WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:40:am 22/08/10 Đăng ngày “August 22nd, 2010”

Tâm Thư của một thanh niên Việt Nam gởi đến các dân tộc trên toàn thế giới

Tâm Thư của một thanh niên Việt Nam gởi đến các dân tộc trên toàn thế giới

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã áp dụng một ý thức hệ ngoại lai, lạc hậu, phi thực tiến … Đem về áp dụng và bằng nhiều biện pháp, từng bước nhồi vào các thế hệ tiếp nối một ý thức vô thần, vô nhân. Gây nên tình trạng phá vỡ kết cẩu nhỏ nhất của XH Việt Nam ta, đó là truyền thống gia đình.

12:40:am 22/08/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Sự thông minh và sự “chậm lớn” của người Việt

Sự thông minh và sự “chậm lớn” của người Việt

Sau những giờ phút xúc động đến “nghẹn con tim”, khi chứng kiến GS Ngô Bảo Châu được vinh danh trên trường quốc tế với Giải thưởng Fields danh giá, và được trong nước vinh danh thành “hiện tượng Ngô Bảo Châu”, cũng như trước đây là “hiện tượng” Đặng Thái Sơn- nghệ sĩ biểu [...]

12:01:am 22/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hồ thị Bích Khương viết bản kiến nghị khẩn cấp

Hồ thị Bích Khương viết bản kiến nghị khẩn cấp

Ngày 28-8-2010 UBND xã lấy lại và bắt buộc chúng tôi thuê lại thời hạn 10 năm với số tiền 15.000.000đ đến 20.000.000đ. Chúng tôi vô cùng khổ sở với món nợ chưa trả được. Làm ăn tại chợ thu nhập không được bao nhiêu nhưng nếu không mượn tiền nộp thì thất nghiệp không có việc làm. Nhưng tình trạng này thì cả đời chúng tôi luôn mang nợ.

12:01:am 22/08/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những lá thư dấu tích quãng đời ‘cải tạo’

Những lá thư dấu tích quãng đời ‘cải tạo’

“Qua những lá thư này, tôi muốn được chia sẻ với người trẻ những gì mà thế hệ chúng tôi đã trải qua. Tôi chỉ muốn người trẻ hiểu hơn về chúng tôi, về thời chúng tôi. Mà bằng chứng là những lá thư. Những lá thư không thể nói dối.” Người phụ nữ có [...]

12:01:am 22/08/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Trung Quốc – một cường quốc sau chiến tranh lạnh

Trung Quốc – một cường quốc sau chiến tranh lạnh

Một bài báo đăng trên tạp chí Foreign Policy vào tháng 01-2010 [1] của giải Nobel kinh tế Robert Fogel (1993) làm nhiều người sửng sốt với lời tiên đoán GDP của Trung Quốc sẽ lên đến 123 ngàn tỷ vào năm 2040, nghĩa là gần gấp 3 lần GDP của Hoa Kỳ cùng thời [...]

12:01:am 22/08/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Sau những đàn áp, tù đày, vẫn là hi vọng

Sau những đàn áp, tù đày, vẫn là hi vọng

Tác giả đề nghị tại sao không “dùng hoà giải hoà hợp để củng cố sức mạnh dân tộc và như một phương thức diễn biến hoà bình trên mọi lãnh vực” là điều nhà nước Việt Nam đang lo sợ nhất.

12:01:am 22/08/10 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »