WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:11:pm 10/02/09 Đăng ngày “February 10th, 2009”

Về những vụ án đầu Xuân: Chớ có nhầm, rồi hối không kịp!

Về những vụ án đầu Xuân: Chớ có nhầm, rồi hối không kịp!

Nhiều người Việt trong và ngoài nước quan tâm đến vụ CPI, vụ án quan chức Việt nam ăn hối lộ quy mô lớn từ Cơ quan tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (Consultant Pacific International) có trụ sở ở Tôkyô / Nhật bản. Vụ án này cực lớn vì nhiều lẽ : số [...]

03:11:pm 10/02/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đem tâm tình viết lịch sử [3]

Đem tâm tình viết lịch sử [3]

Anh Việt thân mến, Em tóm lược những ý chính cuộc trao đổi giữa anh Sung và em để anh biết rằng trước năm 1975 em đã có mối âu lo cho tương lai của Miền Nam, nhất là sau khi Nixon sang bắt tay với Mao Trạch Đông. Trong khi ấy, Tổng thống Nguyễn [...]

09:33:am 10/02/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Về một Xứ Hoa Đào

Về một Xứ Hoa Đào

Từ xưa, ngoài tên gọi Thành phố Ngàn thông, Ngàn hoa, Đà Lạt còn được gọi là Thành phố Mai anh đào hay Xứ hoa đào. Tuy nhiên cũng đã từ lâu Đà Lạt không còn xứng với tên gọi đó nữa. Một thời gian dài, cây mai anh đào hầu như vắng bóng trên [...]

03:35:am 10/02/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »