WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:45:pm 12/01/14 Đăng ngày “January 12th, 2014”

Thư tình Buôn Gió gửi Như Phong

Thư tình Buôn Gió gửi Như Phong

Vừa qua trong khi dư luận dấy như cồn về vụ Dương Chí Dũng khai ra Phạm Quý Ngọ. Gió đã điểm mặt thấy vắng báo CA, QĐ và tờ của đại tá quản lý. Gió hiểu vì sao đại tá không ùa theo không khi hừng hực ấy, bởi vì đại tá ở phía [...]

01:45:pm 12/01/14 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Edward Snowden tạo ra một cuộc đối thoại giữa nhà nước và công dân

Edward Snowden tạo ra một cuộc đối thoại giữa nhà nước và công dân

Vụ án Edward Snowden làm chấn động nước Mỹ nhưng đồng thời cho thấy sức sinh động trong xã hội dân chủ, luôn đi tìm một sự thăng bằng giữa quyền lực nhà nước và tự do của công dân. Để tóm tắt câu chuyện: Edward Snowden là cựu nhân viên ngành tin học của [...]

01:18:pm 12/01/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tìm hiểu, phân tích hòa hợp, hòa giải

Tìm hiểu, phân tích hòa hợp, hòa giải

Theo cách nghĩ của riêng tôi, người dấn thân tranh đấu, là người hào hoa, khoáng đạt, không xét nét hẹp hòi, không cố chấp qúa khứ. Từ cách nghĩ này, tôi thân thiện với vô số bạn bè, bất phân chiến tuyến, đơn cử một ví dụ nhỏ: Mười năm trước, làm công nhân [...]

01:05:pm 12/01/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nắm lấy tóc nó

Nắm lấy tóc nó

Chúng ta không gửi đơn tố cáo bâng quơ, mà nhắm vào người có trách nhiệm về bảo an lớn nhất khu vực đó: giám đốc công an, chủ tịch,…Chúng ta nắm chặt thằng có tóc mà truy kích. Thế này không khác gì thế võ “nắm lấy tóc nó” của bà tôi. Càng quẫy vùng, chúng sẽ càng “chết”.

Chúng có gian manh thoát được thì cũng làm chùn tay những tên “Bá Kiến” khác.

01:23:am 12/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »