WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:03:pm 06/01/14 Đăng ngày “January 6th, 2014”

Chào đón Dư Luận Viên năm 2014

Chào đón Dư Luận Viên năm 2014

Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn nhận dư luận viên một cách bao quát hơn. Ngoài góc nhìn họ là những người bảo vệ chế độ ra, cần phải có một cách nhìn khác về họ. Thứ nhất, sự ra đời của dlv trên các trang mạng khiến cho thông tin được phong [...]

05:03:pm 06/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khói

Khói

Nếu đã quên tình yêu có thể dẫn ta tới những câu chuyện ngây thơ mức nào, nên đọc “Khói” của Đoàn Bảo Châu để nhớ lại. “Khói” là câu chuyện tình yêu mà ngoài đó chẳng gì tồn tại. Đâu đó trong cuốn sách, người ta tìm thấy không gian bờ hồ Hà Nội, [...]

04:57:pm 06/01/14 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Kenneth Todd Young và Ngô Đình Diệm

Kenneth Todd Young  và Ngô Đình Diệm

Đầu năm 1954, ông cụ của tôi, Kenneth Todd Young, đương làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ với chức Chủ Sở Đông-Bắc Á Châu vụ . Cụ tham gia cuộc thương lượng chấm dứt chiến tranh Triều tiên tại Pan Mun Jom. Sau khi Trung Quốc và Hoa Kỳ đồng ý ngưng chiến tại [...]

08:08:am 06/01/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quý gởi Anh Lê Thăng Long (người xin vào đảng CSVN)

Quý gởi Anh Lê Thăng Long (người xin vào đảng CSVN)

Nếu những người trí thức như Anh hiểu biết CNCS Mac _ Lenin sai lầm thiếu sót 99%, có nghĩa là hiểu biết HCM và đảng CSVN là sai lầm thiếu sót 99% (Đó là chưa kể trong sai lầm thiếu sót có nhiều tội ác) , và cái mà Anh gọi là truyền thống gia đình cách mạng cũng là sai lầm thiếu sót, cuộc xâm lăng cướp chiếm MNVN của csVN, cũng là sai lầm thiếu sót 99%. Còn những người chống cộng, những TNLT trong đó có Anh thì đúng 99%.

01:45:am 06/01/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cộng sản Việt Nam đi về đâu?

Cộng sản Việt Nam đi về đâu?

Đứng trức sự tan rã của khối XHCN, những áp lực ngoài thì của bọn bành trướng Bắc Kinh, trong thì nhân dân ngày càng chống đối, đảng CSVN thấy nguy cơ mất quyền lãnh đạo và không biết làm sao để “hạ cánh mềm” nên đảng cố tìm lấy một cái phao hầu cứu vãn tình thế, nhưng họ đang:

“Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước

Chọn một dòng hay để nước trôi”. (Thơ Tố Hữu)

12:30:am 06/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »