WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:57:pm 17/01/14 Đăng ngày “January 17th, 2014”

Nhổ ra rồi liếm vào

Nhổ ra rồi liếm vào

02:57:pm 17/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bản điều trần của bà Trần Thị Ngọc Minh trước QH Hoa Kỳ

Bản điều trần của bà Trần Thị Ngọc Minh trước QH Hoa Kỳ

Tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy chua chát khi nghe các phát biểu của nhiều chính khách, các bản điều trần của một số chính phủ, một số tổ chức ca ngợi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang có tiến bộ về nhân quyền, về chính sách tôn giáo…

04:34:am 17/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vương Trí Nhàn: Cái nạn mừng tuổi

Vương Trí Nhàn: Cái nạn mừng tuổi

Câu chuyện mồng một đi chúc tết bè bạn, dưới con mắt nhà văn Nguyễn Công Hoan hơn bảy mươi năm trước Ngòi bút đã viết nên những Oẳn-tà roằn, Đôi giày mất dạy, Cô Kếu gái tân thời…. vốn nhạy cảm với những gì là phi tự nhiên, éo le, kỳ cục. Trong những [...]

01:00:am 17/01/14 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Jonathan London: Viet Nam hay Vietnam?

Jonathan London: Viet Nam hay Vietnam?

Đã từ lâu các học giả nuớc ngoài có tranh luận về một vấn đề: chữ ‘Việt Nam’ khi viết bằng tiếng Anh nên là ‘Viet Nam’ hay ‘Vietnam’? Các học giả, chuyên gia về Việt Nam có nhiều quan điểm khác nhau. Cá nhân mình, khi viết bằng tiếng Anh, tôi thích viết ‘Viet [...]

12:40:am 17/01/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Máu thịt Việt Nam

Máu thịt Việt Nam

Ở thành phố Houston vùng Southwest này có một quán cà phê rất đông người tới uống nước vui chơi, nhất là vào những ngày cuối tuần thứ bẩy chủ nhật , hay những ngày lễ nghỉ. Nhiều khi không còn ghế trống,tuy quán khá rộng rãi. Không những cánh đàn ông con trai, già [...]

12:19:am 17/01/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan và Lech Walesa – Bài học cho phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam

Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan và Lech Walesa – Bài học cho phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam

Trong thời gian qua, phong trào đấu tranh dân chủ trong nước có nhiều dấu hiệu tiến triển đáng khích lệ. Ngày càng có nhiều nhân sĩ trí thức gồm có cả những người từng là cộng sản công khai lên tiếng phản đối chế độ độc tài toàn trị. Từ những bản kiến nghị [...]

12:05:am 17/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cô Du Kích

Cô Du Kích

Dân tộc này chắc không mấy ai cảm thấy thoải mái với “nền độc lập tự do” hiện tại khi nhìn thấy biển đảo bị xâm lấn, và du kích đứng trên toà sen, rồi dẵm luôn lên luật pháp.

12:01:am 17/01/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »