WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:50:am 05/08/10 Đăng ngày “August 5th, 2010”

“Việt Nam và quả đấm thép bọc nhung” (!?) – Toàn dân Việt Nam hãy cảnh giác!

“Việt Nam và quả đấm thép bọc nhung” (!?) – Toàn dân Việt Nam hãy cảnh giác!

Bài “Việt Nam và quả đấm thép bọc nhung” trên trang mạng BBC tiếng Việt ngày 29 tháng 7, năm 2010 có cho biết trong buổi trả lời phỏng vấn của báo “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng” (South China Morning Post) tại Hồng Kông, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng [...]

09:50:am 05/08/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bản lãnh và tài năng lãnh đạo

Bản lãnh và tài năng lãnh đạo

Để phát triển cộng đồng và thay đổi đất nước, chúng ta cần những người lãnh đạo không những có đạo đức và tinh thần phục vụ mà còn phải có bản lãnh và tài năng. Về bản lãnh, đó là tầm nhìn sách lược và hành động có hệ thống. Về tài năng, đó [...]

02:35:am 05/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

OneVietnam.org: Một con đường kết hợp?

OneVietnam.org: Một con đường kết hợp?

Lời tác giả: OneVietnam.org có phải là một hiện tượng không mà gần đây đã làm huyên náo bao nhiêu netizens: những người trẻ trên mạng lưới toàn cầu? Đối với những thế hệ đàn anh, những người có cái nhìn nghiêm trọng hơn về thời cuộc, họ sẽ nghĩ gì về OneVietnam: một phong [...]

02:19:am 05/08/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

65 năm một mùa thu…

65 năm một mùa thu…

Bây giờ, mỗi lần gặp một nhân chứng của thời xưa, nghe chuyện họ kể, tôi lại bần thần hồi lâu.

12:00:am 05/08/10 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Phải cứng với Trung Quốc

Phải cứng với Trung Quốc

Ðây là một cơ hội cho Việt Nam và các nước Ðông Nam Á khác. Phải thẳng thắn lên tiếng ủng hộ ý kiến của bà Clinton…

12:00:am 05/08/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhà văn ở xứ thiên đường

Nhà văn ở xứ thiên đường

Nhà văn được nuôi trong những chiếc lồng có sẵn và hót theo nguyện vọng của những người bỏ tiền ra mua thức ăn công nghiệp cho nó.

12:00:am 05/08/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thời cơ đã chín cho một sự thay đổi về cơ bản

Thời cơ đã chín cho một sự thay đổi về cơ bản

Để xoay chuyển tình hình, không bỏ lỡ thời cơ đã chín, còn đang chín mũm, tôi ước mong, hy vọng, phỏng đoán sẽ có những trí thức mạnh dạn dấn thân, đi đầu mở đường…

12:00:am 05/08/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »