Home » 09:39:am 11/02/09 Đăng ngày “February 11th, 2009”

Đem tâm tình viết lịch sử [4]

Đem tâm tình viết lịch sử [4]

Anh Việt rất qúy mến của em, Em khởi sự viết thư này cho anh vào ngày 20 tháng Giêng năm 2009, ngày đánh dấu một biến cố trọng đại trong lịch sử Hoa Kỳ. Hôm nay – ngày 30 tháng Giêng năm 2009 – cũng là ngày trọng đại trong lịch sử Đảng Cộng [...]

09:39:am 11/02/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »