WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:07:pm 07/01/14 Đăng ngày “January 7th, 2014”

Dương Chí Dũng “rất sợ bị ám sát”

Dương Chí Dũng “rất sợ bị ám sát”

Đề nghị vào trong bản án có đề cập đến việc đưa cho ông Ngọ 500.000 USD.

05:07:pm 07/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tàu ngầm cân sắt vụn đã về đến Việt Nam

Tàu ngầm cân sắt vụn đã về đến Việt Nam

03:45:pm 07/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Pháp Luật và những cuộc Cách Mạng xã hội

Pháp Luật và những cuộc Cách Mạng xã hội

Cách mạng xã hội vốn là kết quả vận động không ngừng của những nhu cầu và quy luật trước đó. Để rồi xoá bỏ cái cũ, thay thế cái mới tiến bộ hơn. Đó là một thay đổi lớn lao trong nhận thức và hành động của con người. Cách mạng làm biến đổi [...]

09:10:am 07/01/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Dzũng trong lòng người ở lại

Việt Dzũng trong lòng người ở lại

* Vài hạt sạn cần đãi lọc Những dòng cuối về Việt Dzũng 10 giờ 35 phút sáng Thứ Sáu 20-12-2013, giữa lúc mọi người đang rộn ràng chuẩn bị đón mừng ngày kỷ niệm Đấng Cứu Thế giáng sinh để cứu độ muôn dân, Việt Dzũng thở hơi cuối cùng trên đường đến bệnh [...]

05:38:am 07/01/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dương Chí Dũng khai người mật báo

Dương Chí Dũng khai người mật báo

Trong phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng, cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng, về tội ‘Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài’, nhân chứng Dương Chí Dũng được cho là đã khai ra danh tính người mật báo tin cho ông bỏ trốn. Một số báo đưa tin người này [...]

05:21:am 07/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam kêu gọi sự trợ giúp khẩn cấp

Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam kêu gọi sự trợ giúp khẩn cấp

Hiện tại gia cảnh cả hai chị đều vô cùng khó khăn, không kém gia đình ông Ngô Hào ở Phú Yên như chúng tôi đã tường thuật. Hai người chồng không có đủ kinh phí để trả tiền luật sư cho vợ mình.

04:20:am 07/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phê bình tập thơ dở nhất vừa được trao giải thưởng

Phê bình tập thơ dở nhất vừa được trao giải thưởng

Thì đây, thưa bạn đọc kính mến, chúng tôi xin chép bài thơ thứ năm của Mã Giang Lân in ở trang 08 trong tập: “Những lớp sóng ngôn từ” để bạn đọc tỏ tường:

04:15:am 07/01/14 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »