai cấp công nhân lãnh đạo chính trị, nơi nào không có công nhân thì phản thay vào đó giai cấp nông dân, tức bần cố nông ba đời, về mặt nền tảng.

  Tức nó phủ nhận hết ý nghĩa trí tuệ của toàn xã hội, toàn nhân loại, mà chỉ đặt giai cấp như là cơ sở nguyên tắc tối hậu. Học vấn trở thành điều thứ yếu hay không cần thiết nếu nó không phù hợp tiêu chuẩn của giai cấp và không nhằm phục vụ lợi ích giai cấp. Sự đào tạo con người về mọi mặt trong nền giáo dục cũng chỉ như thế, tức hồng phải thông lĩnh chuyên, phải quyết định và thay thế cho chuyên.

  Trong ý nghĩa như thế thì chính trị (mác xít) phải luôn là thống soái, chính trị đó phải từ họng súng như Mao Trạch Đông đã nói, thế thì còn thế nào mà khoa học chung chung, trí tuệ chung chung, tức khoa học vượt ra ngoài giai cấp và chính trị được nâng lên hàng khoa học khách quan. Ý nghĩa dân tộc, nhân loại, do đó bị quan điểm chính trị giai cấp mác xít thủ tiêu, cưỡng chế toàn diện là như thế. Ý nghĩa khoa học như là chân lý phổ quát, khách quan chung của cả loài người, như các giá trị phổ biến vượt không gian, vượt thời gian của toàn nhân loại như là một tồn tại thống nhất cũng hoàn toàn bị loại bỏ hay xem thường tất cả.

  Đấy quan điểm của học thuyết Mác nó phi lý như vậy, nhưng có mấy người CS đích thực là hiểu tới được. Thậm chí có nhiều thế hệ lãnh đạo CS ở trong hầu các nước đều chẳng mấy ai nghiên cứu sâu xa hay đọc gì về sách của Mác cả. Nên đó phần lớn chỉ là loại học thuyết truyền miệng, loại huấn luyện chính trị ngắn ngày, chửa cháy, nó trở thành như kiểu một niềm tin, một cảm thức tôn giáo, một tình cảm mù quáng, mà không còn là lý trí rạch ròi, khoa học, thiết thực hoặc khách quan, vô tư gì nữa cả. Nên Mác trở thành như vị Chúa cứu thế, còn các nhà sáng lập các chế độ CS trở thành như những vị thánh, những vị tông đồ, những thứ bồ đề đạt ma được hết sức suy tôn, thánh hóa hoàn toàn mù quáng và vô điều kiện.

  Nhưng thật ra trong cuộc đời, trừ nhưng người ý thức quá xấu thì không nói, còn hầu hết mọi người nói chung đều ham tiến bộ, đều ham phát triển chính đáng nếu có hoàn cảnh và điều kiện thích hợp. Bởi vậy nhiều người CS đích thực còn sùng bái học thuyết Mác bởi vì họ không thật sự nhìn ra được đúng ý nghĩa sâu xa của nó. Đó chỉ là sự hiểu lầm do tuyên truyền kiểu quần chúng hóa, hay nói huỵch tẹt là kiểu chính trị ngu dân, nhưng một khi họ đã giác ngộ khoa học, có trí thức, tất nhiên họ sẽ tự phát huy ngay mà sẽ không còn mù quáng nữa.

  Nhưng cái gì tạo ra được điều đó, đó chính là dư luận xã hội, là các thông tin xã hội xác đáng về mọi mặt, tức những tài liệu, những nội dung khoa học mọi mặt về xã hội được thông tin rộng rãi, được phổ biến rộng rãi. Nên tự do báo chí, tự do thông tin, giáo dục chính đáng, đó là điều kiện tối thiểu để nâng cao dân trí, giúp mọi người đều có cơ hội tự học tập đúng đắn, hiểu biết đúng đắn, tự chỉnh sửa đúng đắn, chính là điều kiện và ý nghĩa không thể thiếu để giúp mọi cá nhân phát triển và tiến bộ, giúp toàn xã hội phát triển đi lên tiến bộ.

  Chính sự không hiểu biết đúng mức về học thuyết Mác, tức không nhìn ra được những cái sai căn cơ, nền tảng của nó, không thấy ra được những chỗ phi lý của nó, mà chỉ dừng lại ở chỗ hiểu biết nó theo kiểu truyền miệng, theo cách tuyên truyền một chiều và nông cạn, thậm chí có ý đồ không khách quan hay lành mạnh, khiến làm phần lớn những đảng viên CS mác xít ngay tình đều là nạn nhân của nó và làm xã hội hay lịch sử quá khứ nói chung đều thành nạn nhân của chính họ trên toàn thế giới. Điều này ngày nay chỉ có mọi sự phản tỉnh ngay thật nhất mới có thể giài quyết được, chỉ có những sự tự giác hướng tới những sự hiểu biết khoa học nhất mới có thể mở ra được những lối ra hữu hiệu và kết quả mà không thể nào bằng các con đường nào khác.

  ĐẠI NGÀN
  (11/6/15)

 3. Nguyễn Văn says:

  Đảng cộng sản VN có tận dụng bất cứ cơ hội nào thì trước tiên cũng là vì quyền lợi và sự sống còn của đảng và giai cấp lãnh đạo thống trị .
  Đảng có tận dụng cơ hội nào người dân cũng không thoát cảnh đói nghèo, mất nhà mất đất sống kiếp nô lệ, không cho ngoại bang thì cũng nô lệ cho đảng.
  Và có tận dụng cơ hội nào người dân cũng không bao giờ sống có nhân quyền, có tự do dân chủ nếu đảng cộng sản còn cầm quyền.

  Chỉ có một cách duy nhất và độc nhất là thay đổi Hiến Pháp trả lại quyền tự do, dân chủ và quyền tự quyết cho dân tộc.

  nv

Leave a Reply to Nguyễn Văn