WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:03:pm 28/01/14 Đăng ngày “January 28th, 2014”

Chuyện vặt ở Berlin

Chuyện vặt ở Berlin

Berlin đông người Việt đủ các thành phần. Chưa đâu ở Châu Âu này người Việt đông và lắm thành phần như ở Berlin. Vì Berlin có Đông, có Tây, có cộng sản có tư bản chia nhau một thời. Nên khi gộp mới có nhiều dạng như thế. Đông nhất vẫn là dân Hà [...]

05:03:pm 28/01/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Chợ hoa ế sưng, quý bà sắm Tết bằng thẻ ghi nợ

Chợ hoa ế sưng, quý bà sắm Tết bằng thẻ ghi nợ

Chợ Tết năm nay bán chạy cũng chỉ là những mặt hàng có giá từ rẻ tới trung bình. Những thứ xa xỉ như hoa, cây cảnh bày đầy đường nhưng gần như không có người ngó. Sắm Tết toàn bằng thẻ ghi nợ tín dụng Năm nay kinh tế khó khăn, người dân chi [...]

04:53:pm 28/01/14 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi…

Ngay sau khi chiến tranh VN kết thúc chưa được bao lâu, khi “phe thắng cuộc” còn đang ngây ngất trong “hào quang chiến thắng” và thế giới còn đang nhìn vào đảng cộng sản VN với ít nhiều khâm phục thì người dân, chủ yếu là từ miền Nam, bắt đầu ồ ạt bỏ [...]

04:46:pm 28/01/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đầu năm xông đất

Đầu năm xông đất

03:39:pm 28/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nguyễn Trung Tôn: Trí óc Việt Nam cần được giải phóng

Nguyễn Trung Tôn: Trí óc Việt Nam cần được giải phóng

Khi tôi còn rất nhỏ, chắc chỉ khoảng 3 hay 4 tuổi gì đó, khi mà cuộc chiến tranh hai miền Nam – Bắc vẫn đang tiếp diễn, trẻ con chúng tôi đã được nghe rất nhiều những câu chuyện với đại ý: cả những con vật vô tri cũng biết căm thù “Mỹ – [...]

04:59:am 28/01/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cưỡi lên sấm sét

Cưỡi lên sấm sét

Trong năm Giáp Ngọ, chúng ta sẽ được xem một cuốn phim hiếm hoi về cuộc chiến Việt Nam trong đó vai trò oai hùng của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà được mô tả với sự trung thực. Tác phẩm điện ảnh này dựa trên những dữ kiện thật, được trình bày trong cuốn [...]

01:30:am 28/01/14 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »