WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:01:am 23/08/10 Đăng ngày “August 23rd, 2010”

Lời Kêu Gọi Tẩy Chay mừng quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa ngày 1 tháng 10 Năm 2010

Lời Kêu Gọi Tẩy Chay mừng quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa ngày 1 tháng 10 Năm 2010

Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu đang đưa ra lời kêu gọi tẩy chay Quốc khánh Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10 năm 2010, cũng là ngày đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội mà  Nguyễn [...]

12:01:am 23/08/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phải làm gì để người dân hưởng ứng những lời tuyên bố đầy tâm huyết của lãnh đạo đất nước?

Phải làm gì để người dân hưởng ứng những lời tuyên bố đầy tâm huyết của lãnh đạo đất nước?

“Theo đánh giá của BVN có lẽ ông Triết thuộc loại ít tai tiếng trong hàng ngũ lãnh đạo hiện nay, là một người còn mang được nét chất phác trong những lời phát biểu đôi khi nghe như quá thật thà, nhưng cũng là người đã ra tận đảo Bạch Long Vĩ trong những [...]

12:01:am 23/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ki lô mét 0 & hậu Nguyễn Trường Tô

Ki lô mét 0 & hậu Nguyễn Trường Tô

Thoát khỏi miền gái đẹp lúc chiều tối. Ra Na Hang ăn cá tầm và bìm bịp tại Nga Viên- nhà hàng lớn nhất thị trấn với những tấm phản gỗ rộng mấy sải tay. Cũng là để Trọng tranh thủ rửa xe, xả tháo những lớp đất đá dày trục bu bám sau cung [...]

12:01:am 23/08/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Hồ Chí Minh đến Matxcơva hòa giải quan hệ Trung–Xô

Hồ Chí Minh đến Matxcơva hòa giải quan hệ Trung–Xô

Mao Trạch Đông biểu thị, thực chất của quan hệ Trung Xô là khống chế và phản khống chế. Họ muốn quản chúng tôi đến chết, chúng tôi không chống sao được? Matxcơva thực hiện chủ nghĩa nước lớn, chúng tôi không chống không được, không có dư địa cho sự thỏa hiệp ở đây

12:01:am 23/08/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Tiền đồng đi về đâu?

Tiền đồng đi về đâu?

Ngân hàng Việt Nam (NHVN) vừa phá giá tiền đồng khoảng 2%, từ mức 18.544 tới 18.932 đồng/USD. Đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2010, và không là một bất ngờ. Chuyên gia tài chính thế giới cũng như Ngân hàng Á Châu đã dự báo sự cố phá giá, và chẳng [...]

12:01:am 23/08/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

GS Hoàng Tụy: Chúng ta thiếu vắng những “Tạ Quang Bửu” và …

GS Hoàng Tụy: Chúng ta thiếu vắng những “Tạ Quang Bửu” và …

Nhớ lại sau khi ta thắng hai đế quốc lớn, cả thế giới nhìn vào Việt Nam và tưởng rằng trong vài chục năm VN sẽ thành cường quốc về mọi mặt.

Nhưng thực tế không phải như vậy. Bây giờ việc GS Ngô Bảo Châu được giải thưởng Fields có thể xem là một “chiến thắng Điện Biên Phủ” mới trên mặt trận khoa học. Ta có quyền hy vọng sau vài chục năm nữa, VN thành cường quốc về khoa học – kỹ thuật, và từ đó thành cường quốc cả về kinh tế.

12:01:am 23/08/10 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »