2 Phản hồi cho “Đầu năm xông đất”

  1. Hồ Bác Cụ says:

    Chủ tịt Xi Jinping: Các lị lúng là HẨU CÁN, HẨU CÁN, giỏi giỏi a (HẨU CÁN = CÁN BỘ TỐT, thi hành theo đúng lệnh của chủ, kêu ăn K..K cho con của chủ là sực ngay tắp lự)

    Nhân Dân VN (thích nói lái) lẩm bẩm: HẨU CÁN = HÁN CẨU. Mấy thằng buôn dân bán nước trong đảng cướp mafia CSVN đúng là loài HÁN CẨU!!!

  2. Thiến Heo says:

    hảo len cúng hỉ fát xồi!
    muốn ngộ lì xìììììì thì hĩnh mũi lên!

Phản hồi