WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:36:am 02/08/10 Đăng ngày “August 2nd, 2010”

Con vuông mẹ méo

Con vuông mẹ méo

Ngày 10.6 tại quảng trường Bastille có nhiều bà mẹ trẻ Việt Nam bồng con thơ xuống đường, yêu cầu nhà nước Pháp hợp thức hoá qui chế định cư. Những cuộc xuống đường này không phải tình cờ…

03:36:am 02/08/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Khi cái ác đã đến tột cùng…

Khi cái ác đã đến tột cùng…

1. Cái Thiện và cái Ác là một cặp phạm trù luôn đấu tranh, chuyển hóa lẫn nhau trong mỗi con người cũng như trong cơ thể của một xã hội. Trong xã hội, Nhân dân đại biểu cho cái Thiện. Nhà nước  sẽ đại biểu cho Cái Thiện khi Nhà nước ấy là nhà [...]

03:35:am 02/08/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tâm tình với nhà văn Trần Mạnh Hảo

Tâm tình với nhà văn Trần Mạnh Hảo

Tiếng nói của nhà văn TMH khét tiếng bộc trực hôm nay giữa nơi văn đàn quốc nội vẫn có nét riêng và có tác dụng riêng rất đặc biệt.

03:09:am 02/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hình ảnh Đại nhạc hội “Cám Ơn Anh” người thương binh VNCH

Hình ảnh Đại nhạc hội “Cám Ơn Anh” người thương binh VNCH

Ảnh: Tạ Dzu

01:25:am 02/08/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Đại nhạc hội “Cám ơn anh, người thương binh VNCH kỳ 4” đong đầy tình nghĩa yêu thương

Đại nhạc hội “Cám ơn anh, người thương binh VNCH kỳ 4” đong đầy tình nghĩa yêu thương

Chiều nay, 1 tháng 8 năm 2010, Đại nhạc hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” do ‘Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh-Quả Phụ VNCH’ tổ chức tại sân vận động trường Trung học Bolsa Grande, Little Saigon, kế bên Garden Grove Park, nơi vẫn có Hội chợ Tết Sinh viên hàng năm. [...]

01:02:am 02/08/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Văn học, nghệ thuật và báo chí trong cuộc sống

Văn học, nghệ thuật và báo chí trong cuộc sống

Một lần, một đạo diễn điện ảnh nổi tiếng, Nghệ sĩ Nhân dân, vốn là bạn thân, vừa nhìn thấy tôi đã tung luôn một câu: “Bộ phim X. chẳng ra cái gì, tại sao báo chí các anh làm rùm beng lên thế? Ca ngợi hết lời. Các anh định cổ vũ, biểu dương [...]

12:01:am 02/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cuộc chiến đã tàn? Góp ý cùng tác giả Sonne Le.

Cuộc chiến đã tàn? Góp ý cùng tác giả Sonne Le.

Tôi xin có lời chân thành góp ý về những điều của Sonne Le viết về cuộc chiến VN 1945-1975 qua trang mạng DCVOnline.net.

12:00:am 02/08/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những ngộ nhận về Điều 4 Hiến Pháp 1992

Những ngộ nhận về Điều 4 Hiến Pháp 1992

Chính cái bản chất độc tài của Chủ Nghĩa Cộng Sản và cách hành xử dùng bạo lực “lấy thịt đè người” đã gây nên thảm trạng chính trị, và từ đó đã khiến cho xã hội Việt Nam ngày nay phát triển một cách què quặt, phiến diện về hầu hết các phương diện…

12:00:am 02/08/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »