WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:30:pm 15/01/14 Đăng ngày “January 15th, 2014”

GS Carl Thayer – Quy định đánh bắt cá mới của TQ: Cướp biển đội lốt nhà nước?

GS Carl Thayer – Quy định đánh bắt cá mới của TQ: Cướp biển đội lốt nhà nước?

Ngày 29.11.2013, tức chỉ 6 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố thiết lập Vùng Nhận diện Phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông, chính quyền tỉnh Hải Nam đã âm thầm ban hành quy định đánh bắt cá mới trên Biển Đông. Quy định này được loan báo vào ngày 3.12.2013 [...]

05:30:pm 15/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhóm vận động từ Việt Nam tới Hoa Kỳ

Nhóm vận động từ Việt Nam tới Hoa Kỳ

Một nhóm người gồm thân nhân các nhà đấu tranh dân chủ và các blogger nổi tiếng từ Việt Nam đã đến Hoa Kỳ để vận động dư luận về quyền con người. Theo họ, đây là chuyến đi diễn ra trong dịp Việt Nam đang có chân trong hội đồng nhân quyền ở Liên [...]

05:08:pm 15/01/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giá trị cộng đồng và nỗi niềm cá nhân

Giá trị cộng đồng và nỗi niềm cá nhân

Lịch sử cho thấy: nhà độc tài nào cũng luôn mồm rêu rao vì cộng đồng, vì đại cục để ra tay tiêu diệt những tiếng nói phản kháng…

10:46:am 15/01/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bốn mươi sáu năm sau, chiếc nón cối được trả về chốn cũ

Bốn mươi sáu năm sau, chiếc nón cối được trả về chốn cũ

Trong căn phòng cũng đặt một bức tượng ông Hồ Chí Minh, người đã lãnh đạo cuộc chiến tranh thắng lợi.

10:39:am 15/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đinh Thế Huynh: “Không để báo chí lá cải hoành hành”

Đinh Thế Huynh: “Không để báo chí lá cải hoành hành”

Cách đây chưa đầy 2 tháng, ngài bộ trưởng Truyền thông và Thông tin đã hùng dũng tuyên bố, “Việt Nam không có báo chí lá cải”. Lời nói gió chưa kịp thổi bay…

01:21:am 15/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chuyện về các bạn người Mỹ của tôi

Chuyện về các bạn người Mỹ của tôi

Qua phong trào sinh họat thanh thiếu niên cũng như công tác xã hội ở Việt Nam thời kỳ trước năm 1975, tôi có dịp gặp gỡ quen biết với rất nhiều bạn người nước ngòai, nhất là các bạn người Mỹ. Rồi kể từ năm 1996, khi đến định cư tại California, tôi lại gặp gỡ một số các bạn xưa – và dĩ nhiên là tôi cũng quen biết thêm được với nhiều bạn bè khác nữa tại nhiều tiểu bang trên đất Mỹ.

01:02:am 15/01/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »