Home » 02:03:am 13/07/08 Đăng ngày “July 13th, 2008”

Đi tìm cái tôi đã mất

Đi tìm cái tôi đã mất

Năm 70 tuổi tôi bắt đầu chán viết, người rã ra, đọc sách cũng nằm, đọc được mười lăm phút chữ nghĩa đã loè nhoè, chả rõ mình đang đọc cái gì. Rồi ngủ. Ngủ như chim, một chớp mắt đã tỉnh, tiếp tục đọc nốt cái nửa trang đọc dở vẫn cứ lờ mờ vì chả còn nhớ họ viết cái gì trong cái nửa trang vừa đọc.

02:03:am 13/07/08 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »