WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:42:pm 22/02/09 Đăng ngày “February 22nd, 2009”

Cứ đến tết là tôi muốn bỏ nhà đi

Cứ đến tết là tôi muốn bỏ nhà đi

Thế là từ đó, gia đình tôi tan tác như một bầy chim vỡ tổ, bay loạn xạ. Dòng máu của người thân vẫn tiếp tục tuần hoàn trong trái tim thương tích của tôi. Vết đau buốt nhói ấy lại tái phát vào những buổi chiều cuối, trong bữa cơm đoàn tụ. cúng gia tiên …

07:42:pm 22/02/09 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »

Tản mạn 30 tháng 4: Những Người Hợm Hĩnh

Tản mạn 30 tháng 4: Những Người Hợm Hĩnh

Vì sao qua bao nhiêu ngàn năm khói bụi, đất nước vẫn còn nhiều oan khiên, bụi hồng nhuộm đỏ cả giang sơn, đến thế kỷ 21 này, lại bị phủ lên một lớp bụi bô xít tàn độc không biết đến bao giờ mới gột rửa được?

06:58:pm 22/02/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »