Home » 03:32:am 01/07/08 Đăng ngày “July 1st, 2008”

Hoà giải hoà hợp (?!)

Hoà giải hoà hợp (?!)

“…không phải tán thành hoà giải hoà hợp mà chính là dị ứng, chống hoà giải hoà hợp mới rơi vào bẫy của những người cộng sản, tự làm cho mình yếu đi…” Đọc tựa đề trên đây, chắc sẽ có bạn đọc hải ngoại chép miệng: Lại hoà giải hoà hợp! Lại nghị quyết [...]

03:32:am 01/07/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »