WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:44:pm 18/08/10 Đăng ngày “August 18th, 2010”

Bẻ lái chiến lược thật chăng?

Bẻ lái chiến lược thật chăng?

Duy trì định hướng chủ nghĩa xã hội theo Trung quốc mà nội dung chính dẫn đến sự làm ăn thua lỗ nặng nề, phá sản, vỡ nợ của những cơ sở quốc doanh từ lớn nhất đến nhỏ nhất.

03:44:pm 18/08/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tiến sĩ Thắng phát biểu tại đại hội thường niên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Tiến sĩ Thắng phát biểu tại đại hội thường niên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một giấc mơ. Đó là cộng đồng chúng ta sẽ vững mạnh không thua kém các cộng đồng bạn dù họ đã đi trước chúng ta nhiều trăm năm. Các sắc dân khác sẽ không còn nhìn chúng ta là người tị nạn mà là người đã sống thoát những thử thách sinh tử với đầy tài năng, bản lãnh, kinh nghiệm để cống hiến cho xã hội Hoa Kỳ và cho nhân loại.

12:32:am 18/08/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

BS Lê Nguyên Sang trả lời phỏng vấn RFA ngay sau khi ra khỏi tù

BS Lê Nguyên Sang trả lời phỏng vấn RFA ngay sau khi ra khỏi tù

Nhà bất đồng chính kiến, bác sĩ Lê Nguyên Sang, thuộc Đảng Dân chủ Nhân Dân, vừa trở về gia đình vào 8:30’ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2010, sau bốn năm ở trong nhà tù vì bị kết tội ‘tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ theo [...]

12:01:am 18/08/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi các vị đại biểu Quốc hội về việc đường sắt cao tốc

Thư ngỏ gửi các vị đại biểu Quốc hội về việc đường sắt cao tốc

Trung Quốc rất muốn được ký thực hiện dự án “Đường sắt cao tốc” để đưa được nhiều người của họ vào làm việc và cũng là để “giãn dân”.

12:01:am 18/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Việt – Mỹ tổ chức hội đàm quốc phòng đầu tiên

Việt – Mỹ tổ chức hội đàm quốc phòng đầu tiên

“Tôi có ấn tượng mạnh do các cuộc thảo luận cởi mở và thẳng thắn rằng chúng tôi có thể có mặc dù đây là lần đầu tiên đối thoại này được tổ chức”,

12:00:am 18/08/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Cần công khai và chính danh hóa đồng minh với Mỹ

Cần công khai và chính danh hóa đồng minh với Mỹ

Chỉ bằng cách sở hữu hạt nhân Việt Nam mới có bình đẳng với Trung quốc. Chỉ có sẵn sàng chiến tranh mới có hòa bình với Trung quốc. Đó là sự thật và cũng là chân lý.

12:00:am 18/08/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »