WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:55:pm 13/01/14 Đăng ngày “January 13th, 2014”

Hoàng Sa & Hòa Giải Quốc Gia

Hoàng Sa & Hòa Giải Quốc Gia

“Hóa ra họ cũng có ý thức bảo vệ đất nước không hề kém chúng ta”. Phải khi Trung Quốc đánh Hoàng Sa, 19-1-1974, ông Nguyễn Đăng Quang – một thành viên của phía Hà Nội trong “Phái đoàn liên hiệp quân sự 4 bên” thi hành Hiệp định Paris (1973) – mới nhận ra [...]

04:55:pm 13/01/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thông báo xóa bài

Thông báo xóa bài

Chúng tôi không muốn đi vào vết xe đổ của những tờ báo trong nước, khi chỉ vì một cú điện thoại, một cái chau mày của ông nọ bà kia là giật bỏ bài viết.

04:41:pm 13/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, THƯ BBT | Đọc tiếp »

Đưa VN ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ bằng thủ tục khiếu kiện

Đưa VN ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền LHQ bằng thủ tục khiếu kiện

Điều 8, nghị quyết 60/251 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 03 tháng 06 năm 2006 qui định việc truất phế tư cách thành viên Hội Đồng Nhân Quyền, nếu quốc gia thành viên này vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống: „…với hai phần ba tổng số thành viên [...]

05:41:am 13/01/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cuộc sống và nghiệp định

Cuộc sống và nghiệp định

Bên nhau, Brooke và Patricia tìm thấy một triết lý: đời sống có thể rất dài nhưng cũng có thể rất ngắn.

05:09:am 13/01/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tìm hiểu thêm về Xã Hội Dân Sự Tòan Cầu

Tìm hiểu thêm về Xã Hội Dân Sự Tòan Cầu

Xã hội Dân sự mỗi ngày một phát triển và trưởng thành – cả về mặt nhận thức của số đông đảo quần chúng, đặc biệt là của giới trẻ – cũng như cả trong hành động thiết thực, cụ thể cùng khắp mọi nơi mọi chốn.

04:42:am 13/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mấy suy nghĩ tản mạn về giáo dục

Mấy suy nghĩ tản mạn về giáo dục

Hy vọng một tầm nhìn mới, cách quản lý mới sẽ tạo ra sự phát triển mới cho khoa học GD nước nhà.

04:31:am 13/01/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cộng sản làm gì và sợ gì?

Cộng sản làm gì và sợ gì?

“Đừng sợ những gì cộng sản làm, hãy làm những gì cộng sản sợ”. Đó là một trong những khẩu ngôn của nhiều người chống cộng. Nhưng muốn đi vào thực hành, cần phải xác định cho rõ cộng sản làm gì và cộng sản sợ gì, nếu không thì chúng ta sẽ chẳng áp [...]

04:18:am 13/01/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ghế Việt Nam tại hội đồng nhân quyền

Ghế Việt Nam tại hội đồng nhân quyền

02:32:am 13/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Kêu gọi ký tên vào thư gửi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

Kêu gọi ký tên vào thư gửi Liên Hợp Quốc nhân 40 năm Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

Hiến chương Liên Hợp Quốc không cho phép thụ đắc lãnh thổ bằng bạo lực. Với điều kiện người Việt Nam phải luôn nhắc với thế giới hành vi cưỡng đoạt của Trung Quốc, luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Và tìm mọi cách yêu cầu Trung Quốc đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án Công lý Quốc tế, tổ chức thích hợp nhất giải quyết tranh chấp giữa các quốc gia.

12:01:am 13/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »