WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:59:pm 26/01/14 Đăng ngày “January 26th, 2014”

Tin vui trong những ngày giáp Tết

Tin vui trong những ngày giáp Tết

Nhân dân đang nóng lòng chờ xem ông thủ tướng “thực hiện dân chủ”, “nắm vững lá cờ dân chủ” ra sao như đã hứa trong bản thông điệp đầu năm…

05:59:pm 26/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Học viên Pháp Luân Công suýt kéo đổ tượng Lê Nin

Học viên Pháp Luân Công suýt kéo đổ tượng Lê Nin

Sáng nay 23/01/2014, vào lúc 3h30, Bốn học viên Pháp Luân Công ra công viên Lê Nin (bên cạnh Đại sứ quán Trung Quốc 46 Hoàng Diệu – Hà Nội) để kéo đổ tượng đài bóng ma Lê Nin nhưng bất thành do đứt dây cáp, đoạn cáp đứt dài khoảng 35m còn đang tròng [...]

02:13:pm 26/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thành: Niềm tin

Nguyễn Minh Thành: Niềm tin

Đọc bài: “Hy vọng những đốm lửa nhỏ, cần mẫn” của tiến sĩ Giáp Văn Dương, tôi thấy hứng thú viết bài này, với ý muốn nương theo và bàn sâu hơn vào đề tài niềm tin mà tiến sĩ nói đến. Hi vọng cùng nhau góp phần giúp khơi dậy một chút niềm tin trong chúng ta [...]

01:50:pm 26/01/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi “nhà văn” Đông La dùng báo “Văn Nghệ TP.HCM” thoá mạ ông Lê Hiếu Đằng

Khi “nhà văn” Đông La dùng báo “Văn Nghệ TP.HCM” thoá mạ ông Lê Hiếu Đằng

Thư độc giả gửi ĐCV: Kính gửi qúy báo mạng LỀ DÂN (KHÔNG PHẢI LỀ ĐẢNG) Sáng nay vào mạng Trần Mỹ Giống thấy có bài báo này của Trịnh Hoài Văn phê bình “HIỆN TƯỢNG VĂN NÔ ĐẢNG ĐÔNG LA” rất tốt. Nếu chúng ta cứ im lặng để tên BỒI BÚT MẠT HẠNG [...]

01:38:pm 26/01/14 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Tất cả các kẻ thù của Putin

Tất cả các kẻ thù của Putin

Đợt đại ân xá trước hết đã sửa chữa được hình ảnh của Kreml trong vài tuần trước khi khai mạc thế vận hội.

04:21:am 26/01/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

04:21:am 26/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »