Home » 01:23:am 08/07/08 Đăng ngày “July 8th, 2008”

Chuyện mộng ruộng

Chuyện mộng ruộng

Có thưở nọ bên bờ đại dương Cửa Việt, xứ Quảng Trị, có một chàng nhà quê tên Hai Lúa sống với bà vợ Mộng Ruộng trong một túp lều tranh vách bùn tồi tàn bên bờ biển

01:23:am 08/07/08 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »