WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư trả lời ông Phạm Trung Kiên

pobrane
Thưa ông Phạm Trung Kiên,

Cám ơn ông đã gửi email cho tôi để góp ý.  Hy vọng rằng Phạm Trung Kiên là tên của ông ở ngoài đời, chứ không phải bí danh.

Tôi quan niệm rằng những người đấu tranh cho tự do, dân chủ thật lòng (tôi phải dùng chữ thật lòng, bởi vì đã có những kẻ núp sau chiêu bài chống Cộng, đấu tranh cho tự do dân chủ để mưu cầu danh, lợi) là phải trao đổi, đối thoại một cách nghiêm chỉnh, lễ độ và xây dựng, để cùng nhau tìm ra con đường cứu nguy Đất Nước. Sở dĩ tôi thường ghi dưới bài viết của mình cả bút hiệu lẫn tên thật, Bằng Phong Đặng văn Âu, là để người đọc không nhầm lẫn với Bằng Phong nào khác và để chịu trách nhiệm với độc giả. Tôi thấy có người ký bút hiệu Bằng Phong, nhưng người đó không phải là tôi.

Vì quan niệm như vậy, nên tôi không ngại đối thoại, trao đổi với người bằng xương bằng thịt, (chứ không phải là ma núp trong bóng tối). Nếu ai chỉ ra cái sai của tôi, tôi sẽ ghi nhận, cám ơn và cam kết sẽ sửa đổi. Tôi còn vái người đó làm thầy. Tôi không bao giờ giận hay phản công người minh danh phê bình, chỉ trích mình. Tôi giải thích để làm sáng tỏ, để người ta hiểu mình. Biết đâu người ta sẽ trở thành bạn mình? Ban đầu có số người không hiểu tôi, nhưng dần dà theo dõi những bài viết của tôi thì họ trở nên quý mến sự ngay thẳng của tôi. Chính ông Hoàng Cơ Định có một lần gửi email cho tôi với lời nhận định về một bài viết của tôi: Tâm huyết và lập luận rất thuyết phục.

Ví dụ tôi bị nhà báo Bùi Tín dùng những thậm từ như vô lễ, hỗn hào, mắc bệnh tâm thần, hoang tưởng để mạt sát tôi, nhưng tôi đã trả lời bằng một bài viết với lời lẽ hết sức nhũn nhặn. Cuối bài, tôi còn ngỏ lời mời nhà báo Bùi Tín khi nào có dịp sang thăm Quận Cam thì cho tôi biết để tôi mời đến nhà tôi chơi, uống với nhau một ly rượu. Tại sao những người yêu tự do dân chủ không thể yêu nhau?

Tôi gửi bài viết trả lời nhà báo Bùi Tín (vì có xưng danh tánh) đến bà Mạc Việt Hồng (chủ nhiệm trang mạng Danchimviet.info) và trang mạng Danlambao. Tôi vốn cộng tác với bà Mạc Việt Hồng lâu năm, nên khi viết xong một bài thì tôi gửi đến Danchimviet,info trước tiên. Rồi sau đó tôi gửi đến Danlambao. Tôi nhờ Danlambao đăng bài viết của mình vì tôi muốn lắng nghe sự phản hồi của nhiều độc giả vào viết lời bình, như một hình thức thăm dò dư luận.
Tôi biết có những người trong nước phải dùng nặc danh (nick) vì an ninh bản thân, tôi thông cảm. Nhưng đối với kẻ sống ở hải ngoại viết bài chống Cộng hay phê bình, chỉ trích người khác mà dùng nick là họ đã tự khinh họ rồi, miễn bàn. Hạng người đó không có chỗ đứng trong hàng ngũ đấu tranh cho tự do dân chủ, văn minh.

Sau bài phản hồi của tôi, nhà báo Bùi Tin viết cho tôi một cái email dưới tựa “Thư Riêng”. Nhà báo Bùi Tín cho tôi biết, hai gia đình họ Bùi và họ Đặng đều là chỗ thân tình, thường xuyên qua lại với nhau và ông là bạn thân của các anh tôi. Tôi liền đổi cách xưng hô trong một bài viết khác ngay: Tôi gọi anh Bùi Tín và xưng em với ông (vì tôi xem người nào bạn thân của anh mình là anh mình). Giống như tôi từng gọi nha sĩ Hoàng Cơ Bình bằng anh và xưng em, vì ông Bình là bạn của ông anh tôi.

Kể ra chuyện này để ông Trung Kiên thấy rằng tôi đặt vấn đề với Việt Tân không hề có chủ tâm hạ bệ uy tín Việt Tân. Tôi biết dòng họ Hoàng Cơ rất tiếng tăm, rất danh giá ở Miền Bắc. Tôi đặt vấn đề họ có cơ hội nói lên sự trong sáng, minh bạch. Tôi không muốn những người mang họ Hoàng Cơ bị mang tiếng xấu về cái tội lừa bịp Niềm Tin của đồng bào, tác hại cho công cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ.

Mỗi khi tôi viết bài đề cập đến Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Việt Nam (Mặt Trận) của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh hay Việt Tân thì lập tức có những kẻ dùng Nick để xỉ vả tôi bằng những ngôn từ hết sức bẩn, hết sức mất dạy. Bắt buộc tôi phải nghi kẻ đó là người của Mặt Trận hay Việt Tân. Tôi không thèm trả lời, vì tôi khinh. Nên nhớ, tôi chưa hề dùng bất cứ lời lẽ khiếm nhã hay xách mé khi đặt vấn đề với Mặt Trận. Lúc nào tôi cũng dùng chức vụ Phó Đề đốc trước phương danh Hoàng Cơ Minh và không bao giờ dùng cái tên Mặt Trận Phở Bò để châm biếm giống như nhiều tác giả khác.

Sở dĩ tôi phải giữ phong cách viết như thế để cho độc giả không thể khinh Người Lính Việt Nam Cộng Hòa được. Thua trận vì nhiều lý do, dù là kẻ chiến bại, nhưng phải bảo vệ thanh danh người lính đã chiến đấu vì TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM. Cho nên, kẻ nào ghét tôi là quyền của kẻ đó; nhưng tôi không thể để cho người khác khinh mình được. Nhất là không thể để cho người cộng sản khinh mình. Tôi cương quyết sống cho xứng với lý tưởng của người lính VNCH.

Tôi nguyên là đảng viên Đảng Đại Việt, nhưng đã không còn sinh hoạt Đảng từ năm 1988, sau buổi kết hợp của các hệ phái trong Đảng bất thành vì sự chia rẽ giữa các đồng chí thủ lãnh như các ông Hà Thúc Ký, Nguyễn Tôn Hoàn, Nguyễn Ngọc Huy. Trước năm 1975, họ không đoàn kết thành một khối để chống Cộng, nên mất nước. Sau năm 1975, họ không thấy sự chia rẽ của mình là có tội với Trương Tử Anh, với Tổ Quốc, vẫn tiếp tục chia rẽ. Tôi cho rằng sự chia rẽ là bất xứng vì họ không đặt quyền lợi Tổ Quốc lên hàng đầu, mà họ chỉ nghĩ đến danh vọng cá nhân. Tôi bây giờ không nằm trong đảng nào, tổ chức nào. Nay tuy đã già, nhưng tôi còn cất lên tiếng nói chống lại cái Ác, sự Gian Dối, vì nghĩ mình còn mang nợ núi sông, nợ nòi giống, nợ tổ tiên, chứ không vì bất cứ một động cơ nào khác.

Ông Kiên viết: “Có thể” việc làm của MT trong quá khứ có “SAI SÓT” (?). Sao ông Kiên khéo dùng chữ thế? Chuyện Mặt Trận làm mà ông chỉ nghi ngờ là SAI SÓT thôi à? Đối với tôi, việc làm của MT đi lừa đảo đồng bào (qua các bài đăng trên tờ Kháng Chiến) là một trọng tội làm mất chính nghĩa đấu tranh của người quốc gia. MT dùng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ dán vào các thùng giấy, lon kim loại đặt lây lất ở các xó chợ, tiệm ăn để xin tiền đồng bào đóng góp yểm trợ Kháng Chiến mà ông Kiên không thấy đó là sự sỉ nhục CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA một cách nghiêm trọng hay sao? Một người từng đem xương máu để bảo vệ Ngọn Cờ Vàng như tôi đâu có thể im lặng trước sự SAI SÓT ấy được!?

Ông Kiên tiếp: “Nhưng Ý CHÍ và tấm lòng YÊU NƯỚC của ông Hoàng Cơ Minh thì không thể nào phủ nhận được!”. Ông Kiên đã từng nghe ai nói câu: “Nhiệt thành mà ngu dốt thì trở thành phá hoại” chưa? Tôi là người từng trải qua nhiều đêm với Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh (HCM) để bàn bạc về việc thành lập tổ chức đấu tranh bằng bạo lực. Tôi đã khuyên ông HCM đừng áp dụng phương thức tổ chức, phát triển đoàn thể theo cái lối của cộng sản. Thứ nhất, không phát động quần chúng khi thời điểm chưa cho phép. Thứ hai, không được phép dùng lối tuyên truyền kiểu cộng sản. Ông HCM cho rằng tôi chỉ là lý thuyết gia (!); chứ không dám hành động. Tôi đã trả lời: “Nếu anh vẫn cứ hành động như cái kiểu của anh trình bày với tôi, thì sớm muộn gì anh cũng sẽ trở thành thảo khấu”.

“Không ai có thể phủ nhận lòng yêu nước của ông Hoàng Cơ Minh”. Ông Kiên nói đúng. Nhưng yêu nước mà thiếu trí tuệ thì trở thành tai hại cho bản thân và cho đại cuộc. Phe Đại tá Phạm văn Liễu tố giác ông HCM chẳng chịu về nước kháng chiến gì cả; chỉ nằm lỳ bên Nhật mà cứ bắt anh em đi vận động kinh tài. Ông HCM bị chạm tự ái, chạm danh dự, nên kéo một số đồng chí lên đường Đông Tiến để … TỰ SÁT mà thôi! Ông Kiên có hiểu vì sao tôi dùng hai chữ “TỰ SÁTt” không? Bởi vì không ai lên đường vào đất địch mà lại khua chiêng gióng trống ầm ĩ như MT vậy cả! Tôi đã ngăn Trung tá Lê Hồng và Ngô Chí Dũng đừng đi như thế mà thiệt thân, hy sinh vô ích.

Hai nhà báo Đạm Phong, Lê Triết viết bài đả kích Mặt Trận là bịp bợm, lừa đảo thì sau đó bị giết. Tôi không có bằng chứng để kết tội MT; nhưng tôi nghi. Về cái chết của ông HCM và các đồng chí của ông thì tôi cho rằng kẻ giết ông HCM là những cán bộ cao cấp của MT như các ông Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Xuân Ninh. Bởi vì “lãnh tụ” lên đường TỰ SÁT như vậy mà các ông ấy không can ngăn. Nếu tôi ở địa vị như các ông ấy, thì đời nào ông HCM chết! Nghi vấn được đặt ra: “Biết đâu các ông muốn lãnh tụ chết để được thừa hưởng món tiền khổng lồ do đồng bào đóng góp bấy lâu?”. Tôi không xuyên tạc, vu khống đâu nhé! Vì họ không ngăn lãnh tụ, khiến tôi nghi ngờ.

Sau cái chết của ông HCM, nếu tôi là ông Hoàng Cơ Định, thì tôi sẽ thông báo cho đồng bào biết Đảng trưởng đã hy sinh và làm lễ truy điệu đàng hoàng. Tôi sẽ tuyên bố từ bỏ con đường đấu tranh cách mạng bằng vũ lực, dùng đất Thái Lan làm bàn đạp để bí mật đưa cán bộ về nước xây dựng cơ sở hạ tầng, chờ ngày tổng khởi nghĩa là không thể thực hiện được nữa, vì Thái Lan đã ký kết hiệp thương với Việt Cộng. MT sẽ tiếp tục đấu tranh, nhưng bằng con đường chính trị, danh xưng Mặt Trận sẽ đổi thành Đảng Việt Tân. Số tiền quyên góp được bấy lâu nay sẽ dùng để huấn luyện, đào tạo những trí thức trẻ về lòng yêu nước Việt và chuẩn bị cho họ kỹ thuật đấu tranh, có đầy đủ bản lĩnh, khả năng lý luận, nhằm đấu tranh chính trị hiệu quả với cộng sản.

Nếu tôi là ông Hoàng Cơ Định thì tôi sẽ sử dụng cái tài tiên đoán trúng phóc thị trường chứng khoán lên xuống hàng ngày của nhà kinh tế lỗi lạc Nguyễn Xuân Nghĩa để đầu tư bằng cái vốn quyên góp bấy lâu, thì tiền sẽ vô như nước; chứ không cần ngồi nặng óc hư cấu những bức thư của chiến hữu Chủ tịch Hoàng Cơ Minh từ trong nước gởi ra thăm đồng bào quốc ngoại vào dịp Tết và các cháu nhi đồng vào dịp Trung Thu! Và không đặt những thùng giấy, những cái lon kim loại dán Cờ Vàng lây lất nơi thị tứ để xin đồng bào yểm trợ, cho thêm mang tiếng đi lừa! Ấy mới là mưu lược của người lãnh đạo. Dùng thủ đoạn hay tiểu xảo là hạ sách. Một ngày nào đó quần chúng khám phá ra cái tiểu xảo của mình, thì chỉ còn có cách TỰ SÁT hoặc đào cái lỗ mà chui xuống thôi, nếu còn đôi chút tự trọng,

Ông Kiên cho rằng sự tuyên truyền bằng những bài viết tường thuật những trận đánh các đồn công an cộng sản trong nước đăng trên tờ Kháng Chiến của Bộ Tham Mưu ông Hoàng Cơ Định chỉ là việc làm SAI SÓT à? Luận điệu tôn vinh ông HCM là anh hùng, là yêu nước thì tôi nghe từ những cán bộ MT đã nhiều lần rồi. Thiên hạ đều biết Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh phải TỰ SÁT vì lâm vào bước đường cùng, không thể bào chữa cho sự đánh lừa của mình bằng những Đại hội Chính Nghĩa rầm rộ trước kia Nhưng không ai dám lên tiếng vì sợ bị chết thảm như Đạm Phong, Lê Triết.

Tôi đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn KQ Đào Vũ Anh Hùng trên giai phẩm Lý Tưởng do tôi phụ trách, liền bị MT cho đoàn viên đến đòi tịch thu tờ báo, hăm dọa tính mạng bản thân tôi và vợ con tôi. Những người cộng tác với tôi trong tờ Lý Tưởng đều im lặng trước cái chết của người KQ Phạm Đăng Cường, vì sợ. Chỉ có một mình tôi đương đầu, vì tôi đã đề ra chủ trương “Không Bỏ Anh Em, Không Bỏ Bạn Bè”. Đó là lý do tôi viết bài “JE SUIS CHARLIE” gần đây.
Ông Kiên nghĩ rằng hành động hăm dọa đó là SAI SÓT à? Tôi nói với đoàn viên MT: “Các anh chưa làm nên trò trống gì, chưa làm rụng cái lông chân Việt Cộng, mà đã đi hù dọa một người lính từng vào sinh ra tử ngoài chiến trường như tôi mà không thấy mắc cỡ, ngượng ngùng à?” Nếu ông Trung Kiên đã đọc bài “Tôi là Charlie” của tôi đã đăng trước đây thì biết rõ tôi thà chết; chứ không thể để cho kẻ bất xứng bắt nạt. Chết cho lý tưởng mình theo đuổi là cái chết vinh dự.
Hành động khủng bố của MT đối với tôi, đối với tờ báo Lý Tưởng là làm mất chính nghĩa đấu tranh của người quốc gia. Tôi chống không phải vì muốn tỏ ra mình anh hùng; tôi chống vì tôi không muốn bị Việt Cộng coi thường người lính VNCH run sợ trước bạo lực.

Tôi nghiêm chỉnh đặt vấn đề trực tiếp đến các ông Hoàng Cơ Định, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, bác sĩ Trần Xuân Ninh, Trung tá KQ Nguyễn Kim Huờn, bởi vì tôi nghĩ họ cần phải công khai xin lỗi đồng bào thì Việt Tân mới có thể công khai hoạt động bằng danh xưng của mình; chứ không thèm núp dưới những cơ sở ngoại vi. Nhưng các ông ấy đều im lặng, không một người nào trả lời yêu cầu của tôi. Tôi coi thái độ im lặng của các vị đó là không xứng đáng với tư cách người nhân danh đấu tranh vì tự do dân chủ. Họ giống như bọn cầm quyền cộng sản thường ngạo mạn không thèm trả lời những thư ngỏ, kiến nghị của các “lão thành cách mạng” vào hàng cha chú chúng nó.

Có vài bạn bè thân quen của tôi khuyên: “Thôi! Anh hãy dồn nỗ lực đánh thằng Việt Cộng thì hơn. Việt Tân coi như cháy rồi, đâu có ảnh hưởng gì nữa”. Tôi kể cho bạn bè tôi nghe mẩu chuyện tôi về Việt Nam để dự lễ các cháu tôi đưa tro cốt anh tôi về chôn ở nghĩa trang dòng họ Đặng tại Diễn Châu, Nghệ An. Anh cán bộ Công An Văn Hóa thẩm vấn tôi đặt câu hỏi: “Bác có phải là đoàn viên của Việt Tân không? Bác hãy cho biết hoạt động của Việt Tân ở Mỹ”. Không suy nghĩ, tôi đáp: “Việt Tân là của các anh, làm sao tôi có thể là đoàn viên của Việt Tân được?”. Anh Công An quắc mắt lên và quát: “Bác nói bậy! Việt Tân là bọn phản động!”. Tôi từ tốn giải thích: “Tôi không có bằng cớ để nói Việt Tân là của các anh, nhưng qua suy luận bình thường thì tôi nghĩ Việt Tân bây giờ là của các anh, bởi vì bất cứ nhà tranh đấu dân chủ nào trong nước bị các anh bắt, đều vu cho họ là Việt Tân. Các anh dùng cái chiêu đó để tạo uy tín cho Việt Tân ở hải ngoại. Thời còn VNCH trước 1975, các anh đã sử dụng ngón nghề chui sâu trèo cao. Khi Miền Nam mất, mới lòi ra nhà báo Phạm Xuân Ẩn, Tướng Hạnh là người của các anh. Việt Tân là cái đảng thoát thai từ Mặt Trận HCM, kết nạp đồng chí một cách bừa bãi ở các trại tỵ nạn Thái Lan, thì chắc chắn các anh phải cài cắm người của các anh vào.”.

Kính thưa ông Trung Kiên,

Trước năm 1975, cộng sản đã dùng những cán bộ giả danh Thầy Chùa để phá nát Miền Nam. Nay sau năm 1975, cộng sản lại tiếp tục dùng cái chiêu đó. Bây giờ chùa mọc ra như nấm, tín hữu đến đóng tiền rất đông. Chùa nhiều nhưng thiếu Thầy Trụ trì, vì ở ngoài này giới trẻ không chịu đi tu, nên phải nhập cảng Thầy Chùa từ trong nước. Mà Thầy Chùa do Việt Cộng xuất cảng ắt phải là Thầy Chùa quốc doanh! Sức mấy hàng đệ tử Thầy Không Tánh được Việt Cộng cho sang đây để làm trụ trì? Tôi là Phật tử nhiều đời, bây giờ chỉ thiết bàn thờ Phật để hương khói; chứ không đến chủa vì sợ bị rơi vào chùa của “Đảng ta” mà mình không hay. Tôi không rõ ông Kiên Trung có là đảng viên Việt Tân hay không? Nếu là đoàn viên của Việt Tân thì hãy cố mở mắt thật to ra mà nhìn, kẻo ngày sau hối hận thì đã muộn rồi. Tôi rất lo sợ giới trẻ ở hải ngoại lại bị mắc lừa giống như thanh niên thời Việt Minh vào năm 1945 lắm! Các “lão thành cách mạng” bị cộng sản lừa, hy sinh tuổi hoa niên quý báu. Tới nay còn lớn tiếng hoan hô Hồ Chí Minh, vì sợ mất sổ hưu và vì hèn. Sự thật về Mặt Trận đã phơi bày, mà tới giờ này đoàn viên MT vẫn nghĩ ông Hoàng Cơ Minh là anh hùng thì đâu có khác gì các “lão thành cách mạng” như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh? Đảng cộng sản là đảng cướp thì làm gì có “lão thành cách mạng? Chỉ có “lão thành ăn cướp” thôi!

Tôi đã nhiều năm đặt vấn đề với Việt Tân không phải vì đố kỵ, vì có mục đích triệt hạ Việt Tân để đề cao tổ chức của mình nhằm thu hút cán bộ. Tôi là người viết độc lập, không ở trong đảng nào. Viết là để cảnh báo đồng bào. Tờ báo hay trang mạng nào muốn đăng bài của tôi, cứ việc tự nhiên. Nếu thông báo cho tôi biết thì quý. Tôi muốn Việt Tân phải trong sáng, công khai trả lời với quần chúng những việc làm SAI SÓT trong quá khứ; chứ đừng lấp liếm, hễ ai đụng đến thì vu cho người ta là cộng sản hoặc làm lợi cho cộng sản. Có như thế thì Việt Tân mới có uy tín, chính danh để hoạt động.

Đừng chụp mũ hoăc vu cho người ta làm lợi cho cộng sản để rồi không ai dám nói lên cái SAI SÓT của mình. Luận điệu đó chẳng khác gì Việt Cộng kết tội những người bất đồng chính kiến là thế lực thù địch có âm mưu lật đổ chính quyền. Hãy biết lắng nghe để sửa đổi, để thăng tiến và để rửa cái tội lừa bịp trong định kiến của cộng đồng.

Tôi từng viết email mời kỹ sư Hoàng Cơ Định nếu có dịp về Quận Cam thì ghé nhà tôi chơi, để cùng nhau “đàm đạo” chuyện nước non. Tôi không ngại đối thoại, trao đổi, tranh luận với ai cả, ngay cả với Việt Cộng, vì tự biết tấm lòng và bản lĩnh của mình. Không làm điều gì khuất tất thì chẳng có điều gì mà mình phải sợ cả. Tiền bạc, danh vọng không lung lạc được tôi. Nếu ông Trung Kiên muốn thảo luận với tôi về vấn đề Đất Nước một cách nghiêm chỉnh, tôi sẽ sẵn sàng. Hành động chụp mũ như kiểu cộng sản là đóng cánh cử đối thoại, càng chứng tỏ kẻ đó có điều gì khuất tất hoặc không có trí tuệ.

Làm người chiến sĩ dân chủ ở nước tự do, trước hết phải công khai, minh bạch, dũng cảm. Biết rằng đụng vào các ông Thầy Chùa quốc doanh rất dễ bị chúng dùng tôn giáo để chụp mũ và bôi nhọ. Nhưng tôi vẫn đề cập với ông vấn đề này. Tôi đã gặp nhiều người nhìn thấy cái nguy cơ Phật Giáo băng hoại vì bọn giả danh trà trộn, nhưng đều sợ bị bôi nhọ, nên không ai dám minh danh nói ra. Không phải tôi muốn làm người can đảm, nhưng tôi không thể im lặng trước những điều sai trái. Sai trái, chứ không phải là SAI SÓT đâu, ông Trung Kiên nhé!

Đối với những nhà dân chủ trong nước, tôi sẽ bàn sau với ông. Xin vắn tắt:

Ông Nguyễn Trọng Vĩnh so sánh Đảng Cộng Sản thời của ông là tốt, được dân yêu, dân quý, dân tin tưởng. Đến ngày nay Đảng Cộng Sản mới tha hóa, biến chất. Nếu người nói câu đó là vô danh tiểu tốt, một cán bộ tuyên truyền cấp xã thôn, tôi không thèm đếm xỉa. Nhưng ông Vĩnh là cựu Đại sứ, là ông Tướng mà nói câu đó thì rất dễ làm cho giới trẻ tưởng đó là sự thật. Đảng Cộng Sản từ lúc thành lập đã là đảng cướp rồi! Đất Nước đã rơi vào tình trạng tồi bại như thế này, mà đem luận điệu dùng Hồ Chí Minh làm vỏ bọc là ngụy biện. Ông Trung không nhìn ra bọn cầm quyền cộng sản bắt dân chúng, cán bộ học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, noi gương đạo đức Hồ Chí Minh; rồi người như cụ Vĩnh đi vái lạy, tôn thờ Hồ Chí Minh thì có phải cụ Vĩnh đang làm công tác dân vận cho đảng không?

Tại sao cụ Vĩnh không học tấm gương can đảm của cháu chắt mình như Phương Uyên đã nhìn thẳng vào mặt quan tòa và nói: “Tôi chống cộng sản; chứ tôi không chống đất nước”. Tại sao cụ Vĩnh không làm được như người thanh niên Nguyễn Đức Kiên dám mắng lại Nguyễn Phú Trọng khi ông này cho rằng những đảng viên đòi hỏi đa nguyên đa đảng, tự do dân chủ là thoái hóa, biến chất, đạo đức suy thoái? Cụ Vĩnh có biết chữ ngượng là gì không? Hay những sợi thần kinh biết xấu hổ đã bị đứt hết rồi?

Trước đây, tôi phê bình các “lão thành cách mạng”, các nhà trí thức cứ ngồi nhà thảo kiến nghị dâng lên Đảng bằng lời lẽ hết sức lễ phép, rồi kêu gọi mọi người từ trong nước ra hải ngoại ký vào, là hành động mà tôi nghĩ rằng họ đang tạo sự chính đáng (legitimacy) cho bọn cầm quyền thống trị, vốn là đảng cướp. Họ bất bình, nhưng đó là sự thật thì phải nhìn nhận chứ!. Chẳng lẽ có gan tranh đấu mà lại sợ Sự Thật?. Tại sao họ không mang tinh thần trách nhiệm như nhà thơ Bùi Minh Quốc đã nói: “Mình là người từng góp phần tạo ra bộ máy cai trị này thì mình phải có bổn phận hủy bỏ bộ máy đó đi”? Tôi đọc thấy có nhiều vị khoa bảng danh tiếng ở hải ngoại đặt bút ký vào các bản kiến nghị đó, lòng tôi buồn ghê lắm! Hình như họ thích tranh đấu cho có lệ để khỏi mang tiếng là người vô cảm trước thời thế? Có người bào chữa rằng cụ Vĩnh phải dùng tấm mộc Hồ Chí Minh làm vỏ bọc là một chiến thuật. Không! Tôi không đồng ý với luận điệu đó! Ta không thể lên án hành động diệt chủng của Đức Quốc Xã, mà lại ca ngợi, thần thánh hóa Hitler!

Tại sao những linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đứng trên tòa giảng dám ngang nhiên vạch trần tội ác của đảng cộng sản; mà những “cách mạng lão thành” tự hào từng quyết tử để dân tộc quyết sinh như ông Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh lại không noi gương các linh mục ấy? Tại sao lại dối trá bảo “ĐCS sinh ra vì nước vì dân, không phải vì lợi ích riêng tư nào của Đảng.” mà không biết xấu hổ? Chẳng lẽ trời cho sống đến hơn trăm (100) tuổi mà cụ Vĩnh cuối đời vẫn không chịu nói một lời chân thành để tạ tội với quốc dân? Cụ Vĩnh từng tiết lộ cụ xuất thân con nhà bần cố nông. Một anh bần cố nông, chẳng có điều kiện học hành, được Đảng phong Tướng, cử làm Đại Sứ, chắc chắn cụ Vĩnh phải có thành tích giết “bọn phản động” (chữ của cộng sản) nhiều lắm! Mà “bọn phản động” đó là những địa chủ như bà Nguyễn thị Năm, những nhà ái quốc không theo cộng sản như Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Nếu cụ Vĩnh chưa tỏ ra ăn năn hối hận, chỉ cần đừng tán dương đảng cộng sản, dừng ca ngợi Hồ Chí Minh thì cũng đủ cho nhân dân sẵn sàng tha thứ tội ác của cụ trong quá khứ! Nghe cụ Vĩnh nói “ĐCS sinh ra vì nước vì dân” là tôi đã muốn lộn điên lên rồi! Già mà chưa trót đời. Phải để cho thế hệ sau kính trọng chứ!

Các nhà trí thức lập ra trang mạng Bauxitevn để chống Trung Cộng khai thác quặng mỏ ở Tây Nguyên mà treo hình Võ Nguyên Giáp làm ICON là tôi không đồng ý, chứ tôi không chống các nhà trí thức ấy. Vì Võ Nguyên Giáp nằm trong cái Đảng Cướp Cộng Sản đã thông đồng với Trung Cộng áp đặt nền chuyên chính trên đất nước ta, thì không thể là biểu tượng chống Trung Cộng được. Tôi đề nghị Ban biên tập Bauxitevn treo hình cụ Phan Chu Trinh, nhà tranh đấu chủ trương bất bạo động để “Khai Dân Trí – Chấn Dân Khí – Hậu Dân Sinh” mới đúng lý tưởng của người trí thức.

Dân Trí rất cần để chống lại chính sách ngu dân bị bọn lưu manh lường gạt, lừa phỉnh, nhằm đưa đất nước đi lên bằng trí tuệ.

Dân Khí rất cần để không cúi rạp mình trước sự bách hại, khủng bố của bọn cường quyền hèn hạ không dám chống lại tham vọng bành trướng của bọn Thực dân mới Trung Cộng.

Càng ngày bản chất ăn cướp của bọn cầm quyền cộng sản càng lộ rõ. Chúng vừa lưu manh, vừa tàn bạo. Không thể bổ óc chúng ra để nhét vào đầu chúng những điều tốt đẹp, xây dựng. Chỉ còn một con đường duy nhất là toàn dân phải có sự dũng cảm như Đoàn văn Vươn, như một bà già nhà quê bị cướp đất, dám ưỡn ngực ra, chỉ thẳng vào mặt tên Công An mà quát: “Mày có giỏi thì bắn tao đi!” Nếu muốn đấu tranh với cộng sản để cứu nước là phải hành động như thế! Không lôi thôi, nghĩ ngợi suy tính thiệt hơn cho bản thân, thì nước Việt Nam ta sớm muộn gì cũng mất về tay giặc.

Cuối cùng, tôi xin mạo muội góp ý với ông Phạm Trung Kiên. Nếu ông hoạt động trong đảng Việt Tân thì ông phải yêu cầu tổ chức phải trả lời những việc làm khuất tất của Mặt Trận (vì MT là cha đẻ của Việt Tân). Ông Nguyễn Kim Huờn tiết lộ với tôi trước mặt các anh em Không Quân vào đầu Tháng 7 năm 2013 rằng ông đã ly khai khỏi Việt Tân. Tôi đã yêu cầu ông Nguyễn Kim Hườn phải mở cuộc họp báo để trình bày lý do tại sao ông ly khai khỏi Việt Tân, giống như ông đã họp báo khai trừ bác sĩ Trần Xuân Ninh. Trong một bài báo, tôi tường thuật sự kiện đó thì bị một người có bí danh Colleen Ha viết email xỉ vả tôi nói dối. Colleen Ha quả quyết ông Huờn vẫn còn hoạt động trong Việt Tân. Đáng lý ra ông Huờn phải lên tiếng nhìn nhận điều tôi viết là sư thật. Tiếc thay! Ông Huờn im lặng.

Tôi đặt vấn đề với quý ông Hoàng Cơ Định, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Trần Xuân Ninh, ông Nguyễn Kim Huờn, nhưng họ đều im lặng. Chắc họ có điều khuất tất, mới sợ SỰ THẬT!

Tôi xin lặp lại điều này một lần nữa:

Chúng ta chống Cộng, diệt Cộng là diệt sự lừa đảo, dối trá, lường gạt, tội ác để xây dựng một nước Việt Nam có tự do, có một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thật sự. Bọn cộng sản lưu manh, chúng hô hào mục tiêu trên để đánh lừa đồng bào mà thôi. Chúng thả một nhà tranh đấu sang Hoa Kỳ để thỏa mãn yêu cầu của Mỹ; chúng lại bắt bỏ tù cả chục người khác.

Chúng ta tiêu diệt cộng sản không nhằm mục đích dành giựt độc quyền thống trị. Hay tranh nhau diệt Cộng (tức là diệt cái Ác, cái lưu manh, gian trá); chứ đừng tranh nhau miếng đỉnh chung hay tranh cái danh hão. Đường lối đấu tranh là vương đạo, vì nước, vì dân. Cái câu “Cứu cánh biện minh phương tiện” tuyệt đối không thể là phương châm hành động của người đấu tranh, dù là tranh đấu cho TỰ DO – DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN.

Xin cảm ơn ông Phạm Trung Kiên đã dành thì giờ quý báu để đọc hết thư trả lời của tôi. Tôi đòi hỏi Việt Tân phải công khai, trong sáng để Việt Cộng không thể trà trộn vào tổ chức; chứ tôi không có mục đích chống phá hay phỉ bang Việt Tân.

Chân thành chúc ông và gia quyến dồi dào để sáng suốt nhận định vấn để, để đừng bị lừa phỉnh mà nguy hại cho bản thân ông, gia đinh và dân tộc Việt Nam. Về sau hối hận, chẳng còn kịp nữa

Trân trọng,

Bằng Phong Đặng văn Âu, ngày 15 tháng 9 năm 2015

© Đàn Chim Việt

38 Phản hồi cho “Thư trả lời ông Phạm Trung Kiên”

 1. Trung Kiên says:

  Chào ông Peter Phạm (peterhonda123@yahoo.com) cùng tất cả Quý vị

  Trước hết, cám ơn ông Peter Pham đã “bình luận” bài viết (phản hồi) của tôi gởi ông Đặng Văn Âu.

  Tôi rất hoan nghinh tất cả mọi ý kiến; khen/ chê, bình luận, hay phê bình chỉ trích, nhưng xin đi thẳng vào luận điểm mà tôi đề cập, không nên suy diễn, áp đặt một cách khiên cưỡng!

  Rất tiếc lời phê bình của ông Peter Pham, không những không đi thẳng vào nội dung bài viết, mà còn có những lời lẽ khích bác “tương tự” như của ông Âu khi viết rằng;

  Ông PTK viết rất là lan man tản mạn,đi loanh quanh ,(cho đời) thiệt là mõi mệt, tôi chỉ vạch ra vài điểm mà tôi cho là ông ptK cố tình lấp liếm.” (sic)
  .
  1/ Ông Peter Pham cũng như ông Đặng Văn Âu đã lẫn lộn giữa “bí danh” với… ” bút danh, nặc danh”

  Cần phải phân biệt rõ ràng;

  1) “bí danh” dùng để đấu tranh “bí mật” với csvn hay với kẻ địch.
  2) “bút hiệu” (hay bút danh) dùng để viết văn,
  3) “nặc danh” là những kẻ tiểu nhân, ném đá giấu tay hay “hàm huyết phún nhân” (chữ của ông) giữa cá nhân với cá nhân chửi rủa vu cáo, chụp mũ, …hay của những kẻ bất mãn nào đó… che mặt, giấu tên để vu khống, xuyên tạc chống phá tập thể hay tổ chức….!

  Hồ Chí Minh không chỉ dùng “bí danh” để hoạt động chính trị. Dùng “bút hiệu” để tự ca ngợi, tô vẽ mình. Dùng “nặc danh” để viết bài vu khống tố cáo bà và lên án bà Cát Thanh Long Nguyễn Thị Năm là một vị đại ân nhân của ông Hồ và lãnh đạo đảng, mà còn “mạo danh” (Nguyễn Ái Quốc) để đánh lừa đồng bào…

  Cả ông Đặng Văn Âu và ông Peter Pham cố tình đưa nhân vật Hồ Chí Minh vào bài viết của tôi và cho rằng… tôi cổ vũ cho “nặc danh” là một sai lầm, gượng ép !

  Thưa ông Peter Pham, ở trong nước không chỉ vỏn vẹn một số ít “những người trẻ anh hùng” (can trường)…như ông kể ở trên …mà còn cả hàng vạn người khác hoạt động “bí mật” với “bí danh nữa”. Ông chịu khó vào Youtube sẽ thấy.

  Thưa các Ông, những người “Chính danh” đang dấn thân đấu tranh cho “DÂN CHỦ” chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm, hầu như số đông trong họ đã bị csvn nhận diện, bị bạo quyền trù dập, khủng bố, quấy nhiễu đời sống, hoặc bắt giữ giam tù!

  Ngay cả một số người ở hải ngoại đang góp phần đấu tranh cho “DÂN CHỦ” dùng “chính danh”, khi về đến VN đều bị bạo quyền csvn tìm bắt hoặc ngăn chận. Chỉ những người dùng “bí danh” mới có thể hoạt động được phần nào, nhưng vẫn khó thoát khỏi những con mắt cú vọ của an ninh csvn!

  2/ Ông viết:…”ông có vẻ thần tượng hoang co minh ( hcm) quá nhỉ! Việc lừa gạt đồng bào, hủy diệt niềm tin kháng chiến, tiền chúng tôi mất, chuyện nhỏ, kiếm lại được, tiền là giấy, đốt thì cháy, cháy thành bụi, bụi thì bay…..bay thì “xí cô hồn”. Nhưng Niềm Tin thì hỏng nhỏ chút nào cả, ông hcm thiêu đốt niềm tin, hủy diệt ước mơ, ước mơ xây dựng lại quê hương, quang phục lại đất nước, hậu quả còn di hại cho đén ngày hôm nay” (sic)

  Thiển nghĩ, không ai có thể làm mất niềm tin của ai được, trừ khi người đó không có, hay niềm tin không đủ lớn để triển khai mà thôi!

  Nếu “thật sự ông có niềm tin” thì đã không chán nản và thất vọng như thế! Không cộng tác với tổ chức, đảng phái này, thì gia nhập đảng chính trị khác mà ông cho là hợp với niềm tin của mình!

  Vì rằng, những người có niềm tin thì họ rất quyết tâm, không dùng đường bộ thì đi đường thủy để đến đích, thua keo này thì bày keo khác…

  Tản mạn một chút cho vui, nhưng để cùng nhau tham khảo và suy nghĩ,… nếu csvn không có niềm tin vào lẽ “tất thắng” thì họ đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi (!)…

  Trong cuộc chiến, đa phần họ bị thảm bại nặng nề, quân của họ đã bị ném vào lò lửa chiến tranh rất nhiều. Và …12 ngày đêm Hà Nội bị bom Mỹ đánh tơi bời thiếu điều kiệt quệ, ..nếu kéo dài thêm vài ngày nữa thì chắc hẳn là họ sẽ phải đầu hàng…Thế nhưng họ chịu đựng…như Quý vị đã thấy đưa đến ngày 30.4.1975!

  Ông viết:…”Sau MT hcm,biết bao người có tâm huyết, biết bao người có tấm lòng, nhưng đều nhận sự rẻ rúng, nghi ngại của Cộng Đồng . Ông Kiên ơi, làm ơn chỉ cho tôi phương cách nào để khôi phục lại niềm tin!

  Đừng nghĩ rằng tôi “thần tượng” ông Hoàng Cơ Minh nhé!

  Tôi chưa một lần biết mặt quen tên. Ông Hoàng Cơ Minh cũng chưa hề là một vị lãnh đạo QG tài ba lỗi lạc, mà chỉ là một “tướng sĩ” đấu tranh phục quốc. Ông và các chiến sĩ của ông đã vong mạng chỉ vì hoài vọng giải cứu quê hương…

  Không chỉ riêng ông Hoàng Cơ Minh, mà bất cứ ai có hành động như thế cũng đủ cho tôi ngưỡng mộ rồi!

  Còn những chuyện mà ông Âu và một số người tố cáo, lên án…nhưng lại không nêu ra đuợc bằng chứng nào cụ thể nào!

  Thưa Quý Ông…TK “binh vực,chửa cháy cho MT hcm” để ăn cái giải rút gì, mà chỉ muốn nói lên quan điểm của mình, vì đối với tôi, tất cả những tố cáo phải dựa trên “SỰ THẬT” với bằng chứng cụ thể, đàng hoàng…

  Cái chết của nhà báo Đạm Phong và Lê Triết đến nay vẫn còn trong bóng tối mù mịt, ngay FBI cũng chưa tìm ra thủ phạm, thế mà một số người cứ cột vào cổ MT của ông Hoàng Cơ Minh với câu, “còn ai vào đây nữa ?”. Như vậy có hàm hồ quá không?

  Nói như thế là “vô tình” các vị này đã đề cao Mặt Trận của ông Hoàng Cơ Minh…có khả năng qua mặt FBI ???

  Ông Peter Pham và Đặng Văn Âu có nhìn ra vấn đề không?

  Các Ông tố cáo MT lừa đảo, làm tiền với nhiều bài viết trên nhiều mặt báo, được tung lên mạng, khiến tôi càng thêm nghi ngờ.

  Vì rằng khi tố cáo ai thì phải có bằng chứng cụ thể. Tại sao các Ông không lập hồ sơ để “lôi cổ” họ ra hầu toà, buộc họ phải bồi thường thiệt hại, mà cứ hậm hực, hận thù như thế chỉ hại cho sức khoẻ mà thôi, đúng không?

  3/ Ông viết…”Còn việc ông Bang Phong viết kiến nghị gỏi thủ tướng Việt Cộng Nguyen tan Dung.ông Kiên lại xuyên tạc, vu khống cho là ông BP thỏa hiệp với CS, lại còn cho là ông BP góp ý, chỉ bảo, chung tay nối kết với VC….v…v..

  Ông Peter Phạm ơi,

  Ở đoạn này thì tôi phải trả lại ông văn từ… “xuyên tạc, vu khống cho ông BP thoả hiệp với CS” rồi…Vì tôi không hề nghĩ hay viết như vậy…

  Ngược lại, tôi hoàn toàn tán đồng và ủng hộ việc làm này của ông Âu, vì đó cũng là ý tưởng của tôi…

  Tội nghiệp quá ông Peter Phạm ơi, chính ông mới là kẻ bẻ cong, bẻ quẹo chữ nghĩa đó. Mời ông hãy đọc lại đoạn văn của tôi dưới đây:

  Theo ngu ý của kẻ hậu sinh này thì… Trưởng thượng “không phải là người Chống Cộng quá khích hay cực đoan”, mà là một người “Chống cộng triệt để”, có nghĩa là…một người quyết tâm chống những hành động sai trái, bán nước hại dân của chế độ csvn …

  Còn đối với “con Người Cộng Sản” thì ngược lại, Trưởng thượng không những không chống mà còn sẵn sàng tranh luận, không chỉ sẵn sàng đóng góp ý kiến, mà còn muốn chung tay nối kết để làm những điều ích nước lợi dân nữa (?)

  Bằng chứng cụ thể là ngày 25 tháng 2 năm 2014 Trưởng thượng đã viết “Kiến nghị gửi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” (đăng trên ĐànChimViệt và đã có 111 bình luận (trong đó có cả ý kiến của Trung Kiên nữa)

  http://old.danchimviet.info/archives/84286/kien-nghi-gui-thu-tuong-nguyen-tan-dung/2014/02

  Ông Peter Phạm vì “hận thù” cá nhân đối với MT của ông Hoàng Cơ Minh mà mờ con mắt, quên đi đại cuộc?

  Chữ nghĩa tôi viết rành rành như vậy mà ông đọc không hiểu, nghĩ không ra???

  Ông có hiểu thế nào là “thỏa hiệp với CS” và thế nào là sẵn sàng tranh luận, sẵn sàng đóng góp ý kiến, chung tay nối kết để làm những điều ích nước lợi dân” không?

  Thưa ông, có nghĩa là, …nếu csvn chấp nhận từ bỏ, giải thể chế độc tài đảng trị để “DÂN CHỦ” hoá VN … thì chúng ta sẽ chung tay xây dựng, (chứ không phải “thoả hiệp với csvn để làm những điều bán nước hại dân). Ông đã hiểu ra ý tưởng của TK chưa ?

  Vậy ông nghĩ sao đây với câu (của ông) “ông Kiên nở lòng nào…..nằm ngữa mà ….hàm huyết phún Phong (Bằng)” ???

  Ông viết:..”Công tâm mà nói, tôi có nhiều điều bất đồng với ông Kiên ,nhưng nhận xét của ông về ông Nguyen cao Kỳ thì tôi đồng ý với ông.

  Cám ơn ông Peter Pham, ít ra đó cũng là một lời “công đạo”. Nhưng thưa Ông, tất cả những gì tôi viết đều có dẫn chứng cụ thể đàng hoàng, ông đã xem clip, đã nghe phát biểu của ông Kỳ, của Cọp rằn NPH và Cọp biển NGL…thì ắt hẳn ông cũng đồng tình với nhận định của tôi về ông Đặng Văn Âu.

  Một điều rất đáng tiếc, ông Âu là nguời lớn tuổi, già dặn trong trường đời, và đã từng sinh hoạt đảng phái chính trị…Thế mà ông lại có thái độ “thù hận” đối với ông Hoàng cơ Minh, một nguời đã bị VC giết từ thời 1987…

  Ông viết:…” Peterhung. Đây là bí danh của tôi, 35năm rồi, tôi vẫn còn ngán cái chi bộ K9 của MT hcm, vì thế hỏng dám ký tên thiệt“.

  “hỏng dám ký tên thiệt” thì đừng viết…” Thưa ông Kiên, ông có vẻ thích bí danh,” hì hì hì…

  Đôi dòng trao đổi trong tinh thần xây dựng. Mong rằng lời thật không mất lòng! Kính chúc Quý Ông sức khoẻ, luôn kiên cường và nhiều nghị lực…

  Trân trọng
  Phạm Trung Kiên

 2. Trung Kiên says:

  Kính chào BBT, các Bạn và Quý vị trên Diễn Đàn

  TK xin post bài viết dưới đây của ông Peterpham để bạn đọc cùng tham khảo và góp ý, vì bài viết cũng liên quan đén đề tài bài viết này của ông Đạng Văn Âu!
  ——————–

  From:”Peterpham Pham”
  Date:Fri, Sep 25, 2015 at 6:53 pm

  Thưa với tất cả Quý Vị có tên trong cái thread này.
  Dễ có hơn 10 năm ,tôi từ chối cái trò chơi cục đất ném đi,hòn chì ném lại,dấu mặt sau cái monitor,làm một thứ anh hùng keyboard,chán lắm,,chẳng ăn cái giải…..rút gì xuất cả,chỉ tổ tốn thời giờ.
  Nhưng vô tình đọc được bài viết của ông Bằng Phong, và ông Phạm trung Kiên, và nhất là cái gọi là thư trả lời của ông PT Kiên, trong đó có nhắc đến MT hoàng cơ minh (không viết hoa), điều này làm tôi quá là….. bức xúc. Mà hể bức xúc là phải lên tiếng, hỏng thôi ăn hông ngon, ngủ hông yên, cho nên ,ngôn từ , nếu có ….phóng túng thì xin được ……đại xá.
  Ông PTK viết rất là lan man tản mạn, đi loanh quanh ,(cho đời) thiệt là mõi mệt, tôi chỉ vạch ra vài điểm mà tôi cho là ông ptK cố tình lấp liếm.
  1/ ông Kiên cho rằng việc xử dụng Bí Danh là điều cần thiết và không quan trọng, miễn là đạt được “nội dung góp ý” và ” chuyển tải lửa đấu tranh”, nói như thế, có nghĩa là ông cổ võ cái việc ném đá dấu tay,l uôn cả việc hàm huyết phún nhân….Thưa vơi ông Kiên, những người trẻ đang ở trong nước, đang trực diện với Bạo Cường CS, họ chiến đấu lẻ loi, đơn độc, họ đủ khôn ngoan để biết rằng chẳng những mạng sống của họ sẽ bị vùi dập mà sinh mạng của gia đình thân tộc của họ sẽ như chỉ mành treo chuông…..họ có quyền dùng bí danh , họ có quyền mang mặt nạ , mà không ai dám chê trách họ hèn nhát. Nhưng không, họ đứng thẳng lưng, ngẩn cao mặt, lên án Bạo Quyền bằng tên cha mẹ đặt…..những người trẻ anh hùng đó là ,….Lê t Cong Nhân, Huynh thục Vi, Phạm thanh Nghiêm, Tran k Thanh Thuy, và Tạ phong Tần…….v….v….

  Thưa ông Kiên, ông có vẻ thích bí danh, để tôi chỉ cho ông, một nhân vật được phong danh hiệu là ” vua bí danh”, không ai xa lạ cả, đó là lão họ Hồ, cho đến cái họ Hồ của hắn cũng là hàng giả, lúc Hồ ,lúc Lý, lúc Nguyễn, lúc thì là Lý Thụy, lúc la Ái Quốc, lúc là anh Ba, khi thì Lão Vương, có khi là Tất Thành, ngày sinh cũng giả, ngày chết cũng giả, cho đến cái xác thối nằm ở Ba Đình……cũng giả.

  2/ Còn vấn đề MT hoang cơ minh, ông có vẻ thần tượng hoang co minh ( hcm) quá nhỉ! Việc lừa gạt đồng bào, hủy diệt niềm tin kháng chiến, tiền chúng tôi mất, chuyện nhỏ, kiếm lại được, tiền là giấy, đốt thì cháy, cháy thành bụi, bụi thì bay…..bay thì “xí cô hồn”.
  Nhưng Niềm Tin thì hỏng nhỏ chút nào cả,ông hcm thiêu đốt niềm tin, hủy diệt ước mơ,ước mơ xây dựng lại quê hương, quang phục lại đất nước, hậu quả còn di hại cho đén ngày hôm nay.
  Sau MT hcm, biết bao người có tâm huyết, biết bao người có tấm lòng, nhưng đều nhận sự rẻ rúng , nghi ngại của Cộng Đồng
  Ông Kiên ơi, làm ơn chỉ cho tôi phương cách nào để khôi phục lại niềm tin!!!!!! Ông có quyền bênh vực, chửa cháy cho MT hcm, nhưng đừng có lấy giấy gói lửa, đừng lấy rổ úp mặt trời, ông hãy lên các diễn đàn trên net….SCV,Chính Luận, Nghị Luận……xem thiên hạ …..nguyền rủa MT hcm như thế nào. Nhưng nói cho cùng thì ông Minh cũng chỉ là …..nạn nhân, nạn nhân của ông Phan Vụ Quang, 35 năm nay với số tiền lạc quyên kháng chiến, tôi không nghĩ là ông PV Quang xài cách nào mà hết được .Ông P VQ là .Người làm Kháng Chiến thành công nhất, thành công ở chổ ….Danh không mất mà Lợi thì bao la.

  3/ Còn việc ông Bang Phong viết kiến nghị gỏi thủ tướng Việt Cộng Nguyen tan Dung. ông Kiên lại xuyên tạc, vu khống cho là ông BP thỏa hiệp với CS, lại còn cho là ông BP góp ý, chỉ bảo, chung tay nối kết với VC….v…v…
  Tội nghiệp quá ông Kiên ơi, chữ nghĩa cũng có linh hồn đó nghen, ông bẻ cong, bẻ quẹo, ông BP có thể bỏ qua, tha thứ, nhưng coi chừng mấy con chữ hiện hồn về nhát ma. Ngày xưa VNCH có chính sách Chiêu Hồi, kêu gọi cán binh VC về với Chánh Nghĩa Quoc Gia. Nay ông BP viết thư kêu gọi NT Dũng bỏ tối về sáng,về với Quê Hương Dân Tộc, về với Tổ Quốc VN, lòng dạ ông BP sáng như trăng rằm, sao ông Kiên nở lòng nào…..nằm ngữa mà ….hàm huyết phún Phong (Bằng).
  Công tâm mà nói,tôi có nhiều điều bất đồng với ông Kiên ,nhưng nhận xét của ông về ông Nguyen cao Kỳ thì tôi đồng ý với ông.
  Peterhung.
  Đây là bí danh của tôi, 35năm rồi, tôi vẫn còn ngán cái chi bộ K9 của MT hcm ,vì thế hỏng dám ký tên thiệt.

 3. vớ vẫn says:

  bài vớ vẫn thế này thì phản hồi làm gì cho mất thì giờ của mọi người

 4. Trung Kiên says:

  Ông Đặng Văn Âu viết:…”Thư ông Trung Kiên viết dài, nói năng lung tung, loanh quanh, chẳng ra ngô ra khoai gì cả, chứng tỏ ông không có trình độ và bản lĩnh. Thế mà ông còn lên mặt dạy dỗ cách thức Chống Cộng thế nào cho hữu hiệu, thì rõ ràng ông chẳng biết trời cao đất dày. Với một người như ông, tôi không thể mất thì giờ để khai hóa“. (sic)

  Để rộng đường dư luận, kính mong BBT cho phép TK post bài viết của mình lên đây để bạn đọc tham khảo,… có thật TK “viết dài, nói năng lung tung, loanh quanh, chẳng ra ngô ra khoai gì cả” như ông Âu phê bình chỉ trích, hay chỉ là cách để ông Âu thoái thác không dám phản biện thẳng vào từng luận điểm???

  Bài viết của ông Âu trên đây là để “đánh” vào bài viết của TK ở dưới đây;:
  ———————

  Kính Trưởng thượng Đặng Văn Âu cùng toàn thể Quý Vị

  Trước hết xin lỗi Trưởng thượng vì sự chậm trễ, nhận được thơ đã khá lâu nhưng hôm nay mới hồi âm được.

  Cám ơn Trưởng thượng đã quan tâm đến “gop ý” của kẻ hậu sinh này và viết lá thơ tâm tình khá dài như thế, (gởi tới 2 lần) ..mặc dù Trưởng thượng vẫn nghi ngờ không biết…Phạm Trung Kiên có phải là “tên thật, người thật” hay chỉ là “bí danh” (nickname), và TK có phải là đảng viên Việt Tân hay không?

  Thưa Trưởng thượng

  Thiết nghĩ, trong công cuộc đấu tranh cho “DÂN CHỦ”, chống độc tài chuyên chính như csvn hiện nay, một đối thủ đầy gian manh thủ đoạn, lừa dối và gian ác, thì không nên thắc mắc về việc dùng tên thật hay bí danh!.

  Ai muốn dùng tên thật hay bí danh (Nickname) là quyền của họ, điều quan trọng là “nội dung bài viết” (nội dung góp ý) có chưá đựng và chuyển tải “lửa đấu tranh” hay không.

  Cũng không cần phải biết người đó xuất thân từ đảng phái nào, đang sống ở đâu, hay khuynh hướng chính trị nào, kể cả đảng viên csvn, những người chưa có cơ hội hoạt động công khai, phải “giấu kín bản thân” để hoạt động trong hàng ngũ của cái đảng “bán nước hại dân” này!

  Nếu cho đó là “tên thật” thì nó là THẬT, còn bảo là giả thì… nhìn vàng thật cũng hoá ra giả mà thôi. Điều quan trọng là “phẩm chất của nội dung góp ý” mới là điều cần thiết. “Văn ngôn” sẽ tiết lộ cho biết “nhân cách”, khuynh hướng chính trị của con người đó, lập trường ra sao …vân vân và vân vân.

  Thiết nghĩ, trong các chiến lược đấu tranh thì không gì hữu hiệu cho bằng “nội công ngoại kích”. Do vậy, theo ngu ý thì… mỗi người đều có suy nghĩ và hành động theo cách riêng, tùy theo hoàn cảnh của họ khi chưa (hay không) có được một hệ thống tổ chức. Không nên chủ quan, áp đặt người khác phải làm theo ý riêng của mình hay giống mình!

  Những người “lãnh đạo csvn” quả thực là quá HÈN đối với quân xâm lược TQ. Nhưng lại quá HUNG HÃN và TÀN BẠO với nhân dân VN của mình. Nói cách khác, họ là những kẻ “khôn nhà dại chợ”

  Ngược lại, đối với những người lên tiếng đấu tranh cho “DÂN CHỦ”, chống độc tài tham nhũng, chống những hành động “bất chính” của cán bộ đảng viên nhà nước csvn thì…cần phải được sự cổ cũ, động viên…hỗ trợ tinh thần!

  Cho dù họ “hiểu sai hay nói không đúng”… như cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đã ca ngợi ông Hồ và đảng csvn, thì thiển nghĩ, Trưởng thượng cứ thẳng thắn “bóc mẽ” những điều “sai trái” đó…đừng nên bỏ bóng đá người…Đừng nhắm vào cá nhân cụ Vĩnh, mà hãy bửa thẳng vào bản chất độc ác, gian dối của ông Hồ và đảng csvn… chắc chắn sẽ hiệu nghiệm hơn nhiều!

  Vì rằng;…hầu như đa số các “lão thành kách mạng” (?) đã từng có khí phách hô hào khi còn trai trẻ rằng…”Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” (sic)…Nhưng nay khi bạc mái đầu, đã nhận ra mình bị ông Hồ và đảng csvn lừa dối…ấy thế mà cứ im miệng, mất hết nhuệ khí, chỉ còn biết cúi đầu “bỉ nhục” chấp nhận “sống nhục hơn chết vinh”… hy sinh Tổ quốc để đảng (cướp) được sinh tồn”…thì Việt Nam ơi, làm sao TỎ QUỐC có thể tránh khỏi, sẽ không bị rơi vào vòng kiểm tỏa của bọn bá quyền TQ, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc?

  Vậy thì… “tiếng nói” của cụ Vĩnh nên được khuyến khích, chỉ cần góp ý bổ sung hoặc phản biện lại lập luận của cụ để vấn đề được sáng tỏ….Không nên, mà cũng chẳng cần phải nặng lời, sẽ làm thui chột những tiếng nói vốn đã hiếm hoi!

  Cả khối “lão thành kếch mệnh” im miệng thụ động thì không sao, nhưng khi cụ Vĩnh “can đảm” lên tiếng (cho dù có hơi bị dở) thì lại bị tấn công tới tấp với những từ ngữ miệt thị, dè bỉu!…Ông Nguyễn Thanh Giang cho đó là điều “bất công với cụ Vĩnh”, là vì thế!

  TK hoàn toàn đồng ý với những gì Trưởng thượng viết về ông Hồ Chí Minh và đảng csvn.

  Chỉ không đồng tình khi Trưởng thượng a dua, hùa với t/g Thạch Đạt Lang binh vực Lê Diễn Đức, người đã có những lời lẽ diễu cợt về sự bại trận của VNCH và cái chết của ông Hoàng Cơ Minh. Nó là một đề tài hết sức vô duyên và lố bịch.

  Dĩ nhiên, Trưởng thượng có quyền phê phán, tố cáo những điều sai quấy của Việt Tân. Nhưng cần phải cân nhắc…lên tiếng đúng thời và đúng chỗ, không phải bạ đâu nói đó, bạ lúc nào cũng khơi lại, càng không nên moi móc những chuyện quá khứ của mấy chục năm về trước!

  Có “bất nhẫn” quá không khi Trưởng thượng cho việc làm của ông Hoàng Cơ Minh là tự sát?

  Vậy, Trưởng thượng nghĩ sao về anh hùng Nguyễn Thái học và các đồng chí của ông khi bưóc lên đoạn đầu đài? Và gần đây là hành động của cựu Đại tá Võ Đại Tôn, các anh Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh và các đồng chí của ANH về VN “phục quốc”, đã bị csvn hành hình?

  TK xin nghiêng mình, cúi đầu khâm phục tất cả những ai đã dám hi sinh bản thân vì Đất nước và Dân Tộc, những người đã dám mạo hiểm với ước vọng tháo gỡ Dân tộc ra khỏi cái vòng kim cô CS, mà không may sa cơ lỡ vận. TK tin chắc rằng tên tuổi của họ sẽ đi vào lòng dân tộc và được lưu tích trong sử sách, trái ngược lại hẳn với việc làm của ông Hồ và đảng csvn, sẽ bị nguyền rủa, vì đã đẩy đất nước và dân tộc vào vòng nô dịch của CS!

  Thật quá “bất nhẫn và bất nhân” khi một số người cố tình đẩy ông Bùi Tín, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, (và một số người khác) về phiá csvn, mặc dù họ đã phải chạy trốn khỏi cái chế độ “man rợ” này, và trở thành “NẠN NHÂN” của chế độ csvn!

  Những người “chống cộng này” cao ngạo và xấc xược đã tự cho mình cái quyền ấy khi chính họ cũng là “NẠN NHÂN” của csvn. Thay vì cùng nhau chống lại chế độ csvn, thì lại quay mũi dùi vào chính những “NẠN NHÂN” như mình, chỉ vì nghi ngờ, đố kị tị hiềm…hay muốn “độc quyền chống cộng”, muá gậy vườn hoang?

  Thưa Trưởng thượng và Quý vị!

  Đối với những kẻ “được lịnh” chui vào các “tổ chức” của NVHN (mà họ cho là cần thiết) để nằm vùng đánh phá…thì cho dù có phải xé ảnh ông Hồ, xé cờ đỏ, hay đạp mặt ông Hồ” thì họ cũng sẵn sàng làm ngay (vì đã được lệnh từ trên rồi)…Đến việc đấu tố giết chết cha mẹ, giết chết người thân, mà họ còn dám làm thì những việc đó đối với họ chẳng là gì hết!

  Trưởng thượng viết; “Mỗi khi tôi viết bài đề cập đến Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Việt Nam (Mặt Trận) của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh hay Việt Tân thì lập tức có những kẻ dùng Nick để xỉ vả tôi bằng ngôn ngữ hết sức bẩn, hết sức mất dạy. Bắt buộc tôi phải nghi kẻ đó là người của Mặt Trận hay Việt Tân. Tôi không thèm trả lời, vì tôi khinh…

  Viết như trên là Trưởng thượng đã coi VIỆT TÂN như một cái “gai” trong mắt cần phải nhổ bỏ, nó còn tệ hại hơn cả csvn?

  Xin hãy bình tĩnh!

  TK không phải là đảng viên và cũng chẳng liên hệ gì đến VIỆT TÂN. Tuy nhiên, đối với TK thì chế độ csvn mới là đích điểm cần tập trung tinh thần để giải thể trước đã. Một khi đất nước đã có “DÂN CHỦ” rồi, thì sẽ “tính sổ” với VIỆT TÂN (bằng lá phiếu) cũng chưa muộn! Trưởng thượng nghĩ sao?

  Còn những kẻ dùng Nick trên mạng để “xỉ vả” Trưởng thượng bằng ngôn ngữ, thì cũng đâu có khác gì những kẻ bịt mặt ném đá giấu tay… đã vứt mắm tôm pha lẫn phân với dầu nhớt vào nhà cụ Hoàng Minh Chính, chúng bôi trét những đồ dơ bẩn kể trên vào nhà chị Trần Khải Thanh Thủy, tung vào nhà anh Huỳnh Ngọc Tuấn…? (hoặc như CA cởi bỏ sắc phục, giả làm côn đồ hành hung, đánh đập người dân)!

  Những kẻ này thì không chỉ ở VN, chúng đang nhan nhản khắp nơi trên mạng, nếu không khoác áo “DLV”, thì chúng núp dưới danh nghĩa NVHN, khoác áo lính QLVNCH”, hoặc là núp dưới bóng Cờ Vàng..Nhưng dù thế nào thì chúng cũng không thể che dấu được thân phận của lũ chồn hôi vì cái đuôi dài thoòng và mùi hôi của chúng!…Chỉ cần chú ý khi lướt qua “còm văn” của chúng là có thể nhận ra ngay thôi, nó hôi hám giống cái thân phận của nó vậy!

  Những kẻ “xỉ vả, miệt thị” Trưởng thượng chưa chắc đã là của Việt Tân, mà có thể là những kẻ chuyên gây hận thù chia rẽ, ném đá giấu tay, đâm bị thóc thọc bị gạo…, thừa nước đục thả câu với thủ thuật…bắn một viên đạn trúng cả hai chim (như đã nói ở trên). Trưởng thượng có từng nghĩ đến chúng chưa?

  Thiển nghĩ, nếu Trưởng thượng có được bằng chứng cụ thể về những “tội ác” của Mặt Trận (như Trưởng thượng viết trong thơ)…thì hãy cùng với những người có cùng ý nghĩ (như Trưởng thượng), thu thập chứng cứ để “lôi cổ” Việt Tân ra toà án “trị tội”, thay vì nghi ngờ rồi viết lách lung tung, sẽ mang tiếng là kẻ phá hoại …gây hoang mang về đảng Việt Tân, một đảng chính trị ở hải ngoại “duy nhất” (?) có hoạt động ở trong nước VN và bị csvn lên án là “khủng bố” (sic). Như vậy có tốt hơn, có ích hơn cho công cuộc “chống cộng cứu nước” không?

  Theo ngu ý của kẻ hậu sinh này thì… Trưởng thượng “không phải là người Chống Cộng quá khích hay cực đoan” , mà là một người “Chống cộng triệt để”, có nghĩa là…một người quyết tâm chống những hành động sai trái, bán nước hại dân của chế độ csvn …

  Còn đối với “con Người Cộng Sản” thì ngược lại, Trưởng thượng không những không chống mà còn sẵn sàng tranh luận, không chỉ sẵn sàng đóng góp ý kiến, mà còn muốn chung tay nối kết để làm những điều ích nước lợi dân nữa (?)

  Bằng chứng cụ thể là ngày 25 tháng 2 năm 2014 Trưởng thượng đã viết “Kiến nghị gửi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”
  (đăng trên ĐànChimViệt và đã có 111 bình luận (trong đó có cả ý kiến của Trung Kiên nữa)
  ( http://old.danchimviet.info/archives/84286/kien-nghi-gui-thu-tuong-nguyen-tan-dung/2014/02 )

  Tuy nhiên, kính thưa Trưởng thượng,

  Cho dù “Chống cộng triệt để” mà không tập trung ý chí thì cũng dễ bị “trệch hướng, trượt đường rầy” lắm, giống như xe lửa “trượt đường rây” của nó vậy! mà đã “trệch đường, lạc hướng” thì làm sao mà tới đích được?

  Trưởng thượng viết về ông Kỳ, người mà TK đã có một thời rất mến phục và kính trọng, mặc dù chưa một lần diện kiến. Việc ông về VN “làm nhịp cầu hoà giải” (?) là một hành động “yêu nước” (TK nghĩ như thế). Thế nhưng một số phát biểu của ông đã làm TK chưng hửng, phát ớn đến lợm giọng, không biết Trưởng thượng nghĩ thế nào?

  Vâng, ông Kỳ là người một thời đã từng lãnh đạo VNCH, “ý tưởng “thống nhất đất nước” của ông chắc chắn là phải hoàn toàn khác hẳn với csvn”. Vì ông muốn thống nhất để đem “DÂN CHỦ – TỰ DO” cho miền Bắc nữa, đúng không ạ?

  Còn Hồ Chí Minh và đảng csvn xua quân xâm lược miền Nam với mục đích là để đem cả nước vào quỹ đạo độc tài CS (và họ đã thành công)…Thế mà ông Kỳ lại nói rằng,..(đại khái)…” mình không làm được, anh em bên kia làm được thì mình phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã được thống nhất rồi” (sic)
  ( https://www.youtube.com/watch?v=3GzYOkgS-fw )

  Phải chăng ông Kỳ muốn nói rằng, thống nhất bằng “DÂN CHỦ -TỰ DO” không được thì đem cả đất nước (thống nhất) dâng cho CS-Quốc tế!… mình không làm được thì hãy chấp nhận, phải coi những kẻ mà trước kia ông gọi là “những thằng giặc”, còn nay là “anh em” …và cùng chung tay tiếp sức với chúng…tiếp tục đẩy đất nước xuống vũng bùn lịch sử?

  Đó có phải là “TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM” của một vị lãnh đạo QG không, thưa Trưởng thượng?

  Tổ Quốc Việt Nam, đất nước VN vẫn còn đó!

  Chế độ nào thì cũng chỉ một thời, cho dù hôm nay đảng csvn đang cầm quyền và độc quyền thao túng. Nhưng ai dám bảo đảm rằng sau 5 hay 10 năm nữa thì csvn vẫn tồn tại, hay ở VN sẽ có một chính quyền mới?

  Ngay cả khối CS Nga và Đông Âu vững mạnh như “thành đồng kếch mệnh”…”bách chiến bách thắng”, tưởng rằng sẽ không bao giờ sụp đổ được. Thế mà, khi những cuộc biểu tình biểu dương sức mạnh của nhân dân bộc phát đã làm cho Liên bang Xô-Viết và khối CS-Đông Âu phải sụp đổ tan tành…CNCS đã bị chôn vùi ở ngay cái rốn sản sinh ra nó!

  Đến nay đã có hàng triệu người Việt hải ngoại (NVHN) về thăm quê hương. Nhưng đâu phải ai cũng “méo miệng khóc oà”, rống lên như cọp rằn (BĐQ) Nguyễn Phương Hùng rằng; (Đại khái) “tại sao 36 năm bây giờ tôi mới về VN, vì rằng tôi đã bị những tuyên truyền xuyên tạc làm mờ mắt
  ( https://www.youtube.com/watch?v=_SKUCdER54Q )

  Trời ạ,

  BĐQ Nguyễn Phương Hùng đã từng xưng là sĩ quan QLVNCH, đã từng làm báo và hô hào chống cộng “khét tiếng”…Thế mà hôm nay lại tự chửi mình kiểu này…thì chỉ làm cho các cán bộ, đảng viên nhà nước khinh miệt và cười… vãi?

  Chưa hết, cựu thiếu úy (cọp biển) Nguyễn Ngọc Lập cũng không kém. Cọp gầm còn lớn hơn lựu đạn nổ, và coi cái “cà vạt” do thứ trưởng VC Nguyễn Thanh Sơn tặng như một “ân sủng” của Chuá Giêsu cứu chuộc (sic).

  Xin phép được post lên đây để Trưởng thượng và tất cả Quý vị có được giây phút thư giản và những trận cười thoải mái …
  ( https://www.youtube.com/watch?v=WiD9ElG5urQ )

  Có thật Hồng Y Nguyễn Văn Thuận “ca ngợi” csvn như Nguyễn Ngọc Lập nói, hay ngài đã giáo hoá và biến đổi một số cán bộ quản giáo trở thành những người tử tế, mà “cọp biển” không hiểu ?

  Sở dĩ kẻ hậu sinh post lên đây ba trường hợp điển hình để Trưởng thượng và Quý vị tham khảo…và muốn thưa với Quý vị rằng; …

  Những người đã được sống và hưởng đời sống “DÂN CHỦ TỰ DO” ở miền Nam trong suốt hơn 20 năm dài, những người đã biết thế nào là sự bạo tàn dã man của CS, họ đã được trau dồi để hiểu biết… thế nào là; “TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM“. Nhưng sau ngày “gãy súng” 30.4.1975 đã phải chạy trốn csvn để sống tha hương mấy chục năm nay ở Mỹ…Vậy mà còn như thế, thì làm sao có thể trách (mắng) cụ Nguyễn Trọng Vĩnh hay những người đã và đang sống với csvn được, phải không thưa Trưởng thượng?

  Thưa Trưởng thượng và Quý vị

  Nguyễn Ngọc Lập phát biểu nghe rất hay; “không vào hang hùm thì làm sao bắt được cọp“…Nhưng sau đó thì…Trưởng thượng và các Vị thấy Nguyễn Ngọc Lập là con người như thế nào khi nghe đương sự nói tiếp trong clip này?

  Trưởng thượng và Quý vị có cảm thấy buồn không, khi VNCH đã tốn bao nhiêu công của để nuôi dưỡng, đào tạo ra những “người hùng”, những con người oai phong như CỌP, đầy can cảm xông pha chiến trường với…”TỔ QUỐC – DANH DỰ – TRÁCH NHIỆM” để bảo vệ TỔ QUỐC VIỆT NAM.

  Ấy vậy mà hôm nay, một số ít người trong đó vừa mới “được” lãnh đạo csvn vo đầu vuốt tóc nhẹ…thì những “con cọp hùng tráng” ngày xưa bỗng trở thành những “con cún” ngoan hiền, chạy theo liếm gót chân chủ mới… với những lời nịnh bợ thấy mà phát tởm!

  TK tin rằng, những trò hề nịnh bợ csvn quá lố mà NPH và NNL diễn tuồng cũng sẽ không lấy lòng được những người lãnh đạo csvn (vì nó không những không thật mà còn quá lố bịch) lãnh đạo csvn thừa biết rõ chyện này. Tuy nhiên, thiển nghĩ, họ chỉ sử dụng những tên hề này trong việc tuyên truyền, đánh phá , hầu thu phục những NVHN nhẹ dạ theo NQ/36?

  Những kẻ không có lập trường, đón gió trở cờ, phản bội lý tưởng và đồng đội để vuốt đuôi csvn thì chắc chắn là không bao giờ được VC tin dùng, mà chỉ lạm dụng chúng như là một công cụ cho mục đích của họ, sau đó vứt vào sọt rác!

  Ngược lại, có nhiều cán bộ đảng viên đã quá chán chường thái độ HÈN NHÁT cuả lãnh đạo đối với quân xâm lược TQ, kinh tởm sự THỐI NÁT và BÁN NƯỚC HẠI DÂN của đảng csvn, nên đã vứt thẻ đảng để đứng về phiá nhân dân, đấu tranh cho một nước Việt Nam DÂN CHỦ!

  Vậy hai thành phần trên đây, theo ý của Trưởng thượng và Quý vị thì ai là người đáng được yêu mến và quý trọng hơn?

  Khác với Trưởng thượng, TK chỉ mong đảng VIỆT TÂN nên “công khai hoá những gì có thể được” và trong sáng trong hành động chống cộng của mình. Đồng thời hãy thận trọng và hãy… “tương kế tựu kế đối với những tên VC trà trộn vào tổ chức” để phá hoại hay thu thập tin tức!

  Sở dĩ TK nghĩ và đề nghị như thế, là vì ngay cả chế độ VNCH với luật pháp, hệ thống tổ chức và kỷ luật như thế, vậy mà VC vẫn chui vào được thì…VIỆT TÂN làm sao tránh khỏi! Tuy nhiên, những con giun sán trong người cũng có thể giúp ích cho “bộ phận tiêu hoá” đấy!

  Không riêng gì Trưởng thượng, mà còn một số người khác, trong đó có cả ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, BaCâyTrúc đã có nhiều bài viết với văn ngôn chữ nghĩa bới móc quá khứ, chụp mũ VT là VC cùng với những “tội ác” của Việt Tân, khiến TK có cảm giác là những người này “đánh” VIỆT TÂN thay cho VC (đánh thuê)… nhưng cuối bài cũng thường chuốt ngọt với câu…”không có mục đích chống phá hay phỉ báng Việt Tân”! (Mong Trưởng thượng hãy đọc lại bài viết của mình)!

  Xin chân thành cám ơn Trưởng thượng về lời cầu chúc sức khoẻ dồi dào, và… (trích)..”để sáng suốt nhận định vấn để, để đừng bị lừa phỉnh mà nguy hại cho bản thân ông, gia đinh và dân tộc Việt Nam. Về sau hối hận, chẳng còn kịp nữa” (Ai phỉnh gạt ai ???)

  Tuy nhiên, TK cũng xin chân thành kính chúc Trưởng thượng cùng gia quyến sức khoẻ dồi dào… “để sáng suốt nhận định vấn đề, và đừng để bị sa vào cái bẫy của VC…dùng người chống cộng đánh người chống cộng, núp dưới “danh nghĩa cờ Vàng” hoặc núp trong bộ “quân phục VNCH” để đánh NVQG!

  Biết rằng…Thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ, thuốc đắng dã tật, sự thật dễ mất lòng. Nhưng vì “Đại cuộc đấu tranh cho “DÂN CHỦ” và giải trừ độc tài csvn mà TK phải nói thật, nói thẳng. Nếu có điều gì làm cho Trưởng thượng “không vui”, xin vui lòng hỉ xả và thông cảm cho.

  Trân trọng
  Pham Trung Kiên

Phản hồi