WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:11:am 24/08/10 Đăng ngày “August 24th, 2010”

Tiếp chuyện IQ và EQ

Tiếp chuyện IQ và EQ

“Ở mỗi thời kỳ, mỗi dân tộc sẽ phải cam chịu hay có một số phận xứng đáng với sự lựa chọn và cách sống của họ.” (Ngô Thế Vinh) “Trải qua hàng ngàn năm, làng Sher, một cái làng nhỏ tí ở Tây Tạng, vẫn bám lấy cái sống dù ở một vị thế [...]

01:11:am 24/08/10 | Đăng tại SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

They were shining there for you and me for liberty, Fernando

They were shining there for you and me for liberty, Fernando

Fernando Songwriters: Anderson, Stig; Andersson, Benny Goran Br; Ulvaeus, Bjoern K.; Can you hear the drums Fernando? I remember long ago another starry night like this In the firelight Fernando You were humming to yourself and softly strumming your guitar I could hear the distant drums And sounds of bugle calls were coming from afar [...]

01:07:am 24/08/10 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Tranh chấp Mỹ – Trung, một cảnh giác cho lòng yêu nước

Tranh chấp Mỹ – Trung, một cảnh giác cho lòng yêu nước

Tại Diễn đàn Khu vực về Hợp tác an ninh ở châu Á tổ chức tại Hà Nội hôm 23 tháng Bảy, 2010, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố: “Hoa Kỳ, giống như các quốc gia khác, có quyền lợi quốc gia về tự do hàng hải, mở cửa những thủy lộ chung [...]

01:05:am 24/08/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Các trang mạng tiếng Việt hải ngoại đang bị đánh phá nặng nề

Các trang mạng tiếng Việt hải ngoại đang bị đánh phá nặng nề

Chiều nay, 23 tháng 8, khoảng 17 giờ miền Tây Hoa Kỳ, trang Đàn Chim Việt đã bị đánh phá và bị dán thông báo ngừng hoạt động. Ngay sau khi được thông báo, Ban Kỹ Thuật đã cố gắng đưa Đàn Chim Việt trở lại ngay với bạn đọc nhưng không thành công, vì hackers đã lấy [...]

01:03:am 24/08/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tướng đi đêm

Tướng đi đêm

Tôi lo ngại một sự bất trắc có thể xẩy ra, nguy hại cho Đảng; trong đó có tôi và ông, nên chúng ta bằng mọi giá phải nối lại quan hệ với Bắc Kinh. Tôi hiểu rằng khó khăn đấy. Vì họ còn căm giận ta vì nhiều chuyện lắm, nhất là trận chiến hồi năm 79. Tất nhiên không có vấn đề là những thù hằn, mâu thuẫn ấy cứ vĩnh viễn ở mãi một chỗ, trong một tình thế đổi khác.

12:01:am 24/08/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Cơ hội bằng vàng

Cơ hội bằng vàng

LTS: Nhân bài “Nguyễn Cao Kỳ, con người của thời cuộc” gây sôi nổi dư luận, Đàn Chim Việt đăng lại bài “Cơ hội bằng vàng” của cùng tác giả, Bằng Phong Đặng Văn Âu, viết năm 2006 mà trong bài Tướng Kỳ nêu trên, ông Bằng Phong có dẫn điện thư của Không quân [...]

12:01:am 24/08/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »