WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:35:pm 14/03/11 Đăng ngày “March 14th, 2011”

Bạo loạn trong các nước Arab và các cuộc cách mạng màu

Bạo loạn trong các nước Arab và các cuộc cách mạng màu

Các cuộc bạo loạn ở các nước Arab trong năm 2010 – 2011 lan truyền với tốc độ và cường độ rất cao. Chỉ sau ba tháng, vụ phản đối bắt đầu tại thành phố Sidi Bouzid ở Tunisia vào giữa tháng 12 năm 2010 đã trở thành làn sóng bạo loạn nhấn chìm hai [...]

05:35:pm 14/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Khi tình người cạn kiệt…

Khi tình người cạn kiệt…

Trần Phong Vũ giới thiệu tác phẩm “Một Thời Oan Trái” của nhà văn Phan Lạc Tiếp do Tiếng Quê Hương ấn hành

04:38:pm 14/03/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Biện minh trạng bênh vực Cù Huy Hà Vũ [3]

Biện minh trạng bênh vực Cù Huy Hà Vũ [3]

Ngày 24/3 LS Hà Vũ sẽ ra tòa, chúng tôi xin đăng tải tiếp phần 3 cũng là phần cuối của Biện minh trạng do luật sư Nguyễn Tường Tâm ở Mỹ viết.

09:59:am 14/03/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Vì sao tôi gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng?

Vì sao tôi gọi Cù Huy Hà Vũ là anh hùng?

Trong chùm Câu đối Tết Tân Mão vừa qua, tôi có một Câu đối tặng cặp Luật sư Dương Hà-Hà Vũ như sau: 河 宇 暴 直 無 憂, 可 以 英 雄 氣 節 ! 陽 河 忠 貞 有 律, 欲 成 淑 女 心 肝 ! (Hà Vũ bộc trực vô ưu, [...]

05:04:am 14/03/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mổ cườm mắt

Mổ cườm mắt

Đúng hẹn tôi đến Trung tâm Giải phẫu mắt trên đường Madison thành phố Torrance, quận Los Angeles lúc 7:00 giờ sáng ngày 9/2 để mổ cườm (Cataract Surgery).  8 giờ sáng tôi vào phòng chuẩn bị. 10:30 người ta đẩy tôi vào phòng mổ. 11:00 giờ người ta đẩy tôi ra. Mọi việc diễn [...]

12:01:am 14/03/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Gaddafi và cái nhẹ nhõm không thể chịu nổi của khủng hoảng

Gaddafi và cái nhẹ nhõm không thể chịu nổi của khủng hoảng

Tình hình Tripoli là thế đấy. Khi cuộc nổi dậy ba tuần của quần chúng chuyển thành cuộc nội chiến toàn lực, thành phố 1,6 triệu người này dao động giữa nỗi sợ hãi điên cuồng và cái bình thường buồn tẻ. Không thể nào đoán được ngày mai…

12:01:am 14/03/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

LS Dương Hà khiếu nại v/v không được bào chữa cho chồng

LS Dương Hà khiếu nại v/v không được bào chữa cho chồng

LS Dương Hà đã khiếu nại về chuyện này nhưng không nhận được hồi âm, nay một lần nữa bà viết đơn tới cơ quan có thẩm quyền.

12:00:am 14/03/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »