WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:20:pm 22/01/14 Đăng ngày “January 22nd, 2014”

Báo Trung Quốc ‘phát sốt’ vì sự lợi hại của cảng Cam Ranh

Báo Trung Quốc ‘phát sốt’ vì sự lợi hại của cảng Cam Ranh

Báo Trung Quốc ‘phát sốt’ vì sự lợi hại của cảng Cam Ranh “Có lẽ cả châu Á cũng không thể tìm kiếm được quân cảng nào độc đáo và “nguy hiểm” như quân cảng Cam Ranh của Việt Nam”, tạp chí Tuần Tin tức của Trung Quốc viết, đồng thời trích dẫn nhận xét [...]

04:20:pm 22/01/14 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Ông Lê Hiếu Đằng qua đời

Ông Lê Hiếu Đằng qua đời

“Chế độ này đã quá tệ, mọi lĩnh vực đều xuống cấp không thể nào cứu vãn được, mà các ông ấy vẫn chỉ đặt lợi ích của các tập đoàn, của gia đình và bản thân chứ không còn đặt lợi ích của đất nước lên trên.”

04:02:pm 22/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đi thăm các tù nhân lương tâm

Đi thăm các tù nhân lương tâm

Chỉ có đi thực tiễn mới thấu hiểu được sự vi phạm nhân quyền, sự lạm dụng quyền lực tràn lan đến thế nào, nhất là ở vùng nông thôn…

05:10:am 22/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Lá cờ đen trước tòa

Lá cờ đen trước tòa

Gần ðây báo trong nước bàn khá nhiều về nguyên Ðại tá công an Dương Tự Trọng, người vừa bị kết án 18 nãm tù về tội “tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài”. Trong khi nhà báo công an Nguyễn Như Phong, tổng biên tập báo Nãng lượng mới của ngành dầu [...]

04:36:am 22/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hòn đá to và hòn đá nhỏ

Hòn đá to và hòn đá nhỏ

    Năm 1942 tại Cao Bằng, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập ra nhà nước hiện nay đã làm một bài thơ nổi tiếng. Hồ Chí Minh được một số tin đồn chính thức là danh nhân văn hóa thế giới, cũng như có nhiều tác phẩm thi ca được đưa [...]

04:19:am 22/01/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tưởng niệm mùa xuân buồn

Tưởng niệm mùa xuân buồn

Qua lễ tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa, chúng ta nhận thấy đảng CSVN rất “giỏi” bưng bít thông tin, cỡ như bà nghệ sĩ ưu tú Kim Chi, “Mãi đến những ngày gần đây, qua email của bạn bè gửi tới tôi mới biết chuyện có bảy mươi tư chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh năm 1974 để bảo vệ hải đảo Hoàng Sa.”

12:43:am 22/01/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tết về Quận Cam

Tết về Quận Cam

Đây là thiên anh hùng ca của 3 giai đoạn Việt Nam Cộng Hòa từ 1950 đến nay.

12:01:am 22/01/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »