WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ông Trần Văn Huỳnh và hai bà mẹ Việt Nam điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ

ong tran van huynh

Ông Trần Văn Huỳnh (phụ thân tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức), bà Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ của Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy) và bà Nguyễn Trị Trâm (mẹ của luật sư Lê Quốc Quân) phát biểu tại phiên điều trần tại Ủy Ban Nhân Quyền của Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 16/1/2014.

1 Phản hồi cho “Ông Trần Văn Huỳnh và hai bà mẹ Việt Nam điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ”

 1. Lại Mạnh Cường says:

  MỘT THÀNH CÔNG TUYỆT VỜI VỀ TRANH ĐẤU NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM !

  Chưa bao giờ công tác tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam trên trường quốc tế lại đạt được một thành tích không tiền khoáng hậu như vầy.

  Tôi cho rằng, đây là một công tác ngoại vận rất quan trọng về nhân quyền ở VN, cho nên mọi sự cần được chuẩn bị từng bước thật chi li và chu đáo, nhất là cần giữ thật bí mật tuyệt đối, để bọn chó săn chim mồi CS Ta và Tàu đừng biết gì mà dở trò ma bùn phá thối.

  Tôi nghĩ anh em hải ngoại đóng góp rất lớn công sức trong đó. Họ phải lobby trước với chính phủ Mỹ, để khi phe ta đi trót lọt đến nước trung gian là Phi Luật Tân, thì phía Mỹ sẵn sàng cấp chiếu khán cho vào Mỹ đúng vào thời điểm cuộc tường trình về nhân quyền ở Hạ viện Mỹ.
  Dĩ nhiên những người tham dự ở rải rác các nơi trong nước phải được vận động trước tiên, để họ đồng ý tham gia vào chuyện đại sự. Rồi họ được thông báo kỹ càng đường đi nước bước, cũng như được phân công phân nhiệm rõ ràng.

  Qua sự việc trên, tôi khâm phục tất cả các vị đã tham gia trực hay gián tiếp vô chiến dịch trên.

  Mong rằng tiếp tục phát huy sự phối hợp trong ngoài thật đồng bộ như thế, mới mong có ngày giải trừ chế độ độc tài độc đảng ngự trị quá lâu trên quyền lực ở nước ta.

  XIN VINH DANH CÁC VỊ PHỤ MẪU ANH HÙNG CỦA CÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM

  Lại Mạnh Cường

Phản hồi