WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:55:pm 02/01/14 Đăng ngày “January 2nd, 2014”

Tìm thấy tư tuyệt mệnh của bà Đặng Thị Kim Liêng

Tìm thấy tư tuyệt mệnh của bà Đặng Thị Kim Liêng

Nhờ thư tuyệt mệnh này người ta mới hiểu vì sao bà Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu. Thật kinh khủng. Bà Liêng chỉ để lại mấy chữ thôi nhưng ta có thể hình dung cả một thảm kịch đằng sau đó.

04:55:pm 02/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ồn ào quanh chiếc tầu ngầm Kilo

Ồn ào quanh chiếc tầu ngầm Kilo

“Con tàu này có vận hành nổi dăm năm nữa hay không ? Thấy han rỉ hết rồi thì chưa chắc đã vận hành nổi.”

04:47:pm 02/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chia tay “Chút qùa cho quê hương”!

Chia tay “Chút qùa cho quê hương”!

Nếu “chiều nay, có một người di tản buồn” làm sầu đọng không vơi, làm ray rứt tâm hồn hay làm chết lặng cả thể xác của người nghe với những lời ca da diết, mang cảnh u buồn, thê lương như lời chào vĩnh biệt nhau ngay khi còn sống. Hoặc giả, nó làm [...]

04:16:pm 02/01/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Giáo Hoàng kêu gọi hiệp thông trong lời chúc đầu năm

Giáo Hoàng kêu gọi hiệp thông trong lời chúc đầu năm

Thái độ nhập thế của giáo hoàng và lời cam kết cải tổ Vatican đã mang tới nhiều hy vọng trong Thế giới Công giáo tiếp sau những náo động do tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em…

03:55:pm 02/01/14 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Dấu hiệu thay đổi trong bài phát biểu đầu năm của Jong Un

Dấu hiệu thay đổi trong bài phát biểu đầu năm của Jong Un

Bài phát biểu năm mới của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bộc lộ một sự thân thiện bất thường. Dưới thời cha Jong Un là Kim Jong Il, các bài viết năm mới trên báo chí Triều Tiên hiếm khi bỏ lỡ cơ hội nói xấu Hàn Quốc và đồng minh của nước [...]

03:41:pm 02/01/14 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »