WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:18:am 15/08/10 Đăng ngày “August 15th, 2010”

Một khía cạnh mới của đạo đức: Ý thức về sự công chính xã hội

Một khía cạnh mới của đạo đức: Ý thức về sự công chính xã hội

Ý niệm đạo đức của người Việt Nam, vốn chịu nhiều ảnh hưởng của Nho giáo, nhắm đến việc duy trì trật tự và sự hài hoà trong xã hội. Mà cả trật tự và hài hoà đều được xây dựng trên nền tảng đẳng cấp. Đạo đức là bảo vệ cái đẳng cấp có sẵn ấy. Là vua cho ra vua. Quan cho ra quan. Dân cho ra dân.

05:18:am 15/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tướng Cộng sản Trung Quốc dám nói rõ sự thật

Tướng Cộng sản Trung Quốc dám nói rõ sự thật

Chúng ta hãy chờ xem phản ứng của nhà đương quyền Bắc kinh, của ban tuyên huấn đảng CS Trung quốc, của các học giả chính thống rất đông đảo ăn lương nhà nước Trung hoa, của Nhân dân Nhật báo, của Tân Hoa xã… xem họ sẽ phản biện ra sao đây?

04:58:am 15/08/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thư ngỏ gửi Hội Nhà Văn VN và đồng chí Trương Tấn Sang

Thư ngỏ gửi Hội Nhà Văn VN và đồng chí Trương Tấn Sang

Đường lối của đảng thì sai lầm bế tắc, phản khoa học; “xã hội chủ nghĩa” là một phạm trù mù mờ mà bản thân những người lãnh đạo cũng không thể làm sáng tỏ

04:51:am 15/08/10 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

DB Cao Quang Ánh có nhiều hi vọng tái đắc cử Trong cuộc Bầu Cử vào tháng 11 năm nay

DB Cao Quang Ánh có nhiều hi vọng tái đắc cử Trong cuộc Bầu Cử vào tháng 11 năm nay

Những thử thách trong 20 tháng vừa qua đã bộc lộ cho cử tri thấy tài, đức và khả năng lãnh đạo của dân biểu Ánh.

04:35:am 15/08/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Giải pháp nào cho tranh chấp biển Đông?

Giải pháp nào cho tranh chấp biển Đông?

Biển Đông là một biển nửa kín và là một trong những khu vực chiến lược quan trọng bậc nhất trên thế giới. Vùng biển này trải rộng từ khoảng vĩ tuyến 3º Nam tới vĩ tuyến 23º Bắc và được bờ biển của các nước Trung Quốc (bao gồm cả đảo Đài Loan), Việt Nam, Campuchia, Thái lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, Philippines bao bọc xung quanh.

12:35:am 15/08/10 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Chuyến đi VN gây nhiều tranh luận của Nghị Viên Hoàng Duy Hùng

Chuyến đi VN gây nhiều tranh luận của Nghị Viên Hoàng Duy Hùng

Cơ quan Houston Airport System mời NV Hùng đi Việt Nam Tháng Giêng năm 2010, lần đầu tiên trong hội đồng thành phố Houston có một người gốc Việt tuyên thệ nhậm chức nghị viên sau khi đắc cử vào cuối năm trước, đó là luật sư Hoàng Duy Hùng. Đến tháng 3 cùng năm, [...]

12:01:am 15/08/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Những đòi hỏi của một chọn lựa đúng

Những đòi hỏi của một chọn lựa đúng

“…Chọn lựa hợp lý cho ĐCSVN là thẳng thắn chấp nhận dân chủ đa nguyên, thực hiện hoà giải và hoà hợp dân tộc -bắt đầu bằng cách trả tự do cho mọi tù nhân chính trị và phục hồi danh dự và quyền lợi cho các nạn nhân của chế độ – và tự [...]

12:01:am 15/08/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Hoa lúa mới xứng là biểu tượng Quốc hoa?

Hoa lúa mới xứng là biểu tượng Quốc hoa?

Chọn Quốc hoa còn là chọn về một nét văn hóa hoa tiêu biểu. Bởi cái ý nghĩa văn hóa mà loài hoa đó mang lại chính là những giá trị phi vật thể trường tồn và gắn bó chặt chẽ trong đời sống của một dân tộc như dân tộc Việt Nam ta. Hoa [...]

12:01:am 15/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »