Home » 04:03:pm 17/07/08 Đăng ngày “July 17th, 2008”

Nghị quyết TW 7: Kiên trì công thức giáo điều

Nghị quyết TW 7: Kiên trì công thức giáo điều

Hội nghị ban chấp hành trung ương 7 khóa X đảng CS đã bế mạc chiều 17-7-2008 sau 9 ngày làm việc ” đã thành công tốt đẹp ”, như bản thông cáo ghi rõ, y như các bản thông cáo cũ, thành công thức cho mỗi cuộc họp. Hội nghị thông qua 3 bản [...]

04:03:pm 17/07/08 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »